Методичні видання


Читач 3.0. Формування медіаграмотності та медіакомпетентності молодої особистостості [Текст] : інформаційно-методичні матеріали / Упр. культури Терноп. облдержадмін.; Терноп. обл. б-ка для молоді; уклад. М. Ричкун. – Тернопіль : [б.в.], 2017. – 43с.

Модернова галичанка [Текст] : Олена Кульчицька у галицькому новітньому мистецтві: метод.-бібліогр. матеріали до 140-річчя від дня народж. / Упр. культури Терноп. облдержадмін. ; Терноп. обл. б-ка для молоді ; уклад. Л. Марченко, М. Ричкун, І. Грицишин. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 55 с.

Родом і серцем з Волині. Борис Харчук [Текст] : методико-бібліографічні поради з питань популяризації творчості українського письменника в молодіжній читацькій аудиторії / Управління культури облдержадміністрації; КУТОР «Терноп. обл. б-ка для молоді», науково-методичний відділ; авт.-уклад. : С. Довгань, І. Грицишин; ред. З. Біла. – Тернопіль, 2016. – 42 с.

Іван Марчук: “Я – вічний мандрівник, прикутий до мольберта” [Текст] : метод. рекомендації до 80-річчя Івана Марчука (1936) / [уклад.: С. Довгань, Л. Радібаба, І. Грицишин; ред. З. Біла]; КУТОР “Терноп. обл. б-ка для молоді”. – Тернопіль: [б.в.], 2016. – 47 с.

Символ нескореного духу [Текст] : метод. рекомендації до 65-річчя від дня народження Степана Сапеляка (1951 – 2012) / [уклад.: І. Стасишин, Л. Радібаба, І. Грицишин; ред. З. Біла]; КУТОР «Терноп. обл. б-ка для молоді». – Тернопіль, 2016. – 36 с.

Методичні поради до планування роботи з молоддю на 2016 рік [Текст] / КУТОР «Тернопільська обласна бібліотека для молоді», наук.-метод. відділ; уклад.: І. В. Стасишин, Л. А. Радібаба. – Тернопіль: [б. в.], 2015. – 37 с.

Соняшник на осонні: Яків Гніздовський [Текст] : метод. рекомендації до 100-річчя від дня народження Якова Гніздовського (1915 – 1985) / [автор-уклад.: С. Воробель ; ред. З. Біла] ; КУТОР «Терноп. обл. бібл. для молоді» : наук.-метод. відділ]. – Тернопіль, 2015. – 21 с.

Володимир Барвінський: «Я вибрав до життя боротьбу і працю» [Текст] : метод. методичні поради для ознайомлення з життям і творчістю Володимира Барвінського / [уклад. : С. Довгань ; ред. З. Біла] ; КУТОР «Терноп. обл. б–ка для молоді». – Тернопіль, 2015. – 25 с.

Галина Гордасевич: «Йти просто по землі крізь терни…» [Текст] : методико-бібліографічні матеріали до 80-річчя від дня народження Галини Гордасевич / [КУТОР «Терноп. обл. бібл. для молоді» : інформаційно-бібліогр. відділ ; наук.-метод. відділ ; уклад. : С. Воробель, Л. Радібаба ; ред. З. Біла]. – Тернопіль, 2015. – 37 с.

Співець молодості – Богдан-Ігор Антонич [Текст] : методико-бібліографічні матеріали до 105-річчя від дня народження Б.-І. Антонича / [КУТОР «Терноп. обл. бібл. для молоді» : інформаційно-бібліогр. відділ ; наук.-метод. відділ ; уклад.: С. Воробель, І. Грицишин ; ред. З. Біла]. – Тернопіль, 2014. – 42 с.

Словник бібліотечних термінів [Текст]. Вип. 1. Форми інформаційно-просвітницьких заходів / [КУТОР «Терноп. обл. бібл. для молоді» : наук.-метод. відділ ; уклад.: С. Воробель. – Тернопіль, 2014. – 42 с.

