Голодомор: Україна пам’ятає, світ визнає


Згідно з Указом Президента України, 2008 рік в Україні оголошений роком пам’яті жертв Голодомору.

Указ підписаний «з метою донесення правди про геноцид українського народу до української громадськості і міжнародного співавторства і в зв’язку з 75-ми роковинами цієї трагедії».

Голодомор 1932-1933 років в Україні назавжди залишиться в пам’яті українців однією з найстрашніших сторінок минулого. Ця сторінка сприймається суспільством передусім на емоційному рівні. Але в той же час Голодомор – це історичне явище, яке відбувалося у конкретний час, у конкретному місці і є наслідком дій конкретних осіб.

Проблема голодомору знайшла широке висвітлення у дослідженнях українських і зарубіжних науковців, спогадах очевидців. Постійно розширюється коло історичних джерел, які вводяться у науковий обіг.

Віртуальна виставка складається з розділів:

  • “Як знищували нас українців”
  • “Розп’яте село. Причини голодмору 1933р.”
  • “Голодомор: пам’ятати, досліджувати, навчати”
  • “Меморіал народної скорботи і пам’яті” (відображення голодомору в українській художній літературі)”
ЯК ЗНИЩУВАЛИ НАС, УКРАЇНЦІВ

1Воля О. Мор. Книга буття України [Текст] – К.: Кобза, 2002. – 1151 с.

Тож хто врешті-решт організував штучний голод-винищення українців у тридцять другому – тридцять третьому роках минулого століття?

З чиєї вини на очах усього цивілізованого XX віку було вигублено мільйони й мільйони наших співвітчизників?

За що, чому і чиїми диявольськими руками мучили й винищували такого працьовитого й терплячого українського селянина?

На ці вкрай болючі, як незагойна рана, питання на історичних фактах, свідченнях очевидців, архівних документах вперше дає правдиву сувору відповідь у своїй Книзі буття України «Мор»відомий письменник, один з найавторитетніших дослідників голодоморів у Вкраїні Олесь Воля (Міщенко Олександр Володимирович).

Книга розрахована на всіх українців, що в Україні й за межами України сущі.

2Самійленко І. Соціополітичне тло голодового геноциду в Україні. (Комунізм – смертельний ворог села) [Текст]: іст. нарис. / І. Самійленко – К.: Просвіта, 1998. – 40 с.

Науково-історичний нарис дослідника Івана Самійленка, який проживає у США, про причини та наслідки голодомору 1932-1933 років в Україні.

Автор зупиняється також окремо на історії вивчення цієї нашої трагедії в Конгресі США, дає інформацію про перші результати досліджень в незалежній Україні, висловлює прикрий жаль щодо фактичного замовчування пам’яті про те страшне лихо в рік відзначення його 65-річчя в нашій країні.

3Голодомор 1932–1933 років як величезна трагедія українського народу [Текст]: матер. Всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. – К.: МАУП, 2003. – 280 с.

У пропонованому збірнику подано доповіді учасників Всеукраїнської на­укової конференції, присвяченої вшануванню пам’яті мільйонів загиблих від голоду в період 1932-1933 років.

У підготовці конференції та її проведенні взяли активну участь державні і громадські організації, які представляли відомі у світі вчені, політичні і громадські діячі.

4Командири великого голоду [Текст]: поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 pp. / за ред. В. Васильєва, Ю. Шаповала. – К.: Генеза, 2001. – 399 с.

Книга є одним з перших прикладів співробітництва вчених різних країн у дослідженні однієї з глобальних катастроф людства у XX столітті – голодомору 1932-pp. в Україні.

На основі вивчення нових архівних матеріалів історики аналізують різні аспекти політики радянського керівництва у цей період, оцінюють втрати українського народу від голоду, публікують унікальне за змістом листування кремлівських лідерів.

Розрахована на професійних істориків, усіх, хто цікавиться історією України.

