Коковський Франц

Український письменник, журналіст, перекладач, мовознавець, етнограф, юрист Франц Коковський народився 1885 р. в м. Бережани у бідній ремісничо-міщанській сім’ї (згідно із записами в метричній книзі – 17 вересня, згідно з автобіографією – 17 березня). У нужді здобув початкову освіту, після чого в 1898 р. продовжив навчання у Бережанській гімназії.

Бережанський період – дуже багатий і результативний у творчому визріванні Ф. Коковського, який ще в молодших класах став одним із організаторів таємного літературно-освітнього гуртка “Молода Україна”.

У 1906 р. Ф. Коковський вступив на філософський факультет Львівського університету. Звідси його виключили на початку 1907 р. за участь у студентській демонстрації протесту проти колонізації вищих шкіл. Освіту продовжував в австрійському університеті м. Грац, потім у Чернівецькому і, нарешті, в 1910 – 1911 рр. знову у Львівському, але вже на юридичному факультеті. Студентом активно співробітничав у газеті “Громадський голос”.

За часів ЗУНР Ф. Коковський – державний комісар Козови. Згодом перейшов на державну службу адвоката у Бережанах (1921), потім – повітового судді у Підгайцях, а в 1928 р. – окружного судді у м. Сянок (Польща). У 1930 р. польська влада позбавила Ф. Коковського посади, і він із сім’єю повернувся до Бережан. Тут отримав посаду судового радника, очолив філію “Сільського господаря”, у 1936 р. відкрив музей А. Чайковського.

Починаючи з 1903 р., з часу опублікування в “Руслані” вірша Ф. Коковського “Хвилі розкуті”, твори його друкували багато часописів: той же “Руслан” (велика добірка сонетів у 1904 – 1905 рр., коли Ф. Коковський був ще гімназистом), “Діло”, “Буковина”, “Руська хата”, “Дзвінок”, “Бджола”, “Громадський голос”, “Рідна школа”, “Розвага” та ін. Вийшли збірки поезій “Сердечні струни” (1907), “Настрої” (1909), дитячих віршів – “Малим другам” (1909), п’єс “В ніч св. Миколая”. Неопублікованими залишилися поема “Богдан Хмельницький” (1904), балада “Над озером” (1906), збірка сонетів і терцин (1905). У 1909 р. видав популярну біографію “Оповідання про Тараса Шевченка”. Як перекладач із Г. Гауптмана, Е. Ростана, Г. Бернштайна, Г. Бара та інших авторів значно збагатив репертуар українського театру “Руська бесіда”.

У 1930-х рр. почався другий етап у творчості Ф. Коковського – письменника-реаліста, дотепного оповідача. Він видав збірки “В горошні дні. Веселі оповідання” (1931), “Людська вдячність та інші веселі оповідання” (1934), “Слідами забутих предків. Оповідання з минулого Лемківщини” (1935), “Лемківська слава”, а також більший твір – “За землю. Лемківська повість” (1936).

Не випадково для прози і публіцистики Франца Коковського провідною стала ще одна актуальна тема – стрілецька. Її продиктувало саме життя. Він видав кілька книжок про подвиги дітей у битвах січовиків проти більшовицько-денікінських армій, збирав документальні матеріали, спогади про історію січового стрілецтва і надрукував багато статей на цю тему. Ще одна яскрава грань творчої біографії Франца Коковського – це його численні дослідження з етнографії, діалектології і топоніміки лемків, а також літературно-критичні статті про творчість своїх сучасників. Прихід більшовиків у вересні 1939 р. застав Франца Коковського в Бережанах за підготовкою повісті з лемківського життя “Марія”. Але реалізувати свої плани йому вже не судилося. У ніч з 23 на 24 грудня 1939 р. його із сином Степаном та іншими діячами Бережанщини арештували і запроторили до тернопільської тюрми, де він загинув 9 вересня 1940 р. (за іншими даними, життя його обірвалося у листопаді, ще за іншими – у листопаді наступного року, у вагоні по дорозі на заслання).

 

ЛІТЕРАТУРА:

ТВОРИ

Коковський Ф. Вірші [Текст] / Ф. Коковський // Молода муза. – Київ, 1989. – С. 256-259.

Коковський Ф. Із “осінньої симфонії”. До… Куйся,щастя! І я візьму в руки величезний молот. Високі, счорнілі, небілені стіни [Текст] : вірші / Ф. Коковський // Українська муза: поетична антологія. – Київ, 1908. – Вип. 10. – С. 1041-1042.

