Брюкнер Александер

Александер Брюкнер – польський славіст, історик культури, член Польської Академії наук з 1888 р., іноземний член-кореспондент Петербурської АН з 1889 р. та інших іноземних Академій, член НТШ у Львові.

Народився у Тернополі 29 січня 1856 р. в сім’ї колоністів з Австрії, які вже давно осіли в Галичині. Навчався в університетах Львова (1872 – 1875), Відня, Берліна та Лейпціга. Працював доцентом Львівського та Берлінського університетів, професором слов’янських мов і літератур у Берлінському університеті (1881 – 1924).

Наукові зацікавлення А. Брюкнера охоплювали історію польської, російської, української та інших слов’янських літератур, мов, фольклористику, міфологюї та етнографію, історію культур слов’янських народів. Його працездатність викликала захоплення у сучасників.

Серед найвизначніших праць нашого земляка: “Релігійна література в середньовічній Польщі” (1902 – 1904), “Нарис історії польської літератури” у 2-х томах (1903), “Старовинна Литва, народи і боги” (1904), “Міколай Рей” (1905), “Історія російської літератури” (1905, 1922 – 1923), “Польсько-українські пісні”(1911), “Слов’янська мітологія” (1918), “Польська мітологія” (1924), “Етимологічний словник польської мови” (1927), “ Нарис історії слов’янських літератур і літературних мов” (1929, у співавторстві з Т. Лером-Сплавінським), ”Історія польської культури”(в 4-х тт., 1930 – 1939). “Старопольська енциклопедія” (1938 – 1939).

Досліджував проблеми польсько-українських літературних взаємин, творчість представників “української школи” в польскій літературі. Підтримував контакти з українськими вченими, зокрема з І. Франком. Використовував у своїх працях український фольклорно-етнографічний матеріал. У 1903 – 1904 роках опублікував огляди періодичних видань з етнографії та фольклористики, де проаналізував дослідження І. Франка, В. Гнатюка, В. Шухевича, М. Дикарєва та інших українських вчених.

А. Брюкнер є автором більш як 1500 наукових публікацій.

У 1924 р. вчений залишив кафедру славістики. Останні роки він інтенсивно працював над “Історією польської культури”.

Значення творчого внеску А. Брюкнера у славістику й особливо в полоністику важко переоцінити. У всякому випадку, для поляків він був уособленням польської національної науки. Його праці знали в усьому солв’янському світі, ймення вченого з повагою згадував кожен славіст чи літературознавець. І хоча з Тернополем і Бережанами, де в будинку діда-бургомістра Бережан минуло дитинство А. Брюкнера, пов’язані лише перші роки його життя, вчений не раз згадував ці міста як той наймиліший і найсвітліший край, яким може бути лише батьківщина. У Тернополі його іменем названа вулиця.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Брюкнер А. Історія польської культури: Галичина 1871–1914 [Текст] : (уривок з праці) / А. Брюкнер // Русалка Дністрова. – 1996. – № 3.
Брюкнер О. Окуповані території (1831–1914) [Текст] / перекл. С. Ткачова / О. Брюкнер // Тернопіль вечірній. – 1995. – 2 верес.

 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Брюкнер Олександр (1856-1939) – славіст, літературознавець, історик культури [Текст] // Бармак М. Наш край – Тернопільщина: (На допомогу вчителю історії та учням) / М. Бармак, О. Бармак. – Тернопіль, 1998. – С. 148–149.
Клим’юк, М. Науковий діалог [Текст] : [польський філолог та історик культури Александр Брюкнер] / М. Клим’юк // Вільне життя. – 2016. – 22 квіт. – С. 6.
Ломакович А. Брюкнер Олександр [Текст] / А. Ломакович, В. Лещак // Тернопіль. – 1993. – № 3. – С. 26–27.
Ломакович А. І згадував Бережани, Тернопіль [Текст] : до ювілею О. Брюкнера / А. Ломакович, В. Лещак // Вільне життя. – 1991. – 15 трав.
Мороз В. Відомі поляки з Тернополя [Текст] : [про зв’язок відомих поляків із Тернополем: Брюкнер А., Айдукевич К., Базяк Є., Міхаловський К.] / В. Мороз // RIA +. – 2013. – 20 листоп. – С. 19.
150 років від дня народження Александера Брюкнера (29. 01. 1856-24. 05. 1939) – польського славіста, літературознавця, енциклопедиста [Текст] // Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік: бібліогр. покажч. – Тернопіль, 2006. – С. 23−24.
Ткачов С. Славний уродженець Тернопілля [Текст] / С. Ткачов // Тернопіль вечірній. – 1995. – 2 верес.
Ткачов С. Чи прийде А. Брюкнер до українського читача [Текст] / С. Ткачов // Тернопіль вечірній. – 1996. – 27 січ.
Хаварівський Б. «Буде мені дуже приємно» [Текст] : листування двох вчених: Александра Брюкнера і Кирила Студинського / Б. Хаварівський // Тернопілля’96: регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 403–404.
Шалига М. Видатний славіст народився в Тернополі [Текст] / М. Шалига // Західна Україна. – 1996. – № 8.

* * *

Брюкнер Александр (29. 01. 1856-24. 05. 1939) // Панчук І. Тернопільщина в іменах: довід. / І. Панчук. – Тернопіль, 2006. – С. 26.
Брюкнер Александер – польський славіст, історик культури [Текст] // Ткачов С. 250 імен на карті Тернопілля: польсько-українські культурні взаємини: краєзнавчо-бібліогр. покажчик / С. Ткачов, В. Ханас. – Тернопіль, 1996. – С. 12.
Брюкнер Александер (1856-1939) [Текст] // Енциклопедія Українознавства: словникова частина. – Львів, 1993. – Т. 1 – С. 179.
Брюкнер Александер – польський славіст, літературознавець, історик літератури [Текст] // Мазурик Я. Літературна Бережанщина: біограф. довідник / Я. Мазурик. – Бережани, 2000. – С. 22–23.

* * *

Вітвицький О. Присвячено видатному славістові [Текст] : (в облдержархіві експонується виставка до ювілею А. Брюкнера ) / О. Вітвіцький // Свобода. – 2001. – 25 січ.; Тернопіль вечірній. – 200. – 24 січ.
Ткачов С. До ювілею Олександра Брюкнера [Текст] : (засідання оргкомітету по відзначенню 135-річчя вченого) / С. Ткачов // Вільне життя. – 1990. – З0 берез.