Гнатюк Володимир

Володимир Гнатюк – український фольклорист, етнограф, літературознавець і громадсько-культурний діяч, член-кореспондент Петербурзької академії наук з 1902 р., академік Академії наук УРС з 1924 р.

Прогресивний світогляд, широта наукових інтересів і виняткова працьовитість Володимира Гнатюка забезпечили видатні досягнення вченого в галузі народознавства, передусім на ниві української фольклористики та етнології.

Проживши лише п’ятдесят п’ять літ, вчений залишив після себе велику спадщину. Він був збирачем, укладачем і видавцем збірників українських пісень, анекдотів, легенд, казок, голосінь, коломийок, похоронних обрядів, колядок і щедрівок, байок.

Володимир Гнатюк народився 9 травня 1871 р. в с. Велеснів, нинішнього Монастириського району. Навчався у Бучацькій та Станіславській гімназіях, Львівському університеті (закінчив у 1898 р). З цього ж року – секретар НТШ у Львові.
Згодом – секретар і один із редакторів “Українсько-руської видавничої спілки”, один із редакторів “Літературно-наукового вісника” й “Етнографічного збірника”. Друг і соратник І. Франка.

За 30 років невтомної дослідницької, видавничої і популяризаторської діяльності В. Гнатюк опублікував майже тисячу праць різних жанрів з найрізноманітніших галузей суспільно-культурного життя. Такі його капітальні видання, як “Етнографічні матеріали з Угорської Русі” (Т. 1 – 6, 1897 – 1911), “Галицько-руські анекдоти” (1899), “Галицько-руські народні легенди” (Т. 1 – 2, 1902 – 03), “Знадоби до галицько-руської демонології” (Т. 1 – 2, 1904 – 12), “Колядки і щедрівки” (Т. 1. 2, 1904 – 14), “Коломийки” (Т. 1 – 3, 1905 – 07), “Гаївки” (1909), “Похоронні звичаї та обряди” та ін. – золотий фонд не лише української чи слов’янської етнології, а й світової.

Володимир Гнатюк досліджував жанри і сюжети українського фольклору, духовну і матеріальну культуру західних українців (“Руські оселі в Бачці”, 1898; “Словацький Опришок Яношік в народній поезії”, 1899; “Деякі уваги над байкою”, 1916; “Українська народна словесність”, 1917, та ін. ). Автор численних статей та рецензій з актуальних питань розвитку літератури і журналістики. Йому належать біографічно-критичні нариси про І. Котляревського, Марка Вовчка, С. Руданського, Л. Глібова, С. Воробкевича, М. Старицького та інших. Зусиллями нашого земляка видано чимало творів українських письменників (І. Нечуя – Левицького, М. Коцюбинського, І. Франка, Лесі Українки, В. Стефаника та ін.), українських перекладів із світової літератури (Данте, В. Шекспіра, Дж. Байрона, Е. Золя, Г. Гейне, Мопасана, Л. Толстого, А. Чехова та ін. ), до багатьох з них він написав передмови.

Помер В. Гнатюк 6 жовтня 1926 р. у Львові. З 1969 р. в с. Велеснів працює меморіальний музей ученого. Перед будинком музею споруджено пам’ятник (1971 р., скульптор Л. Біганич). Ім’я В. Гнатюка присвоєно Тернопільському державному педагогічному університету.

 

