«Кобзар» – національна святиня українського народу

(Колекція «Кобзарів» з фонду бібліотеки)


До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка

 

«Правда «Кобзаря», як правда святого Письма,
для людства ніколи не постаріє, не погасне»

(О. Гончар)

«Кобзар», книга, яку народ український поставив на перше місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів і має для народу значення заповітне.

Тарас Шевченко своїм «Кобзарем» гарантував вічність українському народові,його мові, культурі.

«Кобзар» належить до найволелюбніших книг усіх часів, він наскрізь наповнений прагненням волі, передчуттям її неминучості. Поезії «Кобзаря» пронизані вірою в незнищенність людини, вірою в те, що людина ніколи не змириться з рабством.

Це книга, без якої наше духовне життя було б неповним, адресована «і живим, і не народженим…». Сучасна людина, якщо тільки вона носить у душі високі ідеали чи шукає їх, неминуче матиме духовний контакт з «Кобзарем» українського генія.

Читаймо Шевченка уважно з подивом і захопленням, щоб нарешті зрозуміти,хто ми є і яке у нас майбутнє.

kobzar-01Шевченко, Т.  Кобзар [Текст] : повна зб. творів / Т. Шевченко. – Київ : Глорія, 2014. – 399 с. : іл. – 3000 пр.

1

Шевченко Т. Кобзар [Текст]: повна іл. зб. / Т. Шевченко; [передм. І. М. Дзюби; упоряд. та комент. С. А. Гальченка; ст. та комент. до іл. Т. І. Андрущенко]. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. – 718 с. – 4000 пр.

2

Шевченко Т. Кобзар [Текст]: / Т. Шевченко; [уклад. О. В. Зав`яз кін] – Донецьк: ТОВ “ВКФ “БАО”, 2014. – 480 с., 16 арк. Іл. -3000 пр.

3

Шевченко Т. Кобзар [Текст]: повна зб. / Т. Шевченко; – Х. Школа, 2014. – 352 с. -3000 пр.

4

Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Т.Шевченко- К.: Країна Мрій, 2014. – 432 с. – 5000 пр.

kobzar-02

Шевченко Т. Кобзарь [Текст] : стихи и поэмы в новых переводах на русский язык / Т. Г. Шевченко ; [упоряд. і передм. В. Г. Крикуненка]. – Черновцы : Букрек, 2014. – 1000 пр.

5

Шевченко Т. Кобзар [Текст]: вперше зі щоденником автора / Т. Шевченко; [упоряд. та комент. С. А. Гальченка ; передм. І. М. Дзюби]; –Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 960 с.

6

Shevchenko T. Kobzar [Текст] / T. Shevchenko ; [translated by Vera Rich; introduced and complied by R. Zorivchak]. – K.: Mystetstvo Publishers, 2013. – 336 pp. – in English. 1000 пр.

7

Szewczenko T. Kobziarz [Текст] / T. Szewczenko; [упоряд., вст. ст. Р. Лубківського; ілюстр. М. Стороженка]. – Л.: Світ, 2013. – 408 с.: іл.(текст пол. мовою). – 1000 пр.

8

Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Т. Шевченко; [передм. П. Мовчана; мал. на обкл. В. Штернберга (1840р.)]. – К.: Вид. центр “Просвіта”, 2013. – 736 с. -2000 пр.

9

Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Т. Шевченко. – Х.: Аргумент Принт, 2012.- 496 с. – (Українська класична література). -2000 пр.

1

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; іл. С. Караффи-Корбут; [упоряд. В. М. Валько; перед. слово Д. Донцова]. – Л.: Каменяр, 2011. – 915 с.: іл. – 2000 пр.

kobzar-03

Шевченко, Т.  Кобзар [Текст] / Т. Шевченко. – Київ : Країна Мрій, 2010. – 423 с. – (Духовні джерела). –5000 пр.

2

Шевченко Т. Кобзар [Текст]/Т. Шевченко; [вст. ст. та комент. О. В. Зав`язкіна; іл.. О. К. Перепелиці]. – Донецьк: БАО, 2009. – 960 с.: іл. – 15000 пр.

kobzar-04

Шевченко Т. Кобзар [Текст] / Т. Г. Шевченко. – Тернопіль : Богдан, 2009. – 959 с.

3

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [підготов. текстів та післямова В. Мормеля]. – 5-те вид., повне, передрук Санктпетербургь, 1840, типография Е. Фишера. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – 163 с.: іл. – 1600 пр.

4

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко. – К.: Дніпро, 1999. – 669 с. – 15000 пр.

5

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; худож. В. Касіян; [передм. О. Т.Гончара; післямова Я. П. Гояна; прим. Л. В. Смілянської ]. – К.: Веселка,1998. – 486 с.: іл.- 10000 пр.

