Барна М. Ботаніка

Навчальний посібник написаний за типом словника і містить близь­ко 3000 термінів із різних галузей ботанічної науки, найуживаніші терміни з мікології, вірусології, генетики, селекції, насінництва, екології та охо­рони рослинного світу, 42 біографічні статті українських і зарубіжних учених-ботаніків зі світлинами, в яких розкривається їх внесок у розви­ток ботанічної науки. Подано етимологічні дані про всі іншомовні терміни.
Розрахований на викладачів і студентів біологічних факультетів, студентів неспеціалізованих закладів, які вивчають навчальну дисципліну «Ботаніка», вчителів-біологів, екологів і спеціалістів з охорони природи.