5Кому був вигідний голодомор? [Текст]: статті. – К.: МАУП, 2003. – 56 с. – (Бібліотека журналу ‘ПЕРСОНАЛ’).

У збірнику статей відомих українських політиків та науковців йдеться про передумови виникнення голодоморів в Україні.

На багатому фактичному матеріалі досліджуються обставини, причини, називаються винуватці цих трагічних подій та їх наслідки. Наголошується також на тому, що вберегло українство від знищення.

6Голодомор 1932-1933 років в Україні: документи і матеріали [Текст] / упоряд. Р. Я. Пиріг; НАН України. Ін-т історії України. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 1128 с.

У книзі вміщено великий комплекс документів І матеріалів, які переконливо розкривають причини, перебіг, масштаби та наслідки страшної соціогуманітарної катастрофи українського народу, інспірованої радянським політичним режимом на початку 1930-х років.

Це найповніше тематичне зібрання автентичних джерел з історії українського голодомору.

Розрахована на науковців, політиків, викладачів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться цією трагічною сторінкою нашого історичного минулого.

7Колективізація і голод на Україні, 1929-1933 [Текст]/ АН України. Інститут історії України та ін.; упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; відп. ред. С. В. Кульчицький. – К.: Наук, думка, 1992. -736 с. – Додатки: 643-733 с.

У збірнику документів і матеріалів висвітлюються процеси, що відбувалися в українському селі в ході здійснення насильницькими методами суцільної колективізації і призвели до голодомору 1932-1933 pp.

Для істориків, викладачів і студентів вузів, краєзнавців, всіх, хто цікавиться історією народу України.

8Прихована правда : статті, матеріали, документи [Текст] /авт. і упоряд. Я. Хортяні. – Будапешт: Тов-во укр, культури в Угорщині, 2004. – 269 с.

Книга ”Прихована правда”, автором і упорядником якої є Голова Державного самоврядування українців Угорщини Ярослава Хортяні, видана на українській і угорській мові в 2004 році в Будапешті за сприяння Товариства української культури в Угорщині.

Авторка у своїй праці, підготовленій із залученням величезного фактичного матеріалу, розглядає й аналізує низку подій: від голодомору 1932-1933 рр. до ролі України в Другій світовій війні.

Звертаючись до засобів документалістики, Я. Хартяні відтворює той страшний період в житті українського народу, а поданий нею ілюстраційний матеріал є для читача потрясінням.

Книга вміщає велику кількість унікальних фотографій, листів очевидців подій, тогочасних урядових документів, публікацій із закордонних засобів масової інформації про голод в Україні. Зокрема, це документи з архівів Вінніпега (Канада), Мюнхена (Німеччина), Лондона (Великобританія), Мельбурна (Австралія).

В другій частині книги описано роль України в Другій світовій війні.

Цікавими для читача будуть розділи про окупаційну німецьку адміністрацію в Україні, про те як створювалась і за що боролась УПА.

РОЗП'ЯТЕ СЕЛО. ПРИЧИНИ ГОЛОДОМОРУ 1933 Р.

1Конквест P. Жнива скорботи [Текст]: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест. – К.: Либідь, 1993. -384 с: іл.

Перед читачем -перший повний український переклад відомого на Заході дослідження одного з найтрагічніших періодів нашої історії.

Спираючись на документальні джерела, автор розкриває жахливі картини колективізації та голодомору 1929-1933 pp., залишаючи за собою право на особистий погляд на висвітлюванні події.

Для широкого кола читачів.

2Національна катастрофа України (Голодомор 30-х років) [Текст] // Чорна книга України: зб. документів, архівних матеріалів, листів, доповідей, ст., досліджень, есе / упоряд. Ф. Зубакича. – К., 1998. – С. 123-220.

3Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933 [Текст] / авт. колектив: П. П. Панченко (керівник), М. М. Вівчарик, А. Ї. Голуб, М. А, Журба та ін./ – К.: Україна, 2003. – 352 с, [8] арк.

У книзі трагедія голодомору 1932-років висвітлюється як у загальноукраїнському, так і регіональних аспектах.

Авторський і наліз органічно доповнюється численними архівними документами, спогадами очевидців страшної трагедії, оригінальними ілюстративними матеріалами.

Для викладачів і студентів вузів, педагогів та учнів старших класів, профтехучилищ, широке коло читачів, усіх, хто виявляє інтерес де історії України.

4Чорна тінь голодомору 1932-1933 років над Тернопіллям [Текст]: книга пам’яті / вступ. ст., упоряд.: Б. Д. Пайовик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Т.: Джура, 2003 – 292 с.

Досліджуються злочинні дії геноциду українського народу, організованого московсько-більшовицьким тоталітарним режимом.

Зібрано спогади свідків та жертв голодомору 1932-pp., які нині проживають на Тернопіллі. Наведені документи і матеріали ЦК КП(б)У засвідчують жорстоку політику комуністичного режиму щодо українського села. Уперше в літературі широко висвітлено допомогу населення областей Західної України, яка в результаті злочинних дій органів НКВС не могла бути отримана голодуючими.

Подано твори художньої літератури та усну народну творчість, де відображено ці трагічні сторінки в історії України.

5Старів С. Страта голодом [Текст]: пер. з англ. / С. Старів; за ред. Р.Доценка. – К.: Просвіта, 2002. – 272 с.

Спогади Семена Старова про перебіг драматичних подій 1932-33 років в одному із сіл на Черкащині -це докладне свідчення про Великий Голодомор.

Видані вперше (під псевдонімом Мирон Долот) англійською мовою в США року, ці спогади чималою мірою сприяли розкриттю справжньої суті більшовицького тоталітаризму.

Нинішнє видання їх в Україні не менш актуальне: це не тільки згадка про трагічне минуле, а й пересторога перед тим, щоб воно не повторилося в нашому майбутньому.

6Міщенко О. Безкровна війна [Текст]: книга свідчень / О. Міщенко; передм. О. Гончара. – К.: Молодь, 1991. – 176 с., фотоіл.

Український літератор Олександр Міщенко записав свідчення тих, кому довелося пережити голод 1933 року.

У книжці немає жодного слова вимислу.

З тих далеких тридцятих років до нас промовляє сам народ, його правда, розіп’ята на хрестах доля…

7Український хліб на експорт [Текст]: 1932-1933. – К.: Сергійчук М.І., 2006. – 432 с.

На основі невідомих документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в 1932-роках через експорт нашого хліба Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією України.

Книга підготовлена за ініціативи голови Київської міської організації Товариства “Меморіал” імені Василя Стуса, народного депутата України 2-го скликання Романа Круцика.

8Сергійчук В. Як нас морили голодом [Текст] – вид. 2-е, доп. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. – 252 с.

На основі невідомих до недавнього часу документів з колишніх таємних архівів простежено геноцид українського народу в XX ст. через штучні голодомори, організовані більшовицькою владою.

Уперше в одному дослідженні мовою документів розповідається про голодомори 1921-, 1932-і 1946-років.

Крім того, наводяться документи про спробу комуністичного режиму приховати перед світом правду про голод в Україні і розповідається про зусилля українців у діаспорі, які домагалися визнати цю трагедію геноцидом нашого народу і добилися цього від найвідоміших правників західного світу.

Видання розраховане на всіх, хто хоче знати правду про ці страшні сторінки української історії.

ГОЛОДОМОР: ПАМ'ЯТАТИ, ДОСЛІДЖУВАТИ, НАВЧАТИ

1Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу [Текст]: матер. всеукр. наук. конф. Київ, 15 листоп. 2002 р. – К.: МАУП, 2003. – 280 с.

