Комаринець Теофіль

Теофіль Комаринець народився 22 березня 1927 р. в с. Передмірці, нині – Лановецького району, в селянській родині.

Юнацькі роки минули у Крем’янці. Тут здобув середню освіту, а згодом вступив до торговельної школи. Але йому не до вподоби виявилися “комерційні науки”. Він перейшов до Крем’янецького учительського інституту, який закінчив з відзнакою в 1945 р. Того ж року вступив на філологічний факультет Львівського державного університету. Після його закінчення вчився в аспірантурі Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка. Восени 1954 р. захистив кандидатську дисертацію “Шевченко і народна творчість”.

З 1967 р. – доцент кафедри української літератури Львівського університету, а з 1988 р. – професор.

Т. Комаринець – автор більше двохсот наукових праць, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях, та монографій “Шевченко і народна творчість”, “Ідейно-естетичні основи українського романтизму”, що здобули високі оцінки у нас і за кордоном.

Предметом його наукових досліджень були теорія та історія української літератури XVIII – XX ст., зокрема історія напрямів, методів, стилів і жанрів, українське бароко, творчість Т. Шевченка, І. Франка, С. Руданського, Лесі Українки, а також український фольклор.

Помер Т. Комаринець 8 жовтня 1991 р. у Львові.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Комаринець Т. Шевченко і народна творчість [Текст] / Т. Комаринець. – Київ: Вид-во худ. літ., 1963. – 231с.

* * *

Головин Б. В. Обороні калинового дива [Текст] / Б. В. Головин // Тернопілля’95: регіон. річник. – Тернопіль, 1995. – С. 627–630.
Головин Б. Теофіль Комаринець – науковець, громадянин, борець [Текст] / Б. Головин // Свобода. – 1995. – 28 берез.
Комаринець Теофіл [Текст] // Тернопіль. – 1993. – № 3. – С. 49–50.
Николин М. Сіяч розумного, доброго, вічного [Текст] / М. Николин // Селянська доля. – 1995. – 25 берез.
Ониськів М. Професор з Передмірки [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. – 1995. – 7 лют.

* * *

Комаринець Теофіл Іванович [Текст] // УЛЕ. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 540.