Петришина О. Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект

У монографії запропоновано системний опис мови церковної проповіді як окремого підстилю релігійного стилю сучасної української мови. Проаналізовано специфіку та стилістичний потенціал релігійної лексики, вивчено особливості поетичного синтаксису проповідницької спадщини Йосифа Сліпого. Досліджено такі тропи і фігури, як: епітет, порівняння, метафора, перифраз, градація, парцеляція, антитеза, інверсія та риторичні запитання, визначено їх стилістичні функції в проповідницькому ідіостилі Йосифа Сліпого.

Для фахівців-філологів, релігієзнавців та широкого загалу поціновувачів діяльності Йосифа Сліпого.