У пропонованому збірнику подано доповіді учасників Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої вшануванню пам’яті мільйонів загиблих від голоду в період 1932-1933 років.

У підготовці конференції та її проведенні взяли активну участь державні і громадські організації, які представляли відомі у світі вчені, політичні і громадські діячі.

Матеріали конференції, основані па беззаперечних архівних документах і свідченнях багатьох учасників жахливих подій 30-х років, слугують доказом геноциду українського народу -світової трагедії XX століття.

2Український голокост 1932-1933 [Текст]: Свідчення тих, хто вижив. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. -Т. 4 / упоряд.: Ю. Мицик, Л. Іваннікова. – 2007. – 504 с.

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства – штучний голодомор – геноцид 1932-1933 pp.. спрямований на винищення українського народу.

Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голодомор 1946-pp., дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.

3Український голокост 1932-1933 [Текст]: Свідчення тих, хто вижив: У 10т. / за ред. Ю. Мицика. – К.: Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 3 / упоряд.: Ю. Мицик, Л. Іваннікова. – 2006. – 432 с.

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства -штучний голодомор-геноцид 1932-pp., спрямований на винищення українського народу.

Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голодомор 1946-1947 pp., дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.

4Український голокост 1932-1933 [Текст]: свідчення тих, хто вижив: У 3 т. / за ред. О. Ю. Мицика.- К.: Києво-Могилянська академія, 2005. – Т. 2 / за ред. О. Ю. Мицика.- 2005.- 443 с.

У книзі вміщено свідчення тих, хто пережив одну з найжахливіших трагедій в історії людства -голодомор-геноцид 1932-1933 pp., спрямований на вигублення українського народу.

Спогади, зібрані впродовж багатьох років, доповнені документальними матеріалами й свідченнями про голод 1946-pp., дають змогу побачити дію страхітливого механізму знищення українського селянства, відновити замовчувані досі сторінки вітчизняної історії.

5Соловей Д. Ф. Сказати правду [Текст]: Три праці про голодомор 1932-1933 років / Д. Ф. Соловей; за редакцією Ю. Шаповала і О. Юренка. – К.: Полтава, 2005. – 300 с., 29 іл.

Книжка містить праці одного з найавторитетніших дослідників трагедії, що її пережив народ України на початку 30-х років XX століття.

Дмитро Соловей (1888-1966), якому довелося стати еміґрантом, починав свої дослідження за умов, коли, здавалося, правда про голодомор ніколи не проб’ється на його рідну землю. І ось тепер його праці повертаються в Україну. Як засвідчує, зокрема, це видання, вони добре перевіряються і підтверджуються документами.

Розрахована на викладачів, студентів, науковців, на всіх, хто цікавиться історією України.

Качуровський І. В. Село в безодні [Текст]: поема / І. В. Качуровський; передм. І. Дзюби. – К.: Києво-Могилянська акад., 2006. – 85 с.: іл.

«СЕЛО В БЕЗОДНІ» -це узагальнений образ українського села 1920-1930-х років, до краю зубожілого внаслідок сталінської колективізації і розкуркулення, знекровленого штучним голодомором, а водночас – це спогад про конкретне село Крути на Чернігівщині, рідне село поетової матері, де під час війни, в короткій перерві поміж двома періодами вигнанництва – курським та австрійським – автор почув від своїх земляків моторошні розповіді про невинних жертв совєтської влади.

633-й: голод [Текст]: народна Книга-Меморіал / упоряд.: Л. Б. Коваленко, В. А. Маняк. – К. : Рад. письм., 1991. – 584 с.

Матеріали в Книзі-Меморіалі згруповано за тодішнім (початок 30-х років) адміністративно-територіальним поділом Української РСР, яка складалася з семи областей: Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Одеської, Харківської, Чернігівської. (До складу Української РСР входила також Молдавська АРСР).

