Левицький Володимир

Володимир Левицький займає почесне місце серед українських математиків як перший видатний західноукраїнський математик.

Він народився 31 грудня 1872 р. в Тернополі у сім’ї юриста. Після закінчення польської Львівської гімназії у 1890 р. розпочав навчання на філософському факультеті Львівського університету. Мова навчання в обох закладах була польська, наполовину польською була і сім’я Левицького.

Перша стаття В. Левицького з вищої математики українською мовою – “Про симетричні вираження функцій по модулю m” надрукована у 1894 р. А до того вона рік пролежала у видавництві “Записок НТШ”, адже малоймовірним здавалося, що за відсутності української математичної термінології можна видавати українською мовою вищу математику.

У 1895 р. В. Левицький склав іспит на вчителя математики і фізики в середніх школах, а в 1901 р. у Львівському університеті здобув ступінь доктора філософії. Згодом два роки перебував на науковому стажуванні у Берліні та Геттінгені. З 1894 до 1918 р. В. Левицький працював у державних (австрійських, українських і польських) гімназіях Львова й Тернополя. Виконуючи свій громадський обов’язок, читав лекції з вищої математики в Українському таємному університеті у Львові, який громадянство заснувало на знак протесту проти польського уряду, котрий не приймав українців до Львівського університету.

Після звільнення Західної України від польсько-фашистської окупації В. Левицький брав участь в організації фізико-математичного факультету у Львівському університеті. У 1940 р. був затверджений в ученому званні професора.

Володимир Левицький написав близько 100 наукових праць, а також багато науково-популярних статей і перекладів. З-під його пера вийшли кількасот рецензій, критичних заміток з математики, фізики, астрономії, історії. Друкував свої праці українською, польською, німецькою, французькою, англійською та іспанською мовами. Основною ділянкою наукової роботи В. Левицького була теорія аналітичних функцій.

Написав два підручники високого наукового рівня: з алгебри (у співавторстві з Петром Огоновським) та фізики.

Великою заслугою В. Левицького було те, що він зібрав і впорядкував матеріали з української математичної, фізичної, астрономічної, хімічної термінологій. Майже вся наукова і громадська робота В. Левицького проходила в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка. Він був також членом Польського астрономічного товариства, Французького, Німецького наукових товариств та гуртка математиків у Палермо.

В. Левицький мав відвагу творити українську математичну культуру в дуже несприятливих умовах, був щирим порадником молоді. Помер вчений у Львові 13 липня 1956 р.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Возняк Г. Були знаними у всьому світі, хоч працювали без зарплати [Текст] : (великий внесок у розвиток укр. думки зробили члени Наук. т-ва ім. Т. Шевченка, наші земляки: В. Левицький, І. Пулюй, М. Чайковський, М. Зарицький) / Г. Возняк // Західна Україна. – 1993. – № 20.
Возняк Г. Наукова спадщина Володимира Левицького [Текст] : [перелік наукових праць] / Г. Возняк // Тернопілля’97: регіон. річник. – Тернопіль,1997. – С. 498–501.
Возняк Г. Провідний математик [Текст] : (В. Левицький) / Г. Возняк // Відродження. – 1991. – 11 квіт.
Володимир Левицький [Текст] // Повернення із забуття: невідомі імена видатних фізиків і математиків, вихідців із Тернопільщини – дійсних членів НТШ. – Тернопіль, 1995. – С. 50–55.
Костовський О. Спогад про математика Володимира Левицького [Текст] / О. Костовський // Тернопілля’97: регіон. річник. – Тернопіль, 1997. – С. 494–495.
Кучер Р. В. Наукове товариство імені Т. Шевченка [Текст] / Р. В. Кучер. – Київ: Наук. думка,1992. – С. 36, 40, 5.
Пташник Б. Володимир Левицький [Текст] // Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі 1898 – 1998. – Тернопіль – Львів, 1998. – С. 447–448.
Савчин О. Про математика Володимира Левицького [Текст] / О. Савчин // Тернопіль вечірній. – 1997. – 26 груд. – С. 3.
Хобзей П. К. Основоположник математичної культури нашого народу [Текст] : (В. Левицький) / П. К. Хобзей // Аксіоми для нащадків. – Київ, 1991. – С. 102–118.
Чайковський М. Володимир Левицький [Текст] : перший видатний західноукраїнський математик / М. Чайковський // Тернопілля’ 95: регіон. річник. – Тернопіль, 1995. – С. 120–122.

* * *

Собуцька В. У вінок пам’яті видатному математикові [Текст] : [в пед. ін-ті відбулась конференція, присв’ячена В. Левицькому] / В. Собуцька // Свобода. – 1997. – 24 трав.