Екстрена медична допомога / за ред. М. І. Шведа

У посібнику висвітлено основи організації і надання екстреної медичної допомоги бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги в повсякденній діяльності та над­звичайних ситуаціях. Видання відповідає типовій навчальній програмі з «Екстреної і невідкладної медичної допомоги», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2013). Згідно з програмою, у посібнику висвітлено основні протоколи з медицини невідкладних станів МОЗ України, які автори посібника вдосконалили й адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Головну увагу зосереджено на первинному й вторинному обстеженні хворого чи постраждалого на місці події.

Даний алгоритм застосовують при діагностиці більшості передбачених навчальною програмою невідкладних станів і дозволяє встановити основні типові симптоми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги, сформулювати типові синдроми й на їх основі вибрати протокол із медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в процесі лікування.

Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів III— IV рівнів акредитації, лікарів із медицини невідкладних станів та загальної практики- сімейної медицини, викладачів профільних кафедр.