Громʼяк Роман

(1937–2014)

Серед відомих постатей Тернопілля чільне місце належить добре знаному в Україні громадсько-політичному діячеві, науковцю і літератору Романові Гром`яку.

Народився Роман Теодорович Гром`як 21 березня 1937 року у селі Глушин Бродівського району на Львівщині. Навчався у Бродівському педучилищі та Львівському педінституті, який закінчив уже як Дрогобицький педагогічний університет ім. І. Франка. Учителював на Хмельниччині та Тернопільщині. Закінчив аспірантуру при Львівському університеті, викладав у вузах Донецька та Тернополя. Доктор філологічних наук, професор, дійсний член Академії наук вищої школи України, дійсний член НТШ, професор Українського вільного університету у Мюнхені (Німеччина), Ягеллонського університету (Польща), від 1983 року творець і багаторічний завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету. Був першим головою обласної ради Всеукраїнського товариства української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта».

Науковий світ України високо оцінив літературознавчі праці вченого. Це: «Літературно-художній образ» (1970), «Цілісний аналіз художнього твору» (в співавторстві, 1970), «Естетичне оволодіння дійсності» (1972), «Естетика і критика» (1975), «Краса і секрети творчості» (у співавторстві, 1980) – антологія праць Івана Франка, «Що доведено життям» (1988), − присвячена національній своєрідності творів Тараса Шевченка.

На початку дев’яностих вчений задіяний у політикумі. Враження від адміністративної роботи та політичної діяльності Романа Гром`як висловив у двох книгах спогадів-роздумів: «Вертеп, або як я став народним депутатом СРСР» (1992), «Вертеп-2, або У хащах влади» (1995) та збірці статей «Культура, політика, інтелігенція (1996). Дві книги «Вертепу» − це яскрава інтелектуальна проза з численними подіями, іменами, фактами, вчинками, характерами, тут і поезія, художня проза, наука, політика, література, філософія – все це проходить крізь серце автора.

«Публіцистично загострений тон розповіді переходить в епічний, але уривається гірким сплеском – яка вражаюча невідповідність того, що хочеш і що можеш зробити, як дико в’їлася в українську свідомість більшовицька філософія тобто «віра в одну людину, яка має все за всіх вирішувати, всіх порятувати і, зрештою за все відповідати…»

Самоатестація автора інколи безжалісна, він не применшує міри своєї вини, зізнається у безпринципності, навіть катує себе. Адже йдеться про найпекучіше – Українську державу. Високий гром’яківський рівень думання у цих двох книгах виявився найповніше».

Як зазначив відомий літературознавець Тернопільщини Петро Сорока: «Від «Вертепу» віє сумом, тривогою і якось аж пекучою печаллю. Читати його важко і боляче. Це історія нашої втрати, епопея політичної поразки, анатомована безмежним різцем мудрого аналітика. І разом з тим – це навчальний посібник з історії, суспільствознавства, та політології. Вчитися є на чому і є чому. Та все питання в тому, чи ми бажаємо цього, чи здатні твердо проаналізувати допущені помилки, щоби не повторити їх у майбутньому? Віриться в це вельми неохоче».

Майже в усіх його книгах, дослідженнях, статтях-рецензіях, виступах політична, як слушно підкреслював Григорій Сивокінь «школа філософських знань, школа естетики, що допомагає йому бути глибоким, доказовим у судженнях і про літературу, і про літературознавство і про політику».

Саме Роману Громʼяку завдячують тисячі філологів України за появу фундаментального «Літературознавчого словника-довідника» (1997), цікавого журналу «Форум», редактором яких він був.

Помер вчений на 78-році життя 3 травня 2015 року в Тернополі.

Література

Гром’як Р. Вертеп, або я став народним депутатом СРСР і що з того вийшло…[Текст] : (Спогад-роздум) – Тернопіль, 1992. – 335 с.
Гром’як Р. Вертеп-2, або у хащах влади [Текст] : (Спогад-роздум). – Тернопіль: Збруч, 1995. – 286 с.
Гром’як Р. Т. Громадянскість і професіоналізм [Текст] : (Соціальна відповідальність критики). Літературно-критичний нарис. – Київ: Рад. Письменник, 1986. – 204 с.
Гром’як Р. Т. Давне і сучасне: Вибрані статті з літературознавства / Р. Т Гром’як. – Тернопіль: Лілея, 1997. – 272 с.
Гром’як Р. Естетика Шевченка [Текст] / Р. Гром’як. – Тернопіль: Просвіта, 2002. – 51 с.

Гром’як Р. Зміна і співіснування літературознавчих парадигм [Текст] / Р. Гром’як  // Літературне Тернопілля: 1984-2007 : антологія / редкол.: Б. Бастюк, О. Герман, Р. Гром’як [та ін.]. – Тернопіль : Терно-граф, 2007. – С. 182-194.

Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття) [Текст] : посібник / Р. Гром’як. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. – 224 с.
Гром’як Р. Культура, політика, інтелігенція [Текст] : публіцистика / Р. Гром’як. – Тернопіль: Поліграфіст , 1996. – 108 с.
Гром’як Р. Література золотого вересня [Текст] : літ.-крит. нарис / Р. Гром’як. – Київ: Рад. письменник, 1979. – 358 с.
Гром’як Р. Орієнтації. Розмисли. Дискусії. 1997–2007 [Текст] / Р. Гром’як. – Тернопіль: Джура, 2007. – 367 с.
Гром’як Р. Т. Що доведено життям [Текст] : (актуальні проблеми літ. і літ. критики) / Р. Г. Гром’як. – Київ: Дніпро, 1988. – 257 с.

* * *

Гром’як Р. Той, хто покликаний, та його поклик [Текст] : до 80-річчя Дмитра Павличка / Р. Гром’як // Вільне життя. – 2009. – 25 верес. – С. 6.
Гром’як Р. Українське літературознавство у контексті світової культури ХХ століття: тенденції розвитку, проблеми функціонування, дискурсалізація / Р. Гром’як [Текст] // Збірник праць. – Тернопіль, 2004. – Т. 1. – С. 9–40.

* * *

Автопортрет (відповіді на запитання журналу «Слово і час») / Гром’як Р. Т. Давнє і сучасне [Текст] / Р. Т. Гром’як . – Тернопіль,1997. – С. 257262
Вільчинський О. Гартування пам’яттю [Текст] : [нова кн. Р. Гром’яка «Культура. Політика. Інтелегенція. Публіцистика літературознавця»] / О. Вільчинський // 20 хвилин. – 2009. – 10 квіт. – С. 8.
Гром’як Р. Т. // Ониськів М. Сподвижники поля духовного [Текст] / М. Ониськів, В. Уніят. – Тернопіль, 2010. – С. 26.
Дискурс модерного літературознавства в 90-х роках [Текст] : [«Історія української літературної критики» Р. Гром’яка] // Наєнко М. К. Історія українського літературознавства / М. К. Наєнко. – Київ, 2001. – С. 325–327.
Зимомля І. Моделі ціннісного досвіду [Текст] : [про кн. Р. Гром’яка «Орієнтація. Розмисли. Дискурси. 1997-2007] / І. Зимомля // Слово і час. – 2009. – № 1. – С. 115–117.
Зимомря М. Його цілюще слово [Текст] / М. Зимомря // Вільне життя. – 2012. – 23 берез. – С. 3.
Куца О. Есей на 60-річчя Романа Гром’яка [Текст] / О. Куца // Тернопілля’97: Регіональний річник. – Тернопіль, 1997. – С. 225–227.
Мушинка М. Сповідь щира і чесна [Текст] : [про кн.. «Вертеп, або як я став народним депутатом] / М. Мушинка // Дзвін. – 1994. – № 2–3. – С. 161–163.
Нетеч П. «Вертеп-2» як документ епохи і урок історії [Текст] : [роздуми над кн.] / П. Нетеч // Вільне життя. – 1996. – 19 берез. – С. 3.
Новосядлий Б. Люблю літературу як мистецтво слова: штрихи до портрета [Текст] / Б. Новосядлий // Гром’як Р. Орієнтації. Роздуми. Дискурси 1997–2007 / Р. Гром’як. – Тернопіль, 2007. – С. 6–7.
Роман Гром’як [Текст] // Літературне Тернопілля 1984–2007: антологія. – Тернопіль, 2007. – С. 181.
Роман Гром’як [Текст] : [інтерв’ю із науковцем і політиком за 1992-1994, 1997 рр.] // Садовська Г. Краяни / Г. Садовська, В. Собуцька. – Тернопіль, 2009. – С. 76–95.
У його серці повік – Україна і Слово [Текст] // Свобода. – 2012. – 21 берез. – С. 2.

* * *

Гуцал П. Гром’як Роман Теодорович (21.03.1937, с. Глушин, нині Бродівського р-ну Львівської обл.) [Текст] – літературознавець, публіцист, критик, педагог, громадсько-політичний діяч / П. Гуцал // Тернопільський енциклопедичний словник. Т. 1 : А–Й / ред. П. Гуцал, І. Дем`янова, Б. Мельничук [та. ін]. – Тернопіль : Збруч, 2004. – С. 421–422.
Гуцал П. Ф. Гром’як Роман Теодорович (21.03.1937, с. Глушин, нині Бродів р-ну Львів. обл.) – літературознавець [Текст] / П. Ф. Гуцал // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2006. – Т. 6. – С. 5–34.
Роман Гром’як [Текст] // Письменники Тернопілля. Члени Національної спілки письменників України. – Тернопіль, 2010. – С. 32–33.