Чубатий Микола

Микола Чубатий – український вчений, історик права та церкви, педагог і публіцист.

Народився 11 грудня 1889 р. в міщанській родині у Тернополі. Закінчивши в 1909 р. гімназію у рідному місті, продовжував навчання у Львівській духовній семінарії. Одночасно студіював на богословському факультеті Львівського університету, який закінчив у 1913 р. Згодом вчився у Відні. Ступінь доктора філософії отримав 1917 р. у Львові.

За часів Української держави був асистентом секретаря освіти А. Артимовича в уряді Західно-Української Народної Республіки і членом її делегації на Трудовий конгрес до Києва (1919). Того ж року став завідувачем кафедри історії українського права у державному українському університеті в Кам’янці-Подільському. Згодом повернувся в Галичину, яка тоді була вже під польською владою. Працював помічником головного редактора журналу “Нова Рада” у Львові, редагував тижневик “Правда”. Коли у місті Лева почав діяти Український таємний університет, М. Чубатий став у ньому професором українського права і членом сенату. Після ліквідації польською владою вищої школи (1925) нашого земляка запросили перебрати управу приватної семінарії в сестер Василіянок у Львові. Тут М. Чубатий працював до 1928 р.

Одночасно викладав у Духовній семінарії історію Української Греко-католицької Церкви. 3 1926 р. М. Чубатий – надзвичайний професор історії Греко-католицької Богословської семінарії, з 1932 р. – звичайний професор Богословської академії.

Від 1928 р. Микола Чубатий був членом історико-філософської секції Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. У 1939 р. виїхав до США, де і залишився до своїх останніх днів.

За океаном М. Чубатий став професором у колегії св. Василя Великого в Стенфорді. Був одним із засновників “Дому Української Культури” в Нью-Йорку. 3 1963 по 1975 р. М. Чубатий працював деканом права і суспільних наук в Українському Католицькому Університеті у м. Римі.

Діяльність вченого багатогранна. Його науковий доробок величезний, сюди входять численні монографії, наукові статті. А саме: “До питання про початок української нації”, “ Ще дещо про початок українського народу”, “Хто і коли заснував місто Київ” та ін.

Однією із значних праць вченого є його монографія “Київська Русь і початок трьох східнослов’янських націй”. У цьому дослідженні вчений розвинув концепцію М. Грушевського про походження трьох східнослов’янських народів, їхній паралельний розвиток.

Помер М. Чубатий 21 липня 1975 р. в США.

ЛІТЕРАТУРА:

Чубатий М. Княжна Русь-Україна та виникнення трьох східнослов’янських націй [Текст] : монографія / М. Чубатий // Березіль. – 1994. – № 3-6. – С. 124– 164.

* * *

Гуцал П. Дослідник історії церкви і права [Текст] : (Микола Чубатий) / П. Гуцал, М. Ткачук // Історичний календар’99. – Київ, 1998. – С. 351.
Історія Миколи Чубатого [Текст] : (життя та діяльність громадського діяча) // Полянський О. Історичні силуети / О. Полянський. – Тернопіль, 1998. – С. 107–110.
Калакура Я. 125 років від дня народження Миколи Чубатого [Текст] : [ученого, історика, громад. діяча] / Я. Калакура // Література до знаменних і пам`ятних дат Тернопільщини на 2014 рік : бібліогр. покажч. / Департамент культури, релігій та національностей Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка; уклад. М. Пайонк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2013. – Вип. 24. – С. 106-108.
Мельничук Б. Микола Чубатий – невідомий і відомий [Текст] / Б. Мельничук // Березіль. – 1994. – № 9 – 10. – С. 167–168.
Мельничук Б. Маємо змогу доповнити “Березіль”, або Слово про Миколу Чубатого [Текст] / Б. Мельничук // Тернопіль вечірній. – 1994. – 13 лип.
Мороз В. Чому слід пам’ятати Чубатого [Текст] : [уродженець Тернополя, журналіст, історик, правознавець, громадський діяч] / В. Мороз // RIA +. – 2016. – 10 лют. – С. 19.
Полянський О. Був учнем Михайла Грушевського [Текст] / О. Полянський // Тернопілля’95: регіон. річник – Тернопіль, 1995. – С. 358–359.
У пошуках історичної правди [Текст] : зб. на пошану Миколи Чубатого 1889-1975. Ч. 2 : Історично-філософічна секція. Правнича комісія. / ред. Г. Лужницький, Я. Падох. – Париж : [б. в.], 1987. – 548 с. – (Записки наукового товариства ім. Шевченка. Т. 205).
Шатіло В. Історик права [Текст] / В. Шатіло // Юридичний вісник України. – 1997. – № 11, 12.
Чубатий М. Д. : укр. правознавець, історик церкви., громад. діяч діаспори [Текст] // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – Київ, 1996. – С. 896–897.
Чубатий Микола (11.12.1889 – 21.7.1975) – укр. вчений, історик права та церкви, педагог і публіцист [Текст] // Підкова І. З. Довідник з історії України: в 3-х т. / І. З. Підкова, Р. М. Шуст. – Київ, 1999. – Т. 3 – С. 591.