Барвінський Олександр

Олександр Барвінський – український громадсько-політичний діяч, педагог, історик, публіцист, видавець.

Народився 8 червня 1847 р. в селі Шляхтинці, нині Тернопільського району в сім?ї священика. Його брати Володимир (1850 – 1883) та Осип (1844 – 1889) теж внесли значний вклад у розвиток української національної думки. Олександр навчався у Тернопільській гімназії (1857 – 1865) і на філософському факультеті Львівського університету (1865 – 1868).

Після закінчення університету працював вчителем гімназії в Бережанах та Тернополі. У Тернополі О. Барвінський брав активну участь у громадській діяльності: засновував у селах читальні, організовував народні концерти, збори. Саме з його ініціативи створено місцеву філію товариства “Просвіта” (1875) і “Руську бесіду” (1884), навколо яких гуртувалися українське міщанство та інтелігенція.

Згодом О. Барвінський поринув у політику. На початку політичної діяльності він представляв “народовців” . У 1891 р. його обрали послом до австрійського парламенту, а в 1894 р. – до Галицького сейму. О. Барвінський часто виступав у парламентських дискусіях, коли йшлося про економічне піднесення селянства та культурні потреби українського народу в Галичині. Завдяки його наполегливості у Тернополі була відкрита Українська гімназія.

Олександр Барвінський був засновником партії Християнсько-суспільний союз, ідеологом польсько-українського порозуміння, так званої “Нової ери” (1890), Секретарем освіти та віровизнання у першому Державному секретаріаті ЗУНР (1918).

Якщо політична діяльність О. Барвінського ще потребує належної історичної оцінки, то його просвітницький доробок сумніву не підлягає.

Саме О. Барвінський запровадив термін “українсько-руський” у шкільних підручниках. Починаючи з 1875 р., був автором багатьох посібників з української літератури для початкових шкіл та гімназій і вчительських семінарій. Такі видання, як три “Руські читанки” для гімназії, “Виїмки з історії народної словесности”, “Виїмки з українського письменства”, “Вибір з українського письменства” стали першими підручниками української літератури в Галичині. О. Барвінський у 1893 – 97 рр. очолював Наукове Товариство імені Шевченка, був редактором перших чотирьох томів його “Записок” (1883 – 1894), редактором газети “Правда” (1888 – 1898), журналу “Учитель” (1889), видавцем і редактором журналу “Дзвінок” (1890), видавцем часопису “Руслан” (1897 – 1914).

Численні статті й розвідки О. Барвінського, зокрема з питань шкільної реформи, виходили від 1879 р. в “Шкільній газеті”, “Шкільному часописі” та в “Ділі”. Ці історичні, літературні й педагогічні праці мали дуже важливе значення у вихованні молодого покоління і взагалі в становленні української культури. У 1883 р. він започаткував видання “Руської історичної бібліотеки”, котра виходила до 1894 р. Перші томи цієї серії побачили світ у Тернополі.

Олександр Барвінський – автор праць “Ілюстрована історія Русі”(1890) та “Оповідання з всесвітньої історії”(1910) та двох томів “ Історії української літератури” (1920 – 21).

Його перу належать статті про творчість Т. Шевченка, Ю. Федьковича, мемуари “Спогади з мого життя” (ч. 1 – 2 ; 1912 – 13), де охарактеризоване громадське, літературне та культурне життя Галичини у 60 – 80-х рр. ХІХ століття.