7Голод 1932-1933 років на Україні [Текст]: очима істориків, мовою документів / кер. кол. упоряд. Р. Я. Пиріг. – К.: Політвидав України, 1990. – 605 с.

Збірник присвячений одній з найбільш драматичних і «закритих» сторінок історії українського народу -голодові 1932-pp.

Вперше обнародувані унікальні, щойно розсекречені архівні матеріали, які відбивають справжні причини, хронологічний перебіг та наслідки трагедії.

У статтях вчених висвітлюються соціально-економічні та моральні аспекти здійснення в республіці сталінської політики колективізації та хлібозаготівель, яка стала безпосередньо причиною продовольчих труднощів, а потім страхітливого голоду.

Книга розрахована на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Народні оповідання [Текст]: записав та упоряд. М. Зінчук. – К.: Муз. Україна, 1993. – 96 с.

Запропонована читачеві збірка оповідань, записаних відомим збирачем фольклору Миколою Зінчуком, присвячена трагічним подіям у житті нашого народу, пов’язаним з голодомором на Україні, з утисками більшовицького тоталітарного режиму колишнього СРСР.

В ній зібрані свідчення та спогади багатьох людей про безневинну загибель мільйонів простих тру­дівників у тюремних катівнях Гулагу, на далекому засланні, під час жорстокого голодомору 1932-років.

Для широких кіл читачів.

Хандрос Б. Н. Смертні листи [Текст]: докум. повість / Б. Н. Хандрос. – К.: Дніпро, 1993. – 125 с.

Організувавши в 1933 році страшний голод на Україні, злочинна тоталітарна система намагалася замести сліди нечуваного геноциду -повсюдно знищувалися «Книги записів актів громадянського стану», на – «смертних листах» яких реєструвалися померлі також і від голоду.

Однак, незважаючи на сталінський терор і нищення, поодинокі документи збереглися.

Автор повісті – свідок тих подій, він сам ледве вижив під час лихоліття в рідному селі Озаринцях, розшукав «смертні листи» Сосонської сільської Ради (на Вінниччині) та інші документи і на їх основі правдиво розповідає про голодомор, дошукується відповіді на запитання – чому він став можливим.

Соловей Д. Ф. Сказати правду [Текст]: Три праці про голодомор 1932-1933 років / Д. Ф. Соловей; за редакцією Ю. Шаповала і О. Юренка. – К.: Полтава, 2005. – 300 с., 29 іл.

Книжка містить праці одного з найавторитетніших дослідників трагедії, що її пережив народ України на початку 30-х років XX століття.

Дмитро Соловей (1888-1966), якому довелося стати еміґрантом, починав свої дослідження за умов, коли, здавалося, правда про голодомор ніколи не проб’ється на його рідну землю.

І ось тепер його праці повертаються в Україну. Як засвідчує, зокрема, це видання, вони добре перевіряються і підтверджуються документами.

Розрахована на викладачів, студентів, науковців, на всіх, хто цікавиться історією України.

МЕМОРІАЛ НАРОДНОЇ СКОРБОТИ І ПАМ'ЯТІ (ВІДОБРАЖЕННЯ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ)

1Барка В. К. Жовтий князь [Текст]: роман / В.К. Барка; передм. М. Жулинського. – К.: Київська правда, 2003. – С. 320.

Роман Василя Барки, представника української діаспори в Сполучених Штатах Америки, написан в 1958-1961 гг. и известен во многих странах мира.

Автор раскрывает одну из страшнейших страниц в истории украинского народа – рассказывает о голодоморе 1933 года, который ему довелось пережить.

Писатель создает символический образ Желтого князя, демона зла, несущего с собой разрушения, опустошенность, сеющего мучения и смерть среди людей.

2Осьмачка Т. С. Старший боярин. План до двору [Текст]: романи / Т. С. Осьмачка. – К.: Укр. письм., 1998. – 239 с.

