Пункт Європейської інформації


Пункт європейської інформації Тернопільської обласної бібліотеки для молоді відкрито у травні 2016 року, завдяки перемозі у конкурсі-проекті Української бібліотечної асоціації «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках України», підтриманому програмою Європейського Союзу «Еразмус + (Жан Моне)».

Мета проекту:

поширення об’єктивної інформації про Європейський Союз, надання інформації про євроінтеграцію України, сприяння розумінню європейських цінностей та подолання стереотипів.

 

Послуги:

  • пошук інформації про ЄС та його політику;
  • доступ до інформаційних ресурсів та електронних баз даних щодо функціонування інституцій Європейського Союзу та інших європейських організацій;
  • участь у проведенні круглих столів з питань євроінтеграції України;
  • інформування про можливості навчання за кордоном;
  • перегляд презентацій освітніх програм ЄС для студентів та молодих науковців;
  • участь у роботі євроклубу «Наш дім – Європа».

 

 КОРИСНІ РЕСУРСИ:

Список основних установ ЄС та їхні веб-адреси

Європейський Союз (European Union) => http://europa.eu/index_en.htm

Рада Європейського Союзу (The Council of the European Union) => http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/

Європейський парламент (The European Parliament) => http://www.europarl.europa.eu/portal/en

Рада Європи (The European Council) => http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/

Європейська комісія (The European Commission) => http://ec.europa.eu/index_en.htm

Європейська служба зовнішньополітичної діяльності => http://eeas.europa.eu/

Суд Європейського Союзу (The Court of Justice of the European Union) => http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

Європейський центральний банк (The European Central Bank) => http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html

Суд аудиторів (The European Court of Auditors) => http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx

Європейський комітет з економічних і соціальних питань (The European Economic and Social Committee) => http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Комітет регіонів (The Committee of the Regions) => http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx

Європейський Інвестиційний Банк (The European Investment Bank) => http://www.eib.europa.eu/?lang=en

Європейський омбудсмен (The European Ombudsman) => http://www.ombudsman.europa.eu/home/en/default.htm

Офіс офіційних публікацій ЄС (The Publications Office of the European Union) => http://publications.europa.eu/en/home

Представництво Європейського Союзу в Україні (Delegation of the European Union to Ukraine) => http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm

 

Сайти органів державної влади в Україні, де можна шукати інформацію про ЄС та євроінтеграцію

Урядовий портал => http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246396130&cat_id=223223535

Комітет з питань Європейської інтеграції Верховної ради України => http://comeuroint.rada.gov.ua/

Міністерство закордонних справ => http://mfa.gov.ua/ua

Міністерство охорони здоров’я України => http://moz.gov.ua/ua/portal/PU.html

Міністерство культури України => http://mincult.kmu.gov.ua

Міністерство інфраструктури України => http://www.mtu.gov.ua/timeline/Evrointegraciya.html

 

Ресурси науково-дослідних установ, інститутів громадянського суспільства та медіа

Аррата: український національний портал => http://www.aratta-ukraine.com/text_ua.php?division=80

Громадська ініціатива «Європа без бар’єрів» => http://novisa.org.ua/

Європейська Україна => http://eukraina.com/load/eurointegration/4

Євроінтеграція: Портал «Громадський простір» => http://www.prostir.ua/news_topics/evrointehratsiya/

Європейський вибір України => http://pidruchniki.com/1032061736532/politologiya/yevropeyskiy_vibir_ukrayini

Європейська та євроатлантична інтеграція / Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва => http://dif.org.ua/ua/topics/euro_integration/

Європейська правда: Міжнародна безпека та інтеграція України => http://www.eurointegration.com.ua/

Канал «Еuronews» => https://www.youtube.com/user/euronewsukr

Медіапортал => http://espreso.tv/tag/yevrointegraciya

Офіс зв’язку українських аналітичних центрів у Брюсселі «Сусіди поруч» => https://ukraine-office.eu/

Портал «Європейський вибір => http://eu4ukr.wix.com/europeanchoice