ТВОРИ

Автобіографія та список праць Володимира Гнатюка, складені для товариства “Просвіта” у Львові [Текст] : документи і матеріали // Русалка Дністрова. – 1996. – №. 10.
Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість [Текст] = Selected Essays on Folklore : на 110-річчя народж.1871-1981 / В. Гнатюк. – Нью-Йорк : [б. в.], 1981. – 287 с. – (Записки наукового товариства ім. Шевченка).
Гнатюк В. Етнографічні матеряли з Угорської Руси [Текст] : байки, леґенди, істор. перекази, новелї, анекдоти з Бачки: Интеґральне виданє “Етнографічного збірника”, том ХХХ Наукового Товариства ім. Шевченка, Львов 1911 р. – “Руске слово” Нови Сад, 1986. – Т. 2. – 355 с.
Гнатюк В. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси [Текст] : І. Західні угорсько-руські комітати; ІІ Бач-Бодрогський комітат: Интеґральне виданє “Етнографічного збірника” Наукового товариства ім. Шевченка, т. ІХ, видатого у Львове 1900 року / В. Гнатюк. – “Руске слово” Нови Сад,1986. – Т. ІV. – 283 с.
Гнатюк В. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси [Текст] : казки з Бачки: Интеґральне виданє “Етнографічного збірника” Наукового товариства ім. Шевченка, т. ХХІХ, видатого у Львове 1910 року / В. Гнатюк. – “Руске слово” Нови Сад, 1986. – Т. ІІІ. – 318 с.
Гнатюк В. І ми в Європі [Текст] : протест галицьких русинів проти мадярського тисячоліття / В. Гнатюк, І. Франко // Форум. – 1996. – № 2. – С. 22 – 27.
Гнатюк В. Із розділу “Чорти” [Текст] / В. Гнатюк // Русалка Дністрова. – 1998. – № 2.
Гнатюк В. Казки Закарпаття [Текст] / В. Гнатюк. – Ужгород : Карпати, 2001. – 388 с.
Гнатюк В. Нарис української міфології [Текст] / В. Гнатюк. – Львів: Ін-т Народознавства Нац. Академії Наук. України, 2000. – 263 с.
Гнатюк В. М. Останки перед християнського релігійного світогляду наших предків [Текст] / В. М. Гнатюк // Українці: народні вірування, повір’я, деманологія. – Київ, 1991. – С. 183–184.
Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка [Текст] / упоряд. М. Яценко. – Київ : Муз. Україна, 1971. – 323 с.

 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Визначний дослідник давньої української літератури [Текст] // Мишанич О. Крізь віки / О. Мишанич. – Київ, 1996. – С. 210–228.
800 перлин у скарбниці [Текст] : матеріали особистого архіву В. Гнатюка у Львів. Науковій біб-ці ім. В. Стефаника // Русалка Дністрова. – 1996. – №. 10.
Володимир Гнатюк: Документи і матеріали [Текст] : 1871-1989. – Львів : Наукове т-во ім. Шевченка, 1998. – 465 с.
Володимир Гнатюк – знавець душі народної [Текст] // Народні перлини: Учителю народознавства. – Тернопіль, 1992. – С. 56–60.
Володимир Гнатюк (1871 – 1926) – укр. фольклорист, етнограф [Текст] // Лупій Г. Львівський історико-культурний музей-заповідник “Личаківський цвинтар”: путівник / Г. Лупій. – Львів, 1996. – С. 190–191.
Гнатюк Володимир Михайлович (1871–1926) : фольклорист, етнограф // Онопрієнко В. Історія української науки ХIX – XX ст. [Текст] / В. Онопрієнко. – Київ, 1998. – С. 267–268.
Гнатюк В. М. [Текст] : (фольклорист, етнограф, громадсько-політичний діяч) // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – Київ, 1992. – С. 614–618.
Ґерета І. Він знайшов червону руту [Текст] : (до 120-річчя з дня народження нашого земляка В. Гнатюка) / І. Ґерета // Ровесник. – 1991. – № 23. – С. З.
Ґерета І. Володимир Гнатюк: сім етюдів про вченого на його 125-річчя [Текст] / І. Ґерета // Тернопілля’96: регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 101–107.
Ґерета І. Знавець душі народної [Текст] : (120 років від дня народження В. Гнатюка) / І. Ґерета // Тернопіль вечірній. – 1991. – № 25. – С. 4.
Ґерета І. Феноменально щасливий збирач [Текст] : сім етюдів до 125-річчя від дня народження В. Гнатюка / І. Ґерета // Русалка Дністрова. – 1996. – № 10.
Даниленко О. В. Гнатюк Володимир Михайлович: публіцист, історик, літературознавець, член-кореспондент Петербурзької Академії наук, акадамік Всеукраїнської Академії наук, дійсний член Чеського і австрійського наукових товариств [Текст] / О. В. Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – Київ, 2007. – С. 105-108.
Дичко Б. Володимир Гнатюк: людина з легенди [Текст] / Б. Дичко // Свобода. – 2007. – 13 січ. – С.
Демонологія очима В. Гнатюка [Текст] // Русалка Дністрова. – 1998. – №. 2.
“Дорогий друже…” [Текст] : творчі взаємини Володимира Гнатюка з Іваном Франком // Вільне життя. – 1990. – 22 груд.
Залюблений у народну творчість [Текст] // Український історичний календар’96. – Київ, 1995. – С. 150–151 ; Все для вчителя. – 2001. – № 13. – С. 23.
Качан В. Обшир його таланту [Текст] : (Володимир Гнатюк у світлі нових матеріалів) / В. Качкан // Вітчизна. – 1994. – № 1–2. – С. 127–136.
Качан В. Творець золотого фонду етнології [Текст] / В. Качкан // Просвіт. – 1995. – № 2. – С. 40–45.
Клим’юк М. Академік Гнатюк завжди з нами [Текст] : [Володимир Гнатюк] / М. Клим’юк // Вільне життя. – 2013. – 4 жовт. – С. 5.