До книги увійшли два романи Тодося Осьмачки, видатного письменника трагічної долі, поета 1 прозаїка, у творах якого – “перелита в слово Україна” і, зокрема, – жахлива правда про більшовицький терор на Україні в 20-х – 30-х роках XX століггя.

3Бідняк Г. П. Голодомор [Текст]: поезії / Г.П. Бідняк. – Д.: Поліграфіст, 2003. – 42 с.

“Я” – ровесник страшної події”, – говорить в одному зі своїх віршів відомий пост Григорій Бідняк. У новій книзі “Голодомор” він згадує, роздумує, застерігає: “Не допустимо повторення біди”.

4Самчук У. Марія. Куди тече та річка [Текст]: роман. – К.: Наук. думка, 2001. – 416 с.

У книзі вміщено два твори видатного майстра української прози ХХ століття Уласа Самчука: роман «Марія» та перша частина трилогії «Волинь» – «Куди тече та річка».

Ці твори рекомендовані Програмою середньої загальноосвітньої школи з української літератури для текстуального вивчення.

5Листопад А. Біла молитва братика [Текст]: поезії. – К.: Веселка, 1993. – 23 с.

Ці скорботні голоси з 33-го вхоплені чутливим, зболеним серцем Антоніни Листопад, яка образно передала свій стан душі, своє відчуття пережитого рідним народом.

Поетеса кожним віршем витворює образ-символ, він і вхоплює дитячі почуття у свою емоційну напругу співпереживання.

Кожен вірш – мов біла свічечка вкраїнської жалоби за мільйонами невинно убієнних комуністичним режимом у безкровній війні з українським народом.

Кожне слово – мов чистий голос із глибокої темені 33-го, сповнений печалі й любові.

6Захарченко В. Прибутні люди [Текст]: романи, повість/ В. Захарченко. – К.: Грамота, 2007. – 654с.- (Бібліотека Шевченківського комітету).

До книги відомого прозаїка Василя Захарченка увійшли романи «Прибутні люди», «Білі вечори» та повість «…І настали жнива».

Роман «Прибутні люди», який написано на документальній ос­нові, вперше в українській літературі грунтовно, масштабно, від­крито показує страхітливу трагедію українського народу – голод 1947 року.

На тлі цих апокаліптичних подій автор підкреслює людяність і шляхетність народу.

Твори відзначаються глибоким психологізмом, автор зображує своїх героїв у драматичних ситуаціях, коли найповніше виявляють­ся людські характери.

7Великий голод в Україні 1932-1933 років [Текст] : у 4 т.: свідчення очевидців для комісії конгресу США. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008.

4-х томне видання матеріалів Конгресово-президенської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 рр. містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 рр. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу.

Видання розраховане як на науковців, так і на широке коло тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.

8Конквест Р. Жнива скорботи [Текст] : Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест, пер. з англ. мови Н. Волошинович, З. Корабліної, В. Новак. – Луцьк: Терен, 2007. – 454 с.

Книга написана переважно на основі усних свідчень очевидців, яких війна закинула на захід (їхні свідчення документально підтверджені), є унікальним дослідженням, вона розкриває найбільш прихований злочин ХХ століття – злочин народовбивтва і наруги над нацією.

Український переклад дослідження Роберта Конквеста є однією з найпереконливіших спроб відтворити для широкого кола читачів якомога повнішу картину трагедії українського народу.

9Лиха коса голодомору 1932-1933 [Текст] / упоряд. П.П. Панченко. – К.: Україна, 2008. – 430 с.

У монографії в контексті нових осмислень, новаторських підходів, на основі широкого кола емпіричних джерел висвітлюється питання трагічного явища – голодомору в Україні на початку 30-х років.

Відтворюються реальності геноцидної згубної політики, зокрема, центральної влади стосовно селянства України.

Про це, зокрема, свідчать наведені у книзі спогади, сповнені душевного болю і щему за стан подільського села, трагічну долю українських хліборобців, своїх рідних і близьких, усіх тих, з ким назавжди розлучили їх голодна смерть, терор і депортація початку 30-х років.

