Давибіда Н. О. Лікувальна фізична культура

У посібнику висвітлено правила і методи дозування навантаження; процес формування рухових навичок; форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності; правила підготовки і проведення процедури лікувальної фізкультури та вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження та організацію лікувальної фізкультури. Велика кількість рисунків, схем, таблиць робить посібник більш доступним і зрозумілим.

Дане видання призначене для підготовки фахівців із фізичної реабілітації у медичних вищих навчальних закладах із навчального предмета «Основи фізичної реабілітації». Посібник буде корисним і для підготовки молодших спеціалістів медицини з предмета «Медична та соціальна реабілітація», лікарів та інструкторів з лікувальної фізкультури, лікарів реабілітаційних відділень.

Для студентів медичних ВНЗ України за спеціальностями підготовки 7.12010001 «Лікувальна справа», 6.010203 «Здоров’я людини». (Подарунок видавництва «Укрмедкнига»).