Мультикультуралізм як політико-правове явище: виклики глобалізованого світу / за ред. М. П. Недюхи

Збірка “Мультикультуралізм як політико-правове явище: викли¬ки глобалізованого світу” містить матеріали доповідей та виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбу¬лася в Інституті права Міжрегіональної Академії управління персо¬налом 29 січня 2016 року.

Висвітлено проблемні питання дискусії довкола проблематики мультикультуралізму в його політико-правовому, соціально-філо-софському, культурологічному й історичному вимірах, виходячи, на-самперед, з наукових результатів роботи круглого столу, проведено¬го у лютому 2015 року в Інституті права Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, які пропонуються увазі читача, будуть корисними, передусім, представ¬никам гуманітарної галузі знання, викладачам, аспірантам і студен¬там, усім, хто цікавиться станом та перспективами соціо- та етно¬культурної динаміки в Україні та поза її межами. (Подарунок В. Наконечного).