10Лазарович М. І було пекло на землі … [Текст] : Голодомор 1932-1933 років в Україні: передумови, механізми здійснення, наслідки / М. Лазарович. – Т.: Джура, 2008. – 618 с.

У книзі детально прослідковано передумови, механізми здійснення та наслідки Голодомору 1932-1933 рр. в Україні, який став однією з трагічних сторінок світової історії.

На документальному матеріалі досліджуються злочинні дії керівництва Радянського Союзу, яке застосувало щодо Української СРР безпрецедентний за масштабами терор голодом, поєднуючи його з планомірним винищенням української та правлячої еліти республіки.

У додатках подано документи, твори художньої літератури та усної народної творчості, понад 600 світлин, довідкові матеріали, які відображають сторінки 1932-1933 рр. в історії України.

11Розсекречена пам’ять [Текст] : Голодомор 1932-1933 років в Україні в документах ГПУ-НКВД / упоряд. В. Борисенко, В. Даниленко, С. Кокін. – К.: Стилос, 2007.- 603 с.

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки, що містить додаткову архівну інформацію про причини, перебіг і наслідки найстрашнішої трагедії в історії українського народу ХХ ст. – Голодомору 1932-1933 років.

Документи розповідають про здійснення органами держбезпеки масових політичних репресій, у тому числі й з метою приховування правди про Голодомор.

Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

12Марочко В. Голодомор в Україні 1932-1933 років [Текст] : хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 293 с.

Хроніко-документальне видання відтворює факти, події, явища в селах Української СРР 1932-1933 рр. – Голодомору, спричиненого суцільною колективізацією, репресіями.

Використано опубліковані збірники документів і матеріалів, архівні фонди України та Росії, листування і таємні шифрограми Сталіна, листи селян до партійно-радянської номенклатури, доповідні записки іноземних дипломатів.

13Марочко В. Голодомор 1932-1933 рр. [Текст] : наук.-популярне вид. / В. Марочко. – К.: [б.в.],2007. – 61 с.

Книжка в науково-популярному форматі оповідає про одні з найтрагічніших сторінок української історії – геноцид українців 1932-1933 років шляхом спланованого комуністичною владою голодомору.

Висвітлюється тактика і стратегія уряду СРСР та керівництва ВКП(б) на знищення українського села, руйнівні наслідки насильницької колективізації в Україні, особливості й перебіг голодомору, випадки людоїдства.

Запропоновано методику підрахунку реальних жертв голодомору – геноциду.

Для всіх, хто не байдужий до цієї скорботної сторінки української історії.

Шуйський І.В. Голодомор у першій столиці [Текст] / І.В. Шуйський, В.Д. Полинецький. – Х.: Шанс, 2008. – 287 с.

У цій книзі висвітлені трагічні події, пов’язані з Голодомором 1932-1933 рр., котрі відбулися в Харкові.

На підставі архівних документів, свідчень очевидців, автори-упорядники доводять, що голод був створений у результаті цілеспрямованої дії влади.

Окремими розділами до книги увійшли літературні твори українських авторів та дослідження фахівців про негативний вплив голодування на організм людини.

Більшість запропонованих читачу документів тривалий час зберігалися у закритих фондах під грифами секретності і були недоступними для дослідників.

14Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр. [Текст] / упоряд. М. Старовойтов, В. Михайличенко. – К.: Стилос, 2008. – 286 с.

Мовою документів книга відтворює жахливі картини найтрагічнішої події в історії України – Голодомору 1932-1933 років.

На сторінках вміщено матеріали викривного характеру, що впродовж десятиліть становили державну таємницю, відводили руку покарання від справжніх винуватців геноциду українського народу.

Цей збірник – данина світової пам’яті тисяч невинних жертв Голодомору.