Чайковський Микола

Микола Чайковський – талановитий український математик і педагог, громадський діяч.

Народився 2 січня 1887 р. в Бережанах, у родині відомого письменника й адвоката Андрія Чайковського.
Майбутній вчений вчився у Бережанській початковій школі, а потім у Бережанській гімназії, яку закінчив з відзнакою у 1905 р.

Університетську освіту отримав у Празькому та Віденському університетах.

У 1911 р. М. Чайковський успішно захистив дисертацію і здобув ступінь доктора філософії. 1910 – 1918 рр. викладав математику в середніх школах Галичини: у Львові, Тернополі, Раві-Руській, згодом очолював приватні гімназії “Рідної школи” в Яворові та Рогатині.

У 1913 р. обраний дійсним членом НТШ. В лютому 1919 р. став приват-доцентом Кам’янець-Подільського університету. З 1924 по 1929 р. читав вищу математику у Львівському таємному університеті, опублікував низку робіт у “Збірнику математично-природописно-лікарської секції НТШ”, видав українською мовою кілька посібників з математики. У 1929 р. виїхав на Велику Україну, став професором математики в Одеському інституті наросвіти, входив до складу комісії з організації нового фізико-хіміко-математичного вузу. Видав “Українську математичну наукову бібліографію (1894-1927 рр.)”, брав участь у розробці проекту українського термінологічного математичного словника.

19 березня 1933 р. М. Чайковського репресували і засудили на 10 років. Ув’язнення закінчилося для нього в 1943 р., вченому тоді виповнилося 56 років. Після тяжких літ поневірянь М. Чайковський знову поринув у наукову роботу, займався викладацькою діяльністю.

У 1945 р. йому було присвоєно звання доцента. 3 1956 р. він працював у Львівському педагогічному інституті. З 1961 р. – доцент, а відтак – професор Львівського університету ім. І. Франка, одночасно читав спецкурси у Дрогобицькому та Івано-Франківському педагогічних інститутах. 1959 р. видав методичний посібник для вчителів “Квадратні рівняння”, у 1960-му – “Російсько-український математичний словник” (у співавторстві), у 1962 – 1963 рр. – “Лекції з вищої алгебри для студентів фізичного факультету”. Він є також автором численних статей в “Українській Радянській Енциклопедії”, був доповідачем на наукових конференціях у Львові та Києві.

Головний напрямок його пошуків – класична алгебра. Наукова спадщина М. Чайковського велика, багато праць чекає на дослідження.

Відійшов із життя вчений 7 жовтня 1970 р. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

ЛІТЕРАТУРА:

Возняк Г. Були знаними у всьому світі, хоч працювали без зарплати [Текст] : (великий внесок у розвиток укр. думки зробили члени Наук. товариства ім. Т. Шевченка, наші земляки: М. Чайковський, І. Пулюй, М. Зарицький, В. Левицький) / Г. Возняк // Західна Україна. – 1993. – 9–15 трав.
Возняк Г. “Люди в сонці ходили” [Текст] / Г. Возняк // Відродження. – 1991. – 21 бер.
Маланюк М. Залишився нескореним [Текст] : (про життя та літ. діяльність Миколи Чайковського) / М. Маланюк // Ровесник. – 1997. – 22 трав. – С. 3.
Маланюк М. Сподвижницька діяльність Миколи Чайковського [Текст] / М. Маланюк // Вісник фонду Олександра Смакули. – 1997. – № 12. – С. 7–9.
Педагогічні праці М. Чайковського [Текст] // Маланюк М. П. Стежки до коренів істини / М. П. Маланюк, Г. М. Возняк. – Тернопіль, 1993. – С. 37 – 40.
Пташник Б. Й. Життя для народу [Текст] / Б. Й. Пташник // Аксіоми для нащадків. – Львів, 1992. – С. 142–169.
Пташник Б. Всю силу на роботу клав [Текст] / Б. Пташник, Л. Дутко // Наука і суспільство. – 1989. – № 10. – С. 27–30.
Стельмащук С. Мої спогади про професора Миколу Чайковського [Текст] / С. Стельмащук // Тернопілля’ 97: регіональний річник. – Тернопіль, 1997. – С. 495–498.
Тележинський В. Поет математики [Текст] : до 100-річчя з дня народження М. А. Чайковського / В. Тележинський, В. Хома // Вільне життя. – 1987. – 13 січ.
Українські стежки Чайковського [Текст] // Укр. історичний календар’95. – Київ, 1994. – С. 81.
Черемшинський О. Математик, син письменника [Текст] / О. Черемшинський // Русалка Дністрова. – 1996. – № 19. – С. 2.
Ярема С. Микола Чайковський [Текст] / С. Ярема // Ювілейна книга Української гімназії у Тернополі 1898–1998. – Тернопіль-Львів, 1998. – С. 458–459.

* * *

Чайковський Микола Андрійович (02.01.1887 – 07.10.1970) [Текст] // УРЕ. – 2-е вид. – Київ,1985 – Т. 12. – С. 242.
Чайковський Микола (2.1.1887 – 7.10.1970) – український вчений-математик та педагог, громадський діяч [Текст] // Підкова І. З., Шуст Р. М. Довідник з історії України: в 3-х т. / І. З. Підкова, Р. М. Шуст. – Київ, 1999. – Т. 3. – С. 557.