Словник бібліотечних термінів [Текст]. Вип. 2. Виставкові форми / [КУТОР «Терноп. обл. бібл. для молоді» : наук.-метод. відділ ; уклад.: С. Воробель. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 8 с.

Мережева кар’єра, або Як знайти роботу за допомогою Інтернет [Текст] : інформаційно-методичні матеріали з організації тренінгів з пошуку роботи / [уклад. : С.Воробель, Б. Кобильник ; ред. З. Біла] ; Терноп. обл. б-ка для молоді. – Тернопіль : [б. в.], 2014. – 31 с.

Ігор Ґерета. Спинилось літо у нестримнім леті… [Текст] : методичні поради до відзначення 75-річчя від дня народження Ігоря Ґерети, археолога, мистецтвознавця, культуролога, політичного і громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв України / [уклад. : С.Воробель ; ред. З. Біла] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 20 с.

Роль публічних бібліотек у наданні вільного доступу до інформації читачам з обмеженнями у життєдіяльності [Текст] : методико-бібліогр. огляд / [уклад. : С.Воробель ; ред. З. Біла] ; Терноп. обл. б-ка для молоді. – Тернопіль : [б. в.], 2013. – 22 с.

Соломія Крушельницька: відома серед відомих [Текст] : методико-бібліогр. поради до 140-річчя від дня народж. Соломії Крушельницької (1872-1941) / [уклад. С.Воробель ; ред. З. Федорович]; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 12с.

Ґендерні аспекти права [Текст] : інформ. список / [уклад.: І. Стасишин, вебліогр.: С.Воробель ; ред. З. Федорович] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 7 с.

Журавлі вертаються додому… [Текст] : методико-бібліогр. поради до 140-річчя від дня народж. Богдана Лепкого (1872-1941) / [уклад. С.Воробель ; ред. З. Федорович] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль: [б. в.], 2011.

«…І Бог тобі найкращу зірку покладе в долоні» [Текст] : метод.-бібліогр. м-ли до 75-річчя від дня народж. Галини Гордасевич / [уклад. С.Воробель ; ред. З. Федорович] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2010. – 15 с.

Ми звідти всі, ми з того родоводу… [Текст] : метод.-бібліогр. поради з питань орг. родознав. діяльн. б-к / [уклад. С.Воробель ; ред. З. Федорович] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – 18 с.

«Слідом за осінніми хмарами…» [Текст] : метод.-бібліогр. поради з питань попул. творч. спадщини Тодося Осьмачки (1895 – 1962) / [уклад. С.Воробель ; ред. З. Федорович] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – 12 с.

Талан і таланти Івана Пулюя [Текст] : метод.-бібліогр. поради до 165-річчя від дня народж. Івана Пулюя / [уклад. С.Воробель ; ред. З. Федорович] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – 17 с.

Свято, яке не завжди з тобою: популяризація книжкової культури та читання в молодіжній читацькій аудиторії [Текст] : інформ.-метод. дайджест /[уклад. С.Воробель ; ред. З. Федорович] ; Управл. культ. Терноп. облдержадміністрації ; Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 55 с.

На порозі дорослого життя [Текст] : метод. поради з питань орг. профорієнтаційної роботи серед молодіжної читацької аудиторії / [ уклад. С.Воробель ; ред. З. Федорович] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.- метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 57 с.

Пам’ять у барвах слова [Текст] : метод.-бібліогр. м-ли з популяризації життєвого і творч. шляху Юліуша Словацького (1809-1849) в молодіжній читацькій аудиторії / [підгот. Н. Бартух ; ред. З. Федорович] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2008. – 45 с.

Відлуння нашої пам’яті [Текст] : метод. поради з питань патріотичного виховання молоді бібліотеках / [уклад. С.Воробель ; ред. З. Федорович] ; Упр. культ. Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. б-ка для молоді : наук.-метод. відділ. – Тернопіль : [б. в.], 2005.– 32 с. – («Виховання Людини і Громадянина» ; вип. 3).