Борис Харчук народився 13 вересня 1931 р. в с. Лози, нині – Збаразького району, в сім’ї селянина-хлібороба. Вищу освіту почав здобувати в Кременецькому вчительському інституті, закінчив Полтавський педагогічний інститут і Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. О. М. Горького в Москві. Працював журналістом, науковим працівником, редактором журналів. Жив і працював у Києві.

У літературі дебютував у 1956 р. повістю “Йосип з гроша здачі”. В 1958 р. окремою книгою видав ще одну повість – “З роздоріжжя”. Свій чотиритомний роман “Волинь”, який приніс йому визнання, письменник завершив у 34 роки.

Сьогодні ім’я прозаїка Бориса Харчука всім відоме і шановане в читацьких колах. Йому належать романи: “Межі і безмежжя” (1966), “Місяць над майданом” (1970), “Хліб насущний” (1976), “Довга гора” (1979), “Кревняки” (1984), книги повістей: “Невловиме літо” (1981), “Подорож до зубра” (1986), ряд оповідань, нарисів.

Передчасна смерть (16 січня 1988 р.) не дала змоги завершити і випустити в світ низку творів. Деякі з рукописів опубліковані в журналах. Твори Б. Харчука перекладено російською, білоруською, вірменською, таджицькою, іспанською, німецькою й іншими мовами.

Народ, суспільство, клас, рід, людина – ось основні ланки зацікавлень письменника. Бориса Харчука завжди хвилювали проблеми моральності, конкретного розуміння добра і зла.

Йому боліли короткозорість споживача, байдужість людей, що не відчувають у своїй долі історичного кореня. Письменника завжди приваблювали натури сильні, котрі діяльно переживають особисту причетність до продовження життя на землі.

Стиль письменника несе на собі відблиски прози В. Стефаника, А. Головка, кінопрози О. Довженка. Але це не наслідування, а той драматизм, який виникає у складному світі реального буття.

ЛІТЕРАТУРА:

ТВОРИ

Харчук Б. Твори [Текст] : в 4-х т. / Б. Харчук. – Київ: Дніпро, 1991.
Харчук Б. Бабуня [Текст] : оповідання / Б. Харчук // Обрії. – Київ, 1991. – С. 211-216.
Харчук Б. Босі слова [Текст] / Б. Харчук // Позакласне читання. Зб. худ. творів. 8 клас. – Тернопіль, 1998. – С. 8-12.
Харчук Б. Вечеря. Дурна. Верховина страт. А ми громадим сіно… [Текст] : новели / Б. Харчук // Вітчизна. – 1990. – № 9. – С. 109-125.
Харчук Б. Вишневі ночі [Текст] : повість / Б. Харчук // Київ. – 1989. – № 1. – С. 20-53.
Харчук Б. Волинь [Текст] : роман. Тетралогія. Кн. 1, 2. / Б. Харчук. – Київ: Дніпро, 1988. – 567 с.
Харчук Б. Волинь [Текст] : роман. Тетралогія. Кн. 3, 4. / Б. Харчук. – Київ: Дніпро, 1988. – 751 с.
Харчук Б. Довга дорога [Текст] : роман. – Київ: Рад. письменник, 1979. – 293 с.
Харчук Б. Кревняки [Текст] : роман / Б. Харчук. – Київ: Дніпро, 1985. – 516 с. – Романи й повісті.
Харчук Б. Мар’яна[Текст] : повість / Б. Харчук // Вітчизна. – 1986. – № 4. – С. 19-89.
Харчук Б. Майдан [Текст] : вибрані твори / Б. Харчук. – Київ: Дніпро, 1981. – 575 с.

