Біологічна хімія / за ред. М. М. Корди

У практикумі наведено стандартні й нові методи біохімічних досліджень, які можуть використовувати під час практичних занять з біохімії студенти медичних навчальних закладів. Видання впорядковано відповідно до послідовності розділів типової програми з біохімії для студентів-медиків. До кожного розділу наведено короткі теоретичні відомості, кожна практична робота містить детальний опис принципу і техніки роботи, перелік обладнання та реактивів, клініко-діагностичне значення показників, які визначають. Також подано контрольні запитання, ситуаційні й тестові завдання.

Для студентів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України. (Подарунок видавництва «Укрмедкнига»)