Купчинський О. Українознавчі студії Володимира Гнатюка [Текст] / О. Купчинський // Київська старовина. – 1999. – № 2. – С. 72–81.
Луньо Є. Ринзівки [Текст] : (календарно-обрядові пісні, дослідження їх В. Гнатюком) / Є. Луньо // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 3. – С. 47–53.
Мариніна Ю. Третє прозріння [Текст] : (політичні погляди В. Гнатюка) / Ю. Мариніна // Молодь України. – 1991. – 25 лип.
Мороз В. Мріяв стати місіонером [Текст] : [В. Гнатюк] / В. Мороз // RIA +. – 2014. – 22 жовт. – С. 19.
Мушинка М. Взаємини Михайла Коцюбинського з Володимиром Гнатюком [Текст] / М. Мушинка // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 4. – С. 11–19.
Мушинка М. І. Володимир Гнатюк [Текст] : життя та його діяльн. в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. І. Мушинка. – вид. друге, допов. та переробл. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2012. – 384 с.
Мушинка М. Володимир Гнатюк – дослідник фольклору Закарпаття [Текст] : Праці Історично-Філософічної Секції М. Мушинка. – Париж – Мюнхен, 1975. – 118 с. – (Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 190).
Мушинка М. Найвизначніший фольклорний збірник русинів-українців Закарпаття [Текст] / М. Мушинка // Берегиня. – 1998. – № 3–4. – С. 4–8.
Мушинка М. Рід Володимира Гнатюка живе [Текст] : (про нащадків) / М. Мушинка // Тернопіль вечірній. – 1991. – 29 трав. – С. 4.
Осадчий В. Зоря Володимира Гнатюка [Текст] / В. Осадчий // Слово Просвіти. – 2001. – № 6 – С. 10.
Піснянська О. Дещо про батька [Текст] : (спогади доньки В. Гнатюка) / О. Піснянська // Тернопіль. – 1991. – № 3. – С. 55–57.
Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури [Текст] : тези доповідей і повідомлень наукової конференції , присвяченій 120-річчю від дня народження В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 1991. – 258 с.
Романів О. Володимир Гнатюк і Наукове Товариство ім. Шевченка [Текст] // / О. Романів // Форум. – 1996. – № 2. – С. 10–12.
Савків Л. Феномен Володимира Гнатюка [Текст] / Л. Савків // Свобода. – 2001. – 8 трав.
Скільський Д. Треба “піднести українське шкільництво…” [Текст] : (питання народної освіти у працях В. Гнатюка) / Д. Скільський // Вільне життя. – 1991. – 1 трав.
Славетні українці [Текст] : Володимир Гнатюк // Позакласний час. – 1997. – № 1. – С. 18–19.
Сокіл Б. М. Великий вчений Надзбруччя [Текст] : до 125-річчя від дня народження В М. Гнатюка // Початкова школа. – 1996. – № 5. – С. 50–52.
135 років від джня народження Володимира Гнатюка (9. 05. 1871-6. 10. 1926) – українського фольклориста, етнографа, літературознавця, акадаміка АН України [Текст] // Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік: бібліогр. покажч. – Тернопіль, 2005. – С. 51−55.
Творець золотого фонду етнології [Текст] : до 130-річчя від дня народження В.М. Гнатюка (1871– 1926) // Календар знаменних і пам’ятних дат: 2001 II квартал. – Київ, 2001. – С. 67 – 69.
Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка [Текст] // Література рідного краю : 5-11 кл. : хрестоматія / упоряд. Н. Ю. Біловус, Л. С. Боруцька, М. М. Кондирєва. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 163−177.
«Феноменально щасливий збирач» [Текст] : [Володимир Гнатюк] // На пагорбі долі / М.Шот. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 196-199.
Черемшинська Р. Великий слов’янський вчений [Текст] : [В. В. Гнатюк] / Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2016. – 3 черв. – С. 6.
Черемшинський О. А вже чверть віку [Текст] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1986. – 17 верес.
Черемшинський О. “Велика трійка”: до 100-річчя присвоєння Науковому т-ву у Львові ім. Т. Шевченка [Текст] : [в НТШ працювали М. Грушевський, І. Франко, В. Гнатюк] / О. Черемшинський // Свобода. – 1992. – 24 лист.