Харчук Б. Межі і безмежжя [Текст] : роман / Б. Харчук // Прапор. – 1989. – № 9-11.
Харчук Б. Мертвий час [Текст] : повість / Б. Харчук // Київ. – 1990. – № 1. – С. 55-83.
Харчук Б. Народження синів. Царські милості [Текст] / Б. Харчук // Позакласне читання. Зб. худ. творів. 5 кл. – Тернопіль, 1998. – С. 27-32.
Харчук Б. Невловиме літо [Текст] : повісті / Б. Харчук. – Київ: Рад письменник, 1981. – 343 с.
Харчук Б. Некерована реакція [Текст] : маленька повість / Б. Харчук // Прапор. – 1990. – № 12. – С. 18-38.
Харчук Б. Новолітування [Текст] : новела / Б. Харчук // Вільне життя. – 1982. – 3 січ.
Харчук Б. Облава [Текст] : повість / Б. Харчук // Київ. – 1983. – № 11. – С. 79-101.
Харчук Б. Ой Морозе, Морозенку [Текст] : повість-легенда / Б. Харчук // Вітчизна. – 1983. – № 12. – С. 24-47.
Харчук Б. Онук [Текст] : оповідання / Б. Харчук // Обличчя до вікна. – Київ, 1989. – С. 446-493.
Харчук Б. Останні оповідання [Текст] : (“Слово”; “Іде”; “Вйо”; “Постріляний”; “Порубаний”; “Нічна стежка”) / Б. Харчук // Київ. – 1991. – № 1. – С. 9 – 18.
Харчук Б. Палагна [Текст] : повесть / Б. Харчук // Радуга. – 1989. – № 6.
Харчук Б. Плач ненародженної душі [Текст] / Б. Харчук // Прапор. – 1990. – № 6.
Харчук Б. Подорож до зубра [Текст] : повісті / Б. Харчук. – Київ: Рад. письменник, 1986. – 368 с.
Харчук Б. Поза межами людського [Текст] : памфлет / Б. Харчук // Український радянський памфлет. – Київ, 1985. – С. 287-291.

Харчук Б. Про батька [Текст] / Б. Харчук // Слово і час. – 1992. – № 1. – С. 54-55.
Харчук Б. Планетник [Текст] : повість-легенда / Б. Харчук // Укр. мова та л-ра. – 2007. – № 45–47. – С. 22–33. – (Скорочено).
Харчук Б. Розстріляні ночі [Текст] : нариси / Б. Харчук. – Київ: Дніпро, 1979. – 66 с.
Харчук Б. Свічка [Текст] / Б. Харчук // Оповідання’ 87. – Київ, 1988. – С. 345-365.
Харчук Б. Слово і народ [Текст] / Б. Харчук // Випробовування істиною. – Київ, 1989. – С. 60-76 ; Укр. мова і літ. в школі. – 1991. – № 9. – С. 61-67.
Харчук Б. Слово про Кобзаря [Текст] / Б. Харчук// Тернопіль. – 1992. – № 1. – С. 19.
Харчук Б. Смерть у Москві [Текст] : оповідання / Б. Харчук // Київ. – 1993. – № 11. – С. 8-17.
Харчук Б. Спрага [Текст] : вірш / Б. Харчук // Вільне життя. – 2008. – 30 січ. – С. 2.
Харчук Б. Хлеб насущный [Текст] : роман, повесть, рассказы / пер. с укр. / Б. Харчук. – Москва: Сов. писатель, 1981. – 367 с.
Харчук Б. Чортів закрут [Текст] : новела / Б. Харчук // Вільне життя. – 1983. – 16 трав.
Харчук Б. Шайтанка [Текст] : оповідання / Б. Харчук // Наука і культура. Україна. 1989. – Вип. 23. – С. 347-351.
Харчук Б. Школа [Текст] : повісті й оповідання / Б. Харчук. – Київ: Веселка, 1979. – 238 с.
Харчук Б. Шлях без зупинок [Текст] : повісті / Б. Харчук. – Київ: Дніпро,1982. – 160 с. – (Серія “Романи й повісті”, № 9).
Харчук Б. Щастя [Текст] / Б. Харчук // Жива вода. – 1997. – № 5. – С. 1, 6.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Борис Харчук (1931-1988) [Текст] // Історія української літератури ХХ ст.: в 2-х кн. – Київ, 1995. – Кн. 2. – С. 339-344.
Борис Харчук. Оповідання “Бабуня” – скарбниця народної мудрості [Текст] // Література рідного краю : 5-11 кл. : хрестоматія / упоряд. Н. Ю. Біловус, Л. С. Боруцька, М. М. Кондирєва. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 130-138.
Борис Харчук [Текст] // Тернопіль: Тернопільщина літературна. – Тернопіль, 1991. – Дод. 2. – С. 36.
Борис Харчук (1931-1988): загальний огляд творчості [Текст] // Історія української літератури ХХст. : в 2-х кн. – Київ, 1998. – Кн. 2. – С. 311-314.
Борис Харчук – родом і серцем з Волині [Текст] // Гром’як Р. Література Золотого вересня / Р. Гром’як. – Київ, 1989. – С. 228-250.
Борис Харчук: “Мораль – це і є душа” [Текст] : аналіз творчості //Гречанюк С. На тлі XX століття / С. Гречанюк. – Київ, 1990. – С. 243-268.; Вітчизна. – 1988. – № 10. – С. 167-174.
Борис Харчук Письменник [Текст] // Визначні постатті Тернопілля. – Київ, 2003. – С. 206–207.
Борчук А. “І трапилося непередбачене…” [Текст] : штрихи до портрета Б. Харчука / А. Борчук // Русалка Дністрова. – 1994. – Ч. 17.
Буряк О. Борис Харчук “Планетник”: жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система [Текст] / О. Буряк // Українська літ. в загальноосвітній школі. – 2014. – № 12. – С. 2-6.
Василишин О. Борис Харчук і “Просвіта” [Текст] / О. Василишин // Вільне життя. – 1993. – 22 черв. – С. 3. – (Рядок з біографії краю).
Василишин О. Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму [Текст] / О. Василишин // Дивослово. – 1996. – № 4. – С. 12-15.
Василишин О. Жанровий аналіз повісті Б. Харчука “Вишневі ночі” [Текст] / О. Василишин, І. Василишина // Освітянин. – 1996. – № 5-6-7. – С. 36 – 38.

