Навроцький Володимир

Видатний український економіст-статист Володимир Навроцький народився 1847 р. в с. Котузів, нині – Теребовлянського району. У 1866 р. закінчив гімназію в Станіславі, в 1871 – Львівський університет, на юридичному факультеті якого прилучився до економічних досліджень.

Після закінчення університету в 1874 р. працював на Ряшівщині, що носила тоді назву “Галицького Сибіру”. В цьому закамарку Галичини у важких умовах писав свої цінні праці український економіст, який не прожив навіть 35 років, бо 16 березня 1882 р. помер.

Предметом своїх досліджень вчений зробив насамперед ті соціально-економічні відносини, які склалися в краї внаслідок його розвитку. В. Навроцький поділив галицьке суспільство на експлуататорів і експлуатованих. До перших зарахував поміщиків, промисловців, купців, урядовців і т. д. До експлуатованих належали кустарі, селяни, робітники, зайняті в промисловості, торгівлі, рільництві.

Володимир Навроцький критикував залишки панщинних відносин. Ніхто не розкрив так всебічно, як він, негативні економічні, моральні та інші наслідки залишків кріпацтва.

Економічні праці В. Навроцького характерні великою насиченістю статистичними даними, їх детальним аналізом.

Заслуговує на увагу те, що український вчений розглядав окремі явища і факти на тлі загальних закономірностей соціально-економічного розвитку. В. Навроцький розумів, що господарські процеси розвиваються за певними економічними законами і завдяки цьому він укладав статистичні таблиці, робив розрахунки-висновки, які вражали переконливістю аргументації. Тим самим його економічно-статистичні праці викликали довір’я, утверджували авторитет їх автора серед фахівців. Захищаючи економічні інтереси селянства, В. Навроцький критикував аграрну програму галицьких поміщиків і податкове законодавство Австро-Угорщини.

У своїх працях вчений зобразив колоніальний характер економіки Галичини у складі Австро-Угорщини.

Простежуючи еволюцію селянських господарств у Галичині XIX ст., В. Навроцький першим розкрив усі їх зміни в перехідний період від натуральної до ринкової економіки.

Чимало з того, що міститься у науковій спадщині В. Навроцького, не втратило актуальності й нині. Передусім це стосується захисту вільного підприємця, доказів тісного взаємозв’язку між виробництвом і споживанням.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Навроцький В. Добраніч родині. До ластівки [Текст] : вірші / В. Навроцький // Акорди. – Київ, 1992. – С. 138−139; Тернопіль. – 1993. – № 3. – С. 25.
Навроцький В. Родині [Текст] : вірш / В. Навроцький // Теребовлянщина: краєзнавчий і літературно-мистецький альманах-календар на 2001р. – Тернопіль, 2001. – С. 298.

* * *

Бубній П. Навроцький Володимир [Текст] / П. Бубній, М. Ониськів // Тернопіль. – 1995. – № 3. – С. 25.
Губ’як В. Славетні імена Теребовлянщини [Текст] / В. Губʼяк // Дивослово. – 1996. – № 9. – С. 20–25.
Ґерета І. Публіцист Володимир Навроцький [Текст] // Теребовлянщина: краєзнавчий і літературно-мистецький альмана-календар на 2001. – Тернопіль, 2001. – С. 325.
Злупко С. “І світом ума свого він освітив…” [Текст] : (до 145-річчя від дня народження видатного українського економіста-статиста В. М. Навроцького) / С. Злупко // Вільне життя. – 1992. – 20 лист.
Мелимука О. Серце, сповнене любові до свого народу [Текст] : до 168-річчя від дня народження галицького економіста Володимира Навроцького / О. Мелимука, В. Галанов // Вільне життя. – 2015. – 20 лист. – С. 4.

Навроцький Володимир (Василь Н., Онисим, Строманець) (18. 11. 1847 – 16. 03. 1882) – вчений-економіст, літературознавець, поет, громадський діяч [Текст] // Куликівський А. Вони прославили рідну землю / А. Куликівський. – Львів – Теребовля, 1999. – Вип. 1. – С. 82.
Струсівські зустрічі: (укр. економіст-статист В. Навроцький 1847–1882) [Текст] // Городинський Л. Мандрівка по Теребовлі і Теребовлянщині / Л. Городинський, І. Зінчишин. – Львів,1998. – С. 258–259.