Коковський Ф. Фрагмент. Чи знаєш? Спіть, хлопці, спіть! [Текст] : вірші / Ф. Коковський // Тернопіль: Тернопільщина літературна. – Тернопіль, 1991. – Дод. 4. Вип. 2. Ч. 1. – С. 24-25.
ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Віконська І. Письменник, журналіст, етнограф, мовознавець [Текст] / І. Віконська // Вільне життя. – 2010. – 24 верес. – С. 8.

Зінчук Л. Франц Коковський: трагічна доля таланту [Текст] / Л. Зінчук // Бережанська гімназія. Сторінки історії: ювілейна книга. – Бережани – Тернопіль, 2007. – С. 368–370.

Коковський Франц Михайлович [Текст] // Бережанщина літературна : біогр. довід. / Я.Мазурак. – Бережани ; Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 69-71. – (Бережанська енциклопедія в іменах).

Коковський Ф. (псевд. Богдан Левченко, Ф. Кок, Франц Михайлів, Елепідон) – письменник, перекладач, мовознавець, етнограф, журналіст, юрист [Текст] // Мазурак Я. Літературна Бережанщина: біограф. довідник / Я. Мазурак. – Бережани, 2000. – С. 56-57.

Коковський Франц [Текст] // Міщенко В. В. Адвокатура Тернопільщини : історико-біограф. нарис / В. В. Міщенко. – Тернопіль, 2007. – С. 118–119

Коковський Франц Михайлович (17.09,17.03,02.07.1885 – 09.09.1940) – правник, письменник, критик, етнограф, перекладач [Текст] // Мельничук Б. Іван Франко : Тернопільщина / Б. І. Мельничук, В. Б. Уніят. – Тернопіль, 2011. – С. 244–245.

Лизанчук В. “Остання молитва” повертає в Україну забуте ім’я письменника [Текст] / В. Лизанчук // Літ. Україна. – 2000. – 9 лист. – С. 10.

Медведик П. Письменник, журналіст, етнограф [Текст] / П. Медведик // Храм книги : літопис Бережанського регіон. центру книги. – Бережани, 1994. – С. 121–122.

Мороз В. У Тернополі видали оповідання лемківською говіркою [Текст]: [про репрезентацію кн. Ф. Коковського “Вибрані статті та оповідання”] / В. Мороз // 20 хвилин. – 15 груд. – С. 5.

Нечиталюк М. Забутий письменник з Бережан: (Франц Коковський) [Текст] / М. Нечитайлюк // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Львів – Мюнхен, 1993. – С. 151-159.

Нечиталюк М. Забутий письменник з Бережан [Текст] / М. Нечитайлюк// Вільне життя. – 1996. – 27 верес. – С. 3.

Ониськів М. Франц Коковський [Текст] / М. Ониськів // Тернопіль: Тернопільщина літературна. – Тернопіль, 1992. – Дод. 4. Вип. 2. Ч. 1. – С. 24.

Ониськів М. Не відомий нам Франц Коковський [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. – 2010. – 22 груд. – С. 6.

Парацій В. Музейне життя Бережан у контексті теорії та практики східногалицького музейництва 1920-1930-х рр. [Текст] / В. Парацій // Збірник праць / Терноп. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; ред. Е. Бистрицька. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – Т. 8 : Музеї Тернопільщини. – С. 380-392.

Ступінський В. Франц Коковський і його лемківська повість “За землю” [Текст] / В. Ступінський // Освітянин. – 1997. – № 2. – С. 24-25.

Франц Коковський. Укр. письменник, журналіст, перекладач, етнограф, мовознавець, літературознавець [Текст] // Хома В. Літературно-мистецька Козівщина / В. Хома. – Тернопіль, 2003. – С. 37–38.

Хома В. Український патріот [Текст] / В. Хома // Вільне життя. – 2003. – 27 верес. – С. 3.

Хома В. Франц Коковський [Текст] / В. Хома // Вільне життя. – 1991. – 31 серп.

Чайківська Я. Відновлено історичну пам’ять про Франца Коковського [Текст] / Я. Чайківська // Тернопіль вечірній. – 2010. – 15 груд. – С. 5.

* * *

Гуцал П. Коковський Франц Михайлович – правник, письменник, драматург, літературний критик, етнограф, перекладач [Текст] / П. Гуцал, Я. Мазурак, Б. Пиндус // ТЕС. – Тернопіль, 2005. – Т. 2. К–О. – С. 134–135.

Коковський Франц (псевд. – Франц Михайлів, Богдан Левченко, Еленідок та ін.; 2. 07. 1885–9. 09. 1940) [Текст] // Панчук І. Тернопільщина в іменах: довід. – Тернопіль, 2006. – С. 80.

Коковський Франц Михайлович (1885 – 1940) – укр. письменник, журналіст, перекладач, етнограф [Текст] // УЛЕ. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 524.