Черемшинський О. “Висилаю новельку “Парасочку” [Текст] : [дружні звʼязки В. Гнатюка і М. Черемшини] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1999. – 24 лип. – С. 3.
Черемшинський О. Володимир Гнатюк і Агатангел Кримський [Текст] : (дружні зв’язки) / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1991. – 4 черв.
Черемшинський О. Володимир Гнатюк про Івана Пулюя [Текст] / О. Черемшинський // Селянська доля. – 1995. – 4 лют.
Черемшинський О. До взаємин Володимира Гнатюка та Осипа Маковея [Текст] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2007. – 17 жовт. – С. 6.
Черемшинський О. Дружба академіків-земляків [Текст] : [В. Гнатюк та К. Студинський] / О. Черемшинський // Русалка Дністрова. – 1998. – № 21–22. – С. 16.
Черемшинський О. Дружба і співпраця велетнів [Текст] : В. Гнатюк і Б. Лепкий / О. Черемшинський // Творчість Б. Лепкого в контексті європ. культури ХХ ст. – Тернопіль, 1998. – С. 94–99.
Черемшинський О. Дружба і співпраця Володимира Гнатюка з Іваном Франком [Текст] / О. Черемшинський // Русалка Дністрова. – 1996. – № 19. – С. 2.
Черемшинський О. Іван Бунін і Володимир Гнатюк [Текст] / О. Черемшинський // Тернопіль вечірній. – 1999. – 29 верес.
Черемшинський О. Їх єднала дружба і наука [Текст] : [В. Гнатюк і Ф. Вовк] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1997. – 4 квіт.
Черемшинський О. ЗУНР і сім‘я Гнатюка [Текст] / О. Черемшинський // Русалка Дністрова. – 1998. – № 21–22. – С. 16.
Черемшинський О. Перекладач, редактор [Текст] : (про В. Гнатюка) / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1990. – 20 квіт.
Черемшинський О. Повернення із забуття [Текст] : [М. Лозинський –літератор, перекладач] / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2015. – 4 верес. – С. 6.
Черемшинський О. Сто років “Етнографічним матеріалам з Угорської Руси” [Текст] : [праця В. Гнатюка] / О. Черемшинський // Тернопілля’97.: Регіон. річник. – Тернопіль, 1997. – С. 384–385.
Черемшинський О. Тарас Шевченко в житті Володимира Гнатюка [Текст] / О. Черемшинський // Четверта влада. – 2007. – 23 трав. – С. 3.
Черемшинський О. Теплота чуття [Текст] : Володимир Гнатюк та Іван Нечуй-Левицький / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2014. – 7 лют. – С. 5.
Черемшинський О. Шевченкіана Володимира Гнатюка [Текст] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2014. – 7 лют. – С. 6.
Черемшинський О. Широка географія пошуку [Текст] : [наукові праці про життя та діяльн. В. Гнатюка] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2000. – 9 верес.
Черемшинський О. Щира дружба і співпраця [Текст] : [дружба І. Франка, В. Гнатюка та С. Крушельницької] / О. Черемшинський // Соломія. – 2006. – № 3. – С. 1.
Чорнопиский М. Діяльність Володимира Гнатюка в контексті політичного пробудження України кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / М. Чернопиский // Форум. – 1996. – № 2. – С. 5–9.
Чорнопиский М. Подвиг Володимира Гнатюка [Текст] / М. Чернопиский // Відродження. – 1991. – 9 трав.
Шумадан Н. Коломийка у дослідженнях Володимира Гнатюка [Текст] / Н. Шумадан // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 2. – С. 21–25.
Шумська В. Дослідник фольклорних скарбів українців [Текст] : 145 років від дня народження та 90 років з дня смерті відомого етнографа, фольклориста, журналіста, перекладача, літературознавця та громадсько-політичного діяча, академіка Володимира Гнатюка / В. Шумська, О. Гаврилюк // Вільне життя. – 2016. – 6 трав.
Якель Р. “Володимиру Гнатюку не дорівнявся ніхто” [Текст] / Р. Якель // Дзеркало тижня. – 2001. – 26 трав. – С. 18.
Яценко М. Т. Володимир Гнатюк [Текст] : набутки й уроки : (вклад вченого в укр. мову) / М. Т. Яценко // Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 31–36.

