Барвінський Богдан

Богдан Барвінський – український історик, етнограф, мовознавець.

Народився 15 липня 1880 р. в Тернополі у сім’ї Олександра Барвінського. Домашня обстановка була найважливішим чинником майбутніх уподобань нашого земляка. Богдан здобув прекрасну освіту, навчаючись в Тернопiльськiй, згодом у Львiвськiй Академiчнiй гiмназiї, на фiлософському факультетi Львiвського унiверситету (1898 – 1901). Згодом продовжив навчання у Вiднi (1902) та Берлiнi (1907 – 08). У 1902 – 03 рр. працював аплікантом крайового архіву городських і земських актів у Львові. Друкував свої дослідження у “Записках НТШ” та польських історичних журналах. За працю “Жигмонт Кейстутович, великий князь литовсько-руський, 1432 -1440” здобув ступінь доктора фiлософiї (1907). У1914 р. Б. Барвінського обирали дiйсним членом НТШ.

Богдан Барвінський – автор багатьох праць з iсторiї України та Польщi, зокрема: “Історичні причинки. “Розвідки, замітки і материяли до історії України- Руси” (Т. 1 – 2; 1908 – 09), “Історичний розвій імени українсько- руського народу” (1909), “Оповідання з рідної історії” (1911), “Звідки пішло ім’я Україна“ (1916), “Крайовий архів актів?родських і земських у Львові” (1917), “Коротка історія українського народу” (1922), “Історія українського народу” (1922), перевидана в Тернополі у 1991 р., “Коротка iсторiя Галичини впродовж тисячолiття 907 – 1941” (1941).

У 1927 р. на замовлення історико-філософської секції НТШ підготував огляд наукової діяльності українського історика Юліана Целевича.. Книга вийшла під назвою “Юліан Целевич”. Б. Барвінський – автор низки досліджень з історії опришківського руху: “Опришки (Як вони виглядали в XVІІ-му та XVІІІ-му столітті)“, “Покутські опришки на ритовинах ХVІІ ст.”, “Опришки в шляхетській поезії ХVІІ ст.”. Під час німецької окупації активно дописував до газети “Краківські Вісті”. У радянський час зазнав переслідувань і практично був відлучений від наукової діяльності. Помер 1962 р. у Львовi.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Барвінський Б. Опришки [Текст] : (як вони виглядали в XVІІ-му та XVІІІ-му столітті) / Б. Барвінський // Тернопілля’ 95: регіон. річник. – Тернопіль, 1995. – С. 392–394.
Барвінський Богдан (1880 – 1962) – український історик, знавець біблотечно-архівної справи. Син О. Барвінського [Текст] // Бармак М., Бармак О. Наш край – Тернопільщина: (на допомогу вчителю історії та учням) / М. Бармак, О. Бармак. – Тернопіль, 1998. – С. 146.
Барвінський Богдан – український історик [Текст] // Ткачов С., Ханас В. 250 імен на карті Тернопілля: польсько-українські культурні взаємини: краєзнавчо-біограф. покажчик / С. ткачов, В. Ханас. – Тернопіль, 1996. – С. 7.
Дорош Є. Про “Опришки” Богдана Барвінського” [Текст] // Тернопілля’ 95: регіон. річник. – Тернопіль,1995 . – С. 391–392.
Павлишин О. Родина Барвінських в українській культурі [Текст] / О. Павлишин // Тернопіль. – 1992. – № 3–4. – С. 35–37.
Ханас В. Барвінський Богдан [Текст] / В. Ханас // Русалка Дністрова. – 1994. – № 3.

***

Барвінський Богдан (15. 07. 1880-1962) // Панчук І. Тернопільщина в іменах: Довід. – Т., 2006. – С. 13.
Барвінський Богдан, син Олександра, історик, д. чл. НТШ, знавець бібліотечно-.архівної справи [Текст] // Енциклопедія Українознавства: словникова частина / за ред Кубійовича. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 92.