Юліан Гірняк – теоретик хімії та фізики, громадський діяч в Україні й США.

Народився 8 жовтня 1881 р. в с. Струсів, нині – Теребовлянського району. У 1893 – 1900 рр. закінчив чотири класи гімназії і 5-й клас у реальній школі в Станиславові (нині – Івано-Франківськ). Чотири роки вивчав у Львові в політехнічному інституті й університеті хімію і фізику. В зимовому семестрі 1904/1905 рр. працював у Празі, в лабораторії професора І. Пулюя, досліджуючи теплопровідність цукру у водному розчині. На основі цієї роботи отримав 1905 р. у Львові диплом доктора технічних наук. Потім викладав в українській і польській гімназіях в Станиславові.

Згодом, отримавши від міністерства стипендію, поїхав на навчання до Лейпціга у фізико-хімічний інститут. 1908 р. обраний дійсним членом НТШ. 3 1912 р. працював учителем української гімназії у Львові. Коли у 1918 р. у Кам’янці-Подільському утворився Український державний університет, його професором затвердили Юліана Гірняка. Після припинення роботи університету наш земляк повернувся до Львова.

Треба відзначити і наукову діяльність Ю. Гірняка. Працюючи до 1939 р. в гімназіях, він водночас був доцентом Львівського політехнічного інституту, присвятив свою наукову діяльність питанням хімічної кінетики – ділянці науки, яка тільки починала розвиватися. Чудово володіючи вищою математикою, вчений на її основі проаналізував перебіг досить складних хімічних процесів і довів, що за певних умов можлива їх періодичність. Ця ідея хоч тоді (1908 р.) й не набула дальшого розвитку, була підтверджена й уточнена аж через 65 років.

Юліан Гірняк відомий своїми роботами у галузі фізичної і хімічної кібернетики, дослідженнями впливу синхронної зміни концентрації на хід хімічних реакцій, залежності швидкості хімічних реакцій від зміни температури. Свого часу вчений чітко поставив питання про зв’язок швидкостей хімічних реакцій з будовою молекул, які беруть участь у перетворенні. При цьому висловив здогад, що в хімічній кінетиці не слід надто захоплюватися математикою, бо провідна роль у хімії належить лабораторному експериментові.

Член НТШ, регулярно друкував результати своїх досліджень у “Збірнику метематично-природописно-лікарської секції НТШ”. Автор численних наукових праць: “Роль сталої плинної і газової фази в хімічній рівновазі” (1903), “Про вплив синхронічної зміни концентрації на хід мономолекулярної реакції”, “Про періодичні хімічні реакції” (обидві – 1908), “Мінералогія і хімія” (1912) та ін.

Як і більшість науковців того часу, Ю. Гірняк написав підручник для гімназій – з хімії, виданий ще 1914 р. українською мовою.

1944 р. Ю. Гірняк емігрував на захід, згодом – до США. Там і помер 5 червня 1970 р.

Ідеї вченого з успіхом розвиваються в наш час, і можна лише дивуватися його мудрим науковим передбаченням.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Гірняк Юліан (8.09.1881 – 5.06.1970) – фізик, математик, педагог [Текст] // Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі 1898 – 1998: до сторіччя заснування / за ред. С. Яреми. – Тернопіль – Львів, 1998. – С. 582.
Гірняк Юліян (1881 – 1970) – вчений хімік і фізик, доктор технічних наук, професор, дійсний член НТШ [Текст] // Теребовлянщина: Вони прославили рідну землю: (на скрижалях історії) / – Львів – Теребовля, 1998. – Вип. 1. – С. 88.
Головач Ю. В. Фізики – дійсні члени Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові [Текст] : (про вченого фізика і хіміка Ю. Гірняка) / Ю. В. Головач // Аксіоми для нащадків. – Львів, 1992. – С. 52–53.
Кучер. Р. В. Наукове Товариство імені Т. Шевченка [Текст] / Р. В. Кучер. – Київ: Наук. думка,1992. – C. 39–40.
Кушнерик Г. Сім соколів з “Гірняківки” [Текст] : (про родину, з якої вийшов Ю. Гірняк) / Г. Кушнерик // Теребовлянщина: краєзнавчий і літературно-мистецький альманах-календар на 2001 р. – Тернопіль, 2001. – С. 366–367.
125 років від дня народження Юліана Гірняка (8.03.1881-5.06.1970) – вченого у галузі хімії та фізики, громадського діяча, публіциста [Текст] // Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік: бібліогр. покажч. – Тернопіль, 2005. – С. 35−36.
Юліан Гірняк [Текст] // Повернення із забуття: невідомі імена видатних фізиків і математиків, вихідців із Тернопільщини – дійсних членів НТШ. – Тернопіль, 1995. – С. 65–66.

Юліан Гірняк [Текст] // Дивослово. – 1996. – № 9. – С. 23.

***

Гірняк Юліан (8. 03. 1881-5. 06. 1970) [Текст] // Панчук І. Тернопільщина в іменах: довід. / І. Панчук. – Тернопіль, 2006. – С. 43.
Гірняк Юліян [Текст] // Енциклопедія українознавства: словникова частина / під. ред. Кубійовича. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 384.
Гірняк Юліан – теоретик хімії та фізики, громадський діяч [Текст] // “Журавлина” книга: тернопільська українська західна діаспора: словник імен / упоряд.-ред. Б. Мельничук, Х. Мельничук. – Тернопіль, 1999. – Ч. 1. – С. 132–134; Ч. 2. – С. 231–232.