Марчишин С. Стокротки лікують

У виданні подано інформацію про цінну лікарську рослину – стокротки багаторічні, дані про їх використання в народній і науковій медицині, кос­метології, гомеопатії, кулінарії, а також запропоновано лікарські прописи, до складу яких входять стокротки.
Дана робота стане в пригоді провізорам, лікарям, біологам, студентам медичних, фармацевтичних, природничих навчальних закладів, а також ши­рокому загалу читачів, яких цікавлять питання фітотерапії. (Подарунок видавництва «Укрмедкнига»).