Горєлова О. Педагогічні роздуми

У «Педагогічних роздумах» на тему «Викладач дитячої музичної школи у пошуках творчих ідей» методично обґрунтовується роль індивідуального творчого підходу вчителя до учнів. Суть цього явища полягає у виявленні талановитих дітей та в створенні їхнього наступного творчого розвитку.

Методика та педагогіка різних галузей у музиці має багато спільного. У праці присутні роздуми щодо ствердливих принципів у музичному вихованні. На основі загальних професійних тенденцій у струнно-смичковій царині авторами показані власні бачення теми пошуків обдарованих дітей, демокра­тичність підходу при визначенні коефіцієнту талановитості кожної дитини, а також – створені ними власні творчі орієнтири в роботі з учнями на основі їх великого досвіду не лише в аспекті викладання гри на віолончелі, але і в організації колективних форм роботи у дитячій музичній школі.