6

Шевченко Т. Кобзар [Текст]: [факсим. вид.1960 ] /Т. Шевченко; з поясн.і прим. В.Сімовича; за ред. Я. Рудницького. – друге справл. й поширене вид. – Рівне: Рівнен. друкарня, 1998. – 445 с. – 7000 пр.

7

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; іл. І. Марчука. – К.: Дніпро,1994. – 687 с.: іл.

8

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [вст. ст. О. Гончара] – К.: Варта,1993. -633 с.

9

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; худож. В. Лопата. – К.: Просвіта, 1993.- 511 с.: іл. – 25000 пр.

10

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [упоряд. Ю. В. Сиволоб; передм. А.Москаленка] – К.: Знання,1992. – 383 с.

11

Шевченко Т. Кобзар [Текст]:[друкується з вид. “Кобзаря” 1940р.] /Т.Шевченко;[ передм. Д. Павличка; підготов. текстів та післямова В. Бородіна]. – К.: Веселка, 1990. – 160 с.: іл. – 50000 пр.

12

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [вст. ст.. О. Гончара; прим. Л. Ф.Кодацької ].- К.: Дніпро, 1987. – 639 с.

13

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко;[ іл. В. І. Касіяна]: [2-ге вид.] – К.: Рад.шк.,1986.- 607 с.: іл. – 300000 пр.

14

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [вст. ст. О. Гончара; прим.Л. Кодацької]. – К.: Дніпро,1985. – 640с. – 500000 пр. -(Вершини світового письменства).

15

Шевченко Т. Кобзарь [Текст] /Т. Шевченко; [предисл. Л. Н. Новиченко].- К.: Дніпро, 1983. – 646 с. – 100000 пр.

 

16

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [вст. ст. О. Гончара; прим. Л. Ф. Кодацької].- К.: Рад. письм.,1983. – 599 с.: іл.. – 20000 пр.

17

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [вст.ст. О. Гончара; прим. Л. Ф. Кодацької]. – К.: Дніпро,1983. – 647 с.

18

Шевченко Т. Кобзар [Текст]/ : [факсим. вид. 1860 ] / Т.Шевченко; коштом П. Семеренка; – К.: Дніпро, 1981. – 245 с. – 10000 пр.

19

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [вст. ст. О. Гончара; прим. Л. Ф. Кодацької]. – К.: Дніпро, 1980. – 613 с. – 500000 пр.

20

Шевченко Т. Кобзарь [Текст]: стихотворения и поэмы /Т. Шевченко; [вст. ст. М. Рыльского] –М.: Худож. лит., 1972. – 655 с.: ил. – (Библиотека всемирной литературы).- 300000 экз.

21

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко – К.: Худож. л-ра, 1963. – 710 с.

22

Шевченко Т. Кобзар [Текст]: [фотомехан. перевидав. 1840] /Т. Шевченко; [післямова В. Бородіна] – К.: Головполіграфвидав, 1962. – 125 с. – 100000 пр.

23

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [вст.ст. М. Рильського].– К.: Худож. л-ра, 1958. – 538 с.: іл. – 30000 пр.

24

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; вст. ст. М. Рильського. – К.: Худож. л- ра, 1956. – 591 с.: іл. – 100000 пр.

25

Шевченко Т. Кобзар [Текст] /Т. Шевченко; [упоряд. О. І. Білецький; худож. В. І. Касіян]. – К.: Рад. шк., 1954. – 676 с.: іл.. – 80000 пр.

26

Шевченко Т. Дитячий Кобзар [Текст] /Т.Шевченко; упоряд. З. Мензатюк; худож. М. Михайлошина. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2012. – 63 с.:іл. -3000 пр.

27

Шевченко Т. Малий Кобзар [Текст]: вибр. поезії для дітей /Т. Шевченко; [упоряд. й прим. Є. П. Кирилюка, В. Є. Шубравського; вст. ст. Є. С. Шабліовського; худож. Т. Г. Кудіш].- Д.: Промінь, 1990. – 294с. – (Шкільна бібліотека). – 97000 пр.

28

Шевченко Т. Малий Кобзар [Текст]: вибрані поезії для дітей /Т. Шевченко; [упоряд. й прим. Є. П. Кирилюка, В. Є. Шубравського ; вст.. ст.. Є. С. Шабліовського; мал. В. І. Касіяна, І. С. Їжакевича].– К.: Веселка, 1981. – 384 с. : іл. – (Шкільна бібліотека). – 300000 пр.

kobzar-05

Шевченко Т. Малий Кобзар [Текст] : вибр. поезії для дітей / Т. Шевченко. – Київ : Веселка, 1969. – 443 с. – 100000 пр.

29

Кременецький “Малий Кобзар” [Текст]: [вид. Кремінець, 1922] /вст. ст. і упоряд. Є. Дороша. – Т.: Горлиця, 2002. – 71 с.