Річинський Арсен

Річинський Арсен

(1892-1956)

Арсен Річинський – лікар, просвітитель, церковний і громадський діяч, автор численних праць зі сфери фізичного і духовного здоров’я людини та нації. В історії України відомий як визначний церковний і громадський діяч, з іменем якого пов’язана боротьба українців за становлення Автокефальної православної церкви на Волині.

Арсен Васильович Річинський народився 12 червня 1892 р. у с. Тетильківці Кременецького повіту у сім’ї священника. Початкову освіту хлопець здобув у сільській школі та Клеванському духовному училищі. Продовжував навчання у Кременецькій гімназії, а по її закінченню – у Житомирській духовній семінарії. Там А. Річинський випускав рукописні збірники, журнали. Всебічно обдарований юнак наполегливо шукав себе. Можливо, тому у 1910 р. став не священником, а вчителем церковно-парафіяльної школи с. Сіднярки Луцького повіту. І хоча вчителював він недовго, та любов до школи, любов до дітей зберіг на все життя.

Восени 1911 р. А. Річинський вступив на медичний факультет Варшавського університету, а з початком Першої світової війни перевівся у Київський університет Святого Володимира. І у Варшаві, і у Києві він був організатором студентських літературних та музичних вечорів, наукових зібрань, де виступав із доповідями та повідомленнями, готував рукописні звіти, у яких виявилась ще одна грань його обдарування – вміння малювати. Навесні 1917 р. здав державні іспити при Київському університеті і отримав посаду лікаря Ізяславської лікарні, де й працював до березня 1920 р. Активна організаційна робота А. Річинського була призупинена польською окупацією Волині. Новій владі не сподобалися українські погляди молодого лікаря і його перевели дільничним лікарем у Тростянець. Це своєрідне заслання тривало з квітня 1922 р., після чого, він працював головним лікарем лікарні у Володимир-Волинському. Звільнившись зі служби у 1925 р. був вільнопрактикуючим лікарем і активно займався громадською діяльністю.

Відстоюючи ідеї української державності, А. Річинський увійшов до складу церковного комітету, підтримував спілкування з прихильниками української автокефальної церкви та видавав часописи українською мовою. Саме завдяки його клопотанням у Володимиро-Волинському соборі стали проводити служби українською мовою. За підтримки церковного комітету Арсен Річинський організовував збори парафіян та духовенства з питань українізації церкви. Отримавши від влади дозвіл на проведення православного з’їзду в Луцьку, він порушив на ньому питання необхідності українізації церкви та направлення українських єпископів на землі, де компактно мешкало українське населення.

Така активна діяльність не могла бути не помічена владою. Проти А. Річинського були сфабриковані справи, писалися доноси. З приходом на Волинь у 1939 році радянської влади, Арсен Річинський був арештований на 10 років таборів, а у 1949 році направлений у Казахстан, працював судмедекспертом.

На засланні Арсен Річинський займався лікарською практикою та науковою роботою. Його статті друкувалися у журналі «Здоровье Казахстана» у 1952-1953 роках. Але здоров’я самого лікаря-подвижника було підірване перебуванням у в’язницях та таборах. Помер А. Річинський 13 квітня 1956 року. Похований на цвинтарі біля станції Джусали Кизил-Ординської області.

Патріотична громадськість Західної України ще у 30-ті роки вшанувала подвижницьку працю Арсена Річинського, занісши його ім’я до енциклопедій. З 1998 р. в Кременці відбуваються Річинські читання, його ім’я присвоєно Кременецькому медичному училищу. Українська Автокефальна Православна Церква виготовила медаль Арсена Річинського «За духовність», а також розробила спеціальну програму вшанування видатного діяча і перевезення його праху на Тернопілля. У 2002 році на стіні Кременецького медичного училища з’явилася меморіальна дошка.

 

Література
ТВОРИ

Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості [Текст] / А. Річинський ; упоряд. А. Колодний, О. Саган. – Київ : Воля, 2000. – 432 с.

 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Арсен Річинський: видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець [Текст] : наук. зб. – Київ ; Кременець : Папірус, 2007. – 96 с.
Арсен Річинський і проблеми помісної Української Церкви [Текст] : наук. зб. Міжнародних Річинських читань / ред. А. Колодний, А. Гудима. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ Галицького ін-ту, 2008. – 105 с.
Арсен Річинський і сучасний стан духовного поступу українського народу [Текст] : наук. зб. / за ред. А. Колодного та П. Мазура. – Київ ; Кременець : [б. в.], 2011. – 104 с.
Арсен Річинський – лікар, релігійний діяч [Текст] // Визначні постатті Тернопілля. – Київ, 2003. – С. 158-160.
Гудима А. З когорти борців за віру і волю України [Текст] / А. Гудима // Збірник праць. – Тернопіль, 2008. – Т. 4. – Видатні постаті в українській культурі і нації. – С. 322-331.
Гудима А. Харизма Арсена Річинського [Текст] / А. Гудима. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2007. – 143 с.
Духовність-народові [Текст] : альманах: до 110-річчя від дня народж. Арсена Річинського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 114 с.
Лікар Арсен Річинський – Святий Сповідник Українського Православ`я [Текст] / А. Гудима. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 27 с. – (Бібліотека православного українця).
Мазур П. Арсен Річинський про особливості формування української національної свідомості [Текст] / П. Мазур // Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження. – Тернопіль, 2007. – С. 169-173.
Мазур П. Невідома книга Арсена Річинського [Текст] : [«Матерьяли до навчання гігієни (науки про здоровля)»] / П. Мазур // Вільне життя. – 2015. – 17 квіт. – С. 6.
Матеріали VIII Міжнародних Річинських читань до 120-річчя з дня народження Арсена Річинського [Текст] : наук. зб. / за ред. А. Колодного, П. Мазура. – Київ; Кременець : [б. в.], 2012. – 260 с.
Ониськів М. Згорівши сам, пломеніє для інших [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. – 2008. – 1 берез. – С. 5.
Річинський Арсен. Український церковний діяч, публіцист, видавець [Текст] // Провідники духовності в Україні. – Київ, 2003. – С. 143-144.
Снітовський О. Арсен Річинський: патріот, науковець, лікар [Текст] / О. Снітовський // Вільне життя. – 2002. – 22 черв. – С. 3.
Фарина І. Подвиг Арсена Річинського [Текст] : [лікар, релігієзнавець, громад. діяч] / І. Фарина // Слово Просвіти. – 2017. – 13-19 липня. – С. 6.

* * *

Клим А. Річинські читання [Текст] / А. Клим // Вільне життя. – 2006. – 11 лист. – С. 4.
Музей Арсена Річинський [Текст] : [у Кременецькому мед. училищі] / П. Мазур, Г. Голуб, Н. Гетьман, О. Кралюк // Збірник праць / Терноп. оосередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; ред. Е. Бистрицька. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – Т. 8 : Музеї Тернопільщини. – С. 282-299.
Фарина І. Згадали про краянина [Текст] / І. Фарина // Свобода. – 2006. – 11 лист. – С. 5.