Фонд


Фонд бібліотеки, його склад, типово-видова структура відповідає комплексові освітніх, бізнесових і дозвіллєвих потреб молодих користувачів.

Його обсяг складає понад

133

тис. примірників документів.

Фонд охоплює всі типи, види, жанри друкованої продукції, аудіовізуальні документи, електронні видання.

Бібліотека передплачує

100

назв газет і журналів

У фонді є науково-популярна, навчальна, довідкова, громадсько-політична, офіційна, нотна, образотворча, художня література.