Орел Л. Українська родина

Книга висвітлює звичаї та обряди українського народу, які здавна були збережені і передавалися від покоління до покоління впродовж його життя та побуту: родини, хрестини, пострижини, виховання дітей, молодіжні вечор­ниці та досвітки, весільні обряди, ярмаркування тощо. Подано відомості про народне будівництво (хата, громадські будівлі, вітряки). Це етнографічні на­риси, наукові розвідки та польові дослідження.

Видання має календарні та родинно-побутові пісні з нотами, ілюстроване кольоровими та чорно-білими світлинами. Адресовано етнографам, фоль­клористам, краєзнавцям, педагогам і всім шанувальникам народної культури українців.