Кульчицький Олександр

Олександр Кульчицький (Олександр Шумило фон Кульчицький) – український філософ, психолог, соціолог, організатор вищої школи й науки, педагог, публіцист, громадський та культурно-освітній діяч української діаспори. Народився 8 лютого 1895р. в м. Скалат на Тернопільщині в сім’ї Юліана фон Кульчицького, який працював радником вищого провінційного суду Австро-Угорщини у м. Станіславі (нині – Івано-Франківськ).

Здобув класичну освіту: закінчив гімназію у Станіславі, вивчав германістику і французьку мову на філософському факультеті Львівського університету, а після Першої світової війни студіював філософію, психологію та романістику у Сорбонському університеті (Париж). 1924 р. повернув до Львівського університету для продовження вивчення філософії і германістики, успішно захистив докторську дисертацію “Релігія у вченні Ренана” (1930). Потім були стажування в Краківському університеті (1930-1932) і вимушена еміґрація зі Львова у 1940 р.

В еміґрації О. Кульчицький спочатку працював у Мюнхенському інституті психології та психотерапії, а з 1945 р. його наукова, педагогічна, культурно-освітня діяльність пов’язана з Українським Вільним Університетом. Спочатку працював на посаді професора психології, згодом філософії. В 1962-1963 рр. обраний ректором УВУ, потім проректором (1964), пізніше протягом тривалого часу обіймав посади декана і продекана філософічного факультету. Дійсний член НТШ, протягом тривалого часу – заступник голови НТШ в Європі, голова Західноєвропейського центру НТШ в м. Сарсель біля Парижа, який став найбільшим осередком української європейської науки. Засновник Українського Психологічного Інституту.

Олександр Кульчицький – автор концепції формування української психіки. Перу вченого належать майже 400 статей і монографій у галузі філософії, психології, антропології, характерології, етнографії, педагогіки, германістики та літературознавства, видрукуваних українською, англійською, німецькою, французькою мовами, які ще потребують ретельного наукового дослідження.

Помер Олександр Кульчицький 30 квітня 1980 р. в Сарселі (Франція).

 

ЛІТЕРАТУРА:

Кульчицький О. Вчителі життя [Текст] : (пам’яті Миколи Шлемкевича) / О. Кульчицький / публ. про автора В. Пшеничнюка // Хроніка’2000. – Київ, 2000. – Вип. 37–38. – С. 691–698.
Кульчицький О. Іван Мірчук – дослідник української духовності [Текст] // Хроніка’2000. – Київ, 2000. – Вип. 37–38. – С. 53–65.
Кульчицький О. Карл Юстав Юнг [Текст] // Хроніка’2000. – Київ, 2000. – Вип. 37–38. – С. 761–766.
Кульчицький О. Світовідчуття українця [Текст] / О. Кульчицький // Українська душа. – Київ, 1992. – С. 48–65.

 

ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Бойко В. О. Кульчицький: у пошуках української душі [Текст] / В. О. Бойко // Віче. – 1998. – № 9. – С. 107–114.
Гуцал П. Дослідник душі української [Текст] / П. Гуцал // Вільне життя. – 1995. – 18 лют.
Керівник українського психологічного інституту прфесор Олександр Кульчицький [Текст] // Леник В. Українці на чужині, або Репортажі з далеких доріг / В. Леник. – Львів, 1994. – С. 289–291.
Олександр Кульчицький – (1895 – 1980) український філософ, громадський та культурно-освітній діяч української діаспори [Текст] // Огородник І. В., Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. – Київ, 1999. – С. 471.
Табачковський В. Ще раз про долю творчої спадщини вітчизняних філософів-шістдесятників [Текст] / В. Табачковський // Розбудова держави. – 1996. – № 3. – С. 37–40.

* * *

Кульчицький Олександр [Текст] // Енциклопедія українознавства: словникова частина. – Київ, 1996. – Т. 4 – С. 1235.
Кульчицький Олександр [Текст] // “Журавлина” книга: тернопільська українська західна діаспора: словник імен. / авт.-укл. Б. Мельничук., Х. Мельничук, Н. Совінська. – Тернопіль, 2001. – Ч. 2. – С. 122–127.