Мойсей українського Духа / авт.-упоряд. О. Д. Михайлюк

Автор-упорядник підготувала та зібрала, представлені священнослужителями, дослідниками, істориками та мистецтвознавцями науково-історичні та мистецькі, монографічні матеріали й документи про уні­кальну Особистість, одну з найвизначніших в історії українського народу XX століття – Вселенську постать Князя Української Церкви, Велетня Церковника, видатного українця Митрополита Андрея Шептицького.

Наш священний обов’язок пізнавати й поширювати дороговкази Митрополита Андрея, його Пастирські листи, послання, місійні діяння та харитативний спадок, які є вельми актуальними для нинішніх і прий­дешніх поколінь українців.