Грабовський Б. Студений грім

Очевидна сув’язь: успадковуючи світогляди й ха­рактери, ми конструюємо події – подуви часу, залеж­но від обставин, полонять нас. Що це – нескінченно-зачароване коло? Тоді чи можливо його розчімхати щоби стати незалежними, гідними і, зрештою, самими собою? Крізь лабіринти долі прохоплюються герої про­зових творів, поданих у збірці за родоводом самобут­ній, зі своєю ментальністю галицький люд. Зображені історії, персонажі, якими наділені, сповнені енергети­кою моральності, у них сфокусована норовиста дійсність.