Багато здійснив Олександр Барвінський і на ниві українсько-польської культурницької співпраці. Автор наукової роботи про носові голосні у польській мові. Друкувався у польських часописах, зокрема, в краківських “Swiat slowianski”, “Krytyka”, автор рецензії “Незнана книга Немцевича “Bohdan Chmelnicki” (“Руслан”. – 1907. – Ч. 228 – 231). Переклав українською мовою три томи всесвітньої історії Закшевського. Помер 25 грудня 1926 р. у Львові.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Барвінський Олександр Григорович [Текст] // Бережанщина літературна : біогр. довід. / Я.Мазурак. – Бережани ; Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 13−15. – (Бережанська енциклопедія в іменах).
Барвінські в життєписі Тернополя [Текст] // Місто. – 2007. – 17 жовт. – С. 8.
Видавнича діяльність О. Барвінського [Текст] : [антологія праць з укр. історії “Руська історична бібліотека”] // Великий переділ : незвичайна історія М. Грушевського / С.Плохій. – Київ : Критика, 2011. – С. 172−178.
Дуда І. Вулиці змінюють імена [Текст] : (вулиця “Родини Барвінських”) / І. Дуда // Тернопіль вечірній. – 1992. – 20 трав.
Збожна О. Вшанували українські студенти Відня [Текст] : [вшанування творчості Т. Шевченка за листами І. Пулюя та спогадами О. Барвінського] / О. Збожна // Вільне життя. – 2014. – 4 квіт. – С. 5.
Іваницька Л. В. Барвінський Олександр Григорович: (Псевдонім – Австрієць, А. Подолянин та інші). Історик, педагог, журналіст, один з лідерів українського національного руху в Галичині [Текст] / Л. В. Іваницька // Діячі науки і культури України: нариси життя і діяльності. – Київ, 2007. – С. 27−30.
Мельничук Б. Барвінський Олександр [Текст] / Б. Мельничук, В. Ханас // Русалка Дністрова. – 1994. – № 5.
Мороз В. Любов у XIX столітті [Текст] : [про кохання Олександра Барвінського, Івана Пулюя, Івана Горбачевського] / В. Мороз // RIA +. – 2013. – 12 черв. – С. 19.
Олександр Барвінський (1847-1926) [Текст] // Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах / В. А. Мосіяшенко. – Суми, 2005. – С. 123−126.
Олександр Барвінський 1847-1927 [Текст] : матеріали конференції, присвяч. 150 річн. від дня народж. О. Барвінського. Львів 14 травня 1997 р. – Львів : [б. в.], 2001. – 204 с.
Олександер Барвінський [Текст] // Ювілейна книга української гімназії в Тернополі. До сторіччя заснування 1899 – 1998. – Тернопіль; Львів, 1998. – С. 649–652.
Павлишин С. Пам’ять роду і народу [Текст] : (Палка родина Барвінських) / С. Павлишин // Дзвін. – 1993. – № 4–6. – С. 124–129.
Павлишин О. Родина Барвінських в українській культурі [Текст] / О. Павлишин // Тернопіль . – 1992. – № 3–4. – С. 35–37.
Рожнятовська О. А. “Моя відрада – в праці” [Текст] : до 160-річчя від дня народження О. Г. Барвінського / О. А. Рожнятовська // Календар знаменних і пам’ятних дат. – Київ, 2007. – ІІ кварт. № 2. – С. 87−94.

Романюк С. Олександр Барвінський – публіцист, редактор, видавець [Текст] / С. Романюк. – Львів : [б. в.], 2009. – 374 с.
Ханас В. Засновник філії “Просвіти” [Текст] / В. Ханас // Тернопіль вечірній. – 1993. – 12 груд.
Ханас В. Микола Костомаров та родина Барвінських [Текст] / В. Ханас // Тернопіль вечірній. – 1993. – 24 лист.

* * *

Барвінський Олександр (8. 06. 1947-25. 12. 1926) [Текст] // Панчук І. Тернопільщина в іменах: довід. / І. Панчук. – Тернопіль, 2006. – С. 15.
Барвінський Олександр (1847 – 1927), видатний педагог, історик, громадсько-політичний діяч [Текст] // Енциклопедія Українознавства: словникова частина / за ред.В. Кубійовича. – Львів,1993. – Т. І. – С. 93.
Барвінський Олександр Григорович (8. VІ. 1847 – 25. ХІІ. 1926) – укр. педагог і громад. діяч [Текст] // УЛЕ. – Київ, 1988. – Т. 1. – С. 130.
Барвінський Олександр – український громадський, політичний діяч, історик педагог, публіцист, видавець [Текст] // Ткачов С., Ханас В. 250 імен на карті Тернопілля: польсько-українські культурні взаємини: краєзнавчо- бібліогр. / С. Ткачов, В. Ханас. – Тернопіль, 1996. – С. 7–8.