Василишин О. Історія одного літературного побратимства: Борис Харчук та Іван Гнатюк [Текст] / О. Василишин // Дивослово. – 2016. – № 9. – С. 52-54.
Василишин О. “Письменник” – це сумління народу [Текст] / О. Василишин // Вільне життя. – 2006. – 23 верес. – С. 4.
Василишин О. Слава і “неслава” Бориса Харчука [Текст] : (про повість, події якої пов’язані з Кременцем) / О. Василишин // Вільне життя. – 1992. – 22 трав.
Відгук на прочитаний твір “Онук” Бориса Харчука [Текст] // Яськів Ж. А. Творчі роботи учнів з української мови та літератури / Ж. А. Яськів. – Тернопіль, 2007. – С. 29–31.
Воловець Л. Роздуми над повістю Б. Харчука “Онук” [Текст] : матеріал для уроку з позакласн. читання / Л. Воловець // Укр. мова і літ. в школі. – 1990. – № 4. – С. 42-46.
Гнатюк І. Таврований доносами [Текст] / І. Гнатюк // Дзвін. – 1991. – № 9. – С. 141-144.
Гречанюк С. Біль у спадок [Текст] : (про творчість письменника Б. Харчука) / С. Гречанюк // Вітчизна. – 1990. – № 9. – С. 126-134.
Гречанюк С. “Звичайні люди” Б. Харчука [Текст] / С. Гречанюк // Літ. Україна. – 1983. – 24 лют.
Гром’як Р. Художні обрії Б. Харчука [Текст] / Р. Гром’як // Вільне життя. – 1981. – 13 верес.

Гурбанська А. Наративний модус повістевої прози Бориса Харчука: внутрішній монолог (типи й функції) [Текст] : [аналіз повістей “Палагна”, “Панкрац і Юдка”] / А. Гурбанська // Слово і час. – 2013. – № 6. – С. 36-42.
Дзюба І. Українська повість сьогодні [Текст] : (Б. Харчук “Онук”) / І. Дзюба // Обличчя до вікна. – Київ, 1989. – С. 563–565.