***

Гнатюк Володимир (9. 05. 1871-6. 10. 1926) [Текст] // Панчук І. Тернопільщина в іменах: довід. / І. Панчук. – Тернопіль, 2006. – С. 44.
Гнатюк Володимир (1871 – 1926) – визначний етнограф [Текст] // Енциклопедія українознавства: словникова частина / за ред. В. Кубійовича. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 390.

***

Білявич Н. Сюди приїжджав академік [Текст] : (в Тернополі відкрито меморіал. дошку В. М. Гнатюку) / Н. Білявич // Ровесник. – 1989. – № 45. – С. 2.
Борцеві за Україну [Текст] : (урочини з нагоди 120-річчя від дня народження В. Гнатюка) // Відродження. – 1991. – 1, 4, 6 черв.
Брюгген В. Поет академічної праці [Текст] / В. Брюгген // Київ. – 2007. – № 2. – С. 173−176.
Бурдяк М. Світова слава Володимира Гнатюка [Текст] : святкування 120-ї річниці видатного етнографа, фольклориста / М. Бурдяк // Голос народу. – 1991. – 11 черв.
В. Гнатюк і національна культура [Текст] : (в Терноп. пед. ін-ті проходить наукова конф. “Роль Володимира Гнатюка у розвитку національної культури”) // Вільне життя. – 1991. – 31 трав.
Ґерета І. Пам’яті академіка В. Гнатюка [Текст] : перша міжнародна наук. конференція у Тернополі / І. Ґерета // Тернопіль. – 1992. – № 3–4. – С. 38–39.
Ґерета І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі [Текст] : нарис-путівник / І. П. Ґерета, О. С. Черемшинський – 3-тє вид., доп. – Львів: Каменяр, 1991. – 95 с.
Про премію ім. В. Гнатюка [Текст] // Культура і життя. – 2007. – 6 черв. – С. 1.
Смолінський І. Імені нашого земляка [Текст] : (затвержено положення про премію ім. В. Гнатюка кращому збирачу фольклору) / І. Смолінський // Вільне життя. – 1988. – 10 січ.
Черемшинський О. І. На честь академіка Володимира Гнатюка [Текст] : (в Тернополі відкрито меморіал. дошку) / О. І. Черемшинський // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 4. – С. 89.
Черемшинський О.“…Нові й нові сили з‘являються…” [Текст] : 125-річчя від дня народження В. Гнатюка і М. Вороного / О. Черемшинський // Русалка Дністрова. – 1996. – № 24.
Черемшинський О. Так було 35 років тому: перше вшанування великого земляка [Текст] : [В. Гнатюка] / О. Черемшинський // Русалка Дністрова – 1998. – № 21 – 22. – С. 17.
Черемшинський О. У вінок шани видатному українському народознавцю [Текст] : [покажчик праць Володимира Гнатюка і матеріалів про нього] // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 1. – С. 84–86.