Айдукевич Казимир

Казимир Айдукевич – польський вчений-логік і філософ, математик, семантик. Розробив семантичну теорію мови, дав філософську оцінку і тлумачення досягнень загальної та математичної логіки.

Народився 12 грудня 1890 р. в Тернополі. Тут закінчив гімназію, навчання продовжив у Львівському університеті, де розпочав і викладацьку діяльність. Протягом тривалого часу працював у Львові: професором, завідував кафедрою філософії в університеті, кафедрою фізики у медичному інституті. У 1920 – 30 рр. належав до Львівсько-Варшавської школи логіки і семантики, яку заснували К. Твардовський і Я. Лукашевич після Першої світової війни.

Науковими напрямками цієї школи були: логічна семантика (К. Айдукевич), модальна й багатозначна логіка (Я. Лукашевич, К. Тарський), металогіка (Я. Лукашевич, О. Леснецький), логіка відношень та визначеності понять (К. Тарський). З 1938 р. К. Айдукевич тісно співпрацював із Познанським філософським товариством. У 1952 р. за заслуги у науковій діяльності обраний дійсним членом Польської Академії наук, керівником сектору логіки в Інституті філософії та соціології. З 1953 р. – викладач Варшавського університету.

Викладацьку роботу поєднував з виданням філософського журналу “Studia logika”. Друком вийшло 115 праць Казимира Айдукевича польською, англійською, французькою, німецькою мовами та мовою есперанто, серед них двотомна праця “Мова та пізнання”, “Прагматична логіка”. Помер 16 квітня 1963 році у м. Варшаві.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Айдукевич К. Цінність науки [Текст] / пер. з польськ. Н. Ткачова. Вст. стаття В. Ханаса К. Айдукевич // Тернопіль вечірній. – 1995. – 29 лип.
Ломанович А., Лещак В. Життя, віддане науці [Текст] : до ювілею уродженця Тернополя, визначного філософа, математика К. Айдукевича / А. Ломанович, В. Лещак // Вільне життя. – 1990. – 16 трав.
Мороз В. Відомі поляки з Тернополя [Текст] : [про звязок відомих поляків із Тернополем: Брюкнер А., Айдукевич К., Базяк Є., Міхаловський К.] / В. Мороз // RIA +. – 2013. – 20 листоп. – С. 19.
Ханас В. І вічний пошук істини [Текст] / В. Ханас // Тернопіль вечірній. –1995. – 29 лип.
Ханас В. 125 років від дня народження Казімежа Айдукевича [Текст] : [польськ. логіка й філософа] / В. Ханас // Література до знаменних і пам`ятних дат Тернопільщини на 2015 рік : бібліогр. покажч. / Департамент культури, релігій та національностей Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Пайонк ; ред.О. Раскіна, Г. Жовтко. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2014. – Вип. 25. – С. 112−114.

***

Айдукевич Казимир[Текст] // Ткачов С., Ханас В. 250 імен на карті Тернопілля. Польсько-українські культурні взаємини: краєзнавчо-бібліогр. покажчик / С. ткачов, В. Ханас. – Тернопіль, 1996. – С. 5.
Айдукевич Казимир (1890-1963) [Текст] // Панчук І. Тернопільщинав іменах: довідник / І. Панчук. – Тернопіль, 2006. – С. 8.