Дуняшенко Н. Кожна людина, людський рід – з кореня добра і зла… [Текст] : (за повістю Б. Харчука “Планетник”) / Н. Дуняшенко // Українська мова та література. – 2014. – № 24. – С. 20-26.
Дяченко-Лисенко Л. С. Казкове і реалістичне у творах Бориса Харчука й Антуана де Сент-Екзюпері [Текст] / Л. Дяченко-Лисенко, С. Коваленко // Дивослово. – 2008. – № 1. – С. 16–19.
Залізний В. Вишневі ночі [Текст] : [пам’яті письменника Бориса Харчука] // Залізний В. “Нездоланий дух”. Поезії / В. Залізний. – Тернопіль, 2007. – С. 173.
Зацаринний С. Незабутні вишневі ночі [Текст] : (фільм “Вишневі ночі” за твором Б. Харчука) / С. Зацаринний // Кіно. Театр. – 1996. – № 2. – С. 52.
Зозуляк Є. Нащадкам у спадок [Текст] : (до 65-річчя з дня народження Б. Харчука) / Є. Зозуляк // Вільне життя. – 1996. – 13 верес.
Зозуляк Є. Харчукова світлиця [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. – 1991. –19 верес.
“І тільки мати не засне…” [Текст] : (розмова з матір’ю укр. письменника Б. Харчука) // Укр. мова і літ. в школі. – 1991. – № 9. – С. 68 – 69.
Коваленко Л. Роздуми про сенс людського життя, добро і зло в повісті Б. Харчука “Планетник” [Текст] : [урок у 7 кл.] / Л. Коваленко, Л. Щербина // Українська літ. в загальноосвітній школі. – 2013. – № 2. – С. 19.
Маслов І. Гуманізм правди [Текст] : (в творах Б. Харчука. Аналіз творів: “Босі слова”; “Межі і безмежжя”; “Світова верба”) / І. Маслов // Березіль. – 1994. – № 1 – 2. – С. 169–178.
Мельник В. Маленька галузка у вінок пам’яті [Текст] : (спогади про Б. Харчука) / В. Мельник // Слово і час. – 1992. – № 1. – С. 55–58.

Мельничук Б. “Наче ж нема ніяких заборон” [Текст] : 85 років від дня народження Бориса Харчука / Б. Мельничук // Вільне життя. – 2016. – 9 верес.  – С. 6.
Моліцька Г. Харчукова світлиця [Текст] : (про пропаганду творчості Б. Харчука на його батьківщині в с. Лози Збаразького р-ну) / Г. Моліцька // Свобода. – 1992. – 24 лист.

Ониськів М. “Спрага” Бориса Харчука [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. – 2008. – 30 січ. – С. 2.
Ониськів М. Як колись писали про Бориса Харчука [Текст] / М. Ониськів // Тернопіль,1995. – С. 440–442.
Потомственний селянський рід у дослідженні Б. Харчука. Від “Довгої гори” до “Кревняків” [Текст] // Сивокінь Г. М. Від аналізу до прогнозу. – Київ, 1990. – С. 123–134.
Роговий Ф. Очисний вогонь його душі [Текст] : до 60-річчя з дня народження Б. Харчука / Ф. Роговий // Голос України. – 1991. – 13 верес.
Сивокінь Г. “Неясна відповідь на життєві питання” [Текст] : про твори Б. Харчука “З роздоріжжя”; “Довга гора” / Г. Сивокінь // Укр. мова і літ. в школі. – 1991. – № 9. – С. 59–60.
Слабошпицький М. Питома вага слова [Текст] : (про творчість Б. Харчука) / М. Слабошпицький // Літ. Україна. – 1984. – 2 лют.
Слабошпицький М. Побачити в дорозі [Текст] : спогад про Б. Харчука / М. Слабошпицький // Україна. – 1991. – № 15. – С. 12 – 13.
Слабошпицький М. Щоб люди не мізерніли [Текст] : (Б. Харчук. “Зазимки і весни”; “Горохове чудо”) / М. Слабошпицький // Літ. Україна. – 1992. – 13 лют. – С. 5.
Співак І. Проблеми зради у повісті Бориса Харчука “Панкрац і Юдка” [Текст] / І. Співак // Укр. мова і л-ра. – 2008. – № 22–24. – С. 43–45.
Співак І. Проблема розпаду патріархального роду: психологічний вимір [Текст] : (за повістю Б. Харчука “Онук”) / І. Співак // Слово і час. – 2008. – № 2. – С. 56–61.
“Спрага” Бориса Харчука. Двадцять років тому на 57-му витку життя зупинилося серце талановитого українського прозаїка [Текст] // Ониськів М. Автографи. Бібліографія. Вибране… / М. Ониськів. – Тернопіль, 2012. – С. 477−478.

Сорока П. Дорога до сина [Текст] : (образ матері в творах Б. Харчука) / П. Сорока // Вільне життя. – 1989. – 30 лип.
Сорока Я. Повіяв вітер степовий, Борисе [Текст] : до 60-річчя з дня народження Б. Харчука / Я. Сорока // Вільне життя. – 1991. – 13 верес.
Сорока Я. “Слово живе, коли обкипить кров’ю [Текст] : (Історія однієї дружби Б. Харчука та Я.Сороки) / Я. Сорока // Русалка Дністрова. – 1994. – № 4.
Сорока П. “Слово прагне душі…” [Текст] : (історія дружби Б. Харчука та Я. Сороки) / П. Сорока // Дивослово. – 1994. – № 9. – С. 6–9.
Сорока П. Таким пам’ятаю Бориса Харчука [Текст] : до 60-річчя відомого українського письменника. Спогади. Фрагмент / П. Сорока // Тернопілля’ 96: регіон. річник. – Тернопіль,1996. – С. 470–472.
Сучасна тональність слова Б. Харчука [Текст] // Культура української мови. – Київ, 1990. – С. 263–267.
У дні Харчукового шістдесятиліття [Текст] // Літ. Україна. – 1991. – 26 верес.
Фарина І. Мандрівка до коренів [Текст] : (до 60-річчя з дня народження Б. Харчука) / І. Фарина // Відродження. – 1991. – 19 верес.
Харчук Р. Про батька [Текст] / Р. Харчук // Слово і час. – 1992. – № 1 – С. 54 – 55.
Харчук Р. Уклін Україні [Текст] : (про оповідання Б. Харчука) / Р. Харчук // Київ. – 1991. – № 1.
Харчук Борис Микитович : “Новолітування”. “Планетник”. Біографія [Текст] // Усі письменники і народна творчість. – Київ, 2007–2008. – С. 364–366.
Черемшинський О. Пам’ятає Велеснів [Текст] / О. Черемшинський // Літературна Україна. – 2007. – 13 верес. – С. 1.
Чернихівський Г. Борис Харчук і Крем’янеччина [Текст] / Г. Чернихівський // Русалка Дністрова. – 1996. – № 14. – С. 1.

Ярмиш Ю. Всупереч життєвій правді: З приводу останніх творів для дітей Бориса Харчука [Текст] / Ю. Ярмиш // Тернопілля’ 95: регіон. річник. – Тернопіль, 1995. – С. 372–375.

***

75 років від дня народження Харчука Бориса Микитовича (13. 09. 1931–16. 09. 1988) – українського письменника [Текст] // Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік: бібліогр. покажч. – Тернопіль, 2005. – С. 90–92.
Харчук Борис (13. 09. 1931–16. 01. 1988) [Текст] // Панчук І. Тернопільщина в іменах: довідник / І. Панчук. – Тернопіль, 2006. – С. 170.
Щербак Л. Харчук Борис Микитович (13.09.1931–16.01.1988) – письменник [Текст] / Л. Щербак. – ТЕС. – Тернопіль, 2008. – Т. 3. П–Я. – С. 543.

***

Борисюк О. Великий співець Волині [Текст] / О. Борисюк // Свобода. – 2006. – 13 верес. – С. 6.
Заморська Л. Відкрили меморіальну кімнату Бориса Харчука [Текст] / Л. Заморська // 20 хвилин. – 2008. – 19 верес. – С. 14.
Крочак І. Борис Харчук повертається. У Вишнівці відкрили меморальну кімнату відомого письменника [Текст] / І. Крочак // Нова Тернопільська газета. – 2008. – 17–23 верес. – С. 5.
Ониськів М. Новосілля для Бориса Харчука [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. – 2008. – 19 верес. – С. 6.
Фарина І. Запросила харчукова світлиця [Текст] / І. Фарина // Свобода. – 2006. – 16 верес. – С. 1.