Роман Шухевич – генерал-хорунжий УПА. Історія УПА


1Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки (1940-1950)/ за ред. проф. В. Сергійчука – К.: ПП Сергійчук М.І., 2007. – Т.1. – 640с.

Книга висвітлює документи із колишніх таємних архівів більшовицьких спецслужб: оперативні донесення, оглядові довідки, інструктивні листи вищого керівництва більшовицьких спецслужб, протоколи допитів соратників головного командира, як і документи за його підписом, котрі потрапили до рук чекістів і аж до нині переховувалися, – становлять сьогодні справді велику цінність, бо відкривають багато невідомого, що в доповненні до вже відомих матеріалів має бути усвідомленим нашим суспільством.

2Літопис Української Повстанської армії: Генерал Роман Шухевич – Тарас Чупринка Головний Командир УПА/ Ред. Петро Потічний, Микола Посівнич. – Торонто-Львів: Вид-во: Літопис УПА. – 2007р. – 560с.

“Літопис УПА” – серійне книжкове видання. Його завдання – опублікувати, з дотриманням джерельної точності, документи і матеріали з історії УПА.

Кожен том, або група томів Літопису присвячені окремим темам і мають назву. 45-ий том Літопису присвячений 100-річчю від дня народження Романа Шухевича. Матеріали, які подані в книзі – в основному спогади однодумців, родичів, знайомих Романа Шухевича.

3Володимир Пукач, Ігор Олещук. За свободу і соборність (Боротьба УПА на Тернопільщині. Головний командир УПА Роман Шухевич – людина легенда. – Тернопіль: ТОВ Новий колір. – 2007. – 56с.)

Книгу присвячено 100-річчю від дня народження Романа Шухевича і 65-річчю створення УПА. Національно-визвольна боротьба на теренах Тернопілля. В книзі подано багато фотосвітлин.

4Дужий П. Роман Шухевич – політик, воїн, громаданин. – Львів: Галицька Видавнича Спілка. 1998р. – 256с.

У книзі відомого ветерана національно визвольної боротьби 40-50 рр., члена Проводу ОУН Петра Дужого описано епізоди українського опору часів Другої Світової війни, діяльність дружин українських націоналістів, УПА та її головного командира Романа Шухевича.

Спогади автора є цінними насамперед тому, що він був особисто знайомий з багатьма провідними діячами визвольного руху, зокрема і з Романом Шухевичем.

5Кук В. Генерал-хорунжий Роман Шухевич. Головний командир Української Повстанської Армії. – Львів: ЦДВР. 2007. – 120с., іл.

Пропонована книга про легендарного “Тараса Чупринку” є особливою, адже її автор Василь Кук не тільки безпосередній учасник українського визвольного руху, боротьби ОУН та УПА, але й найближчий колега Романа Шухевича, його наступник на найвищих постах у структурах цього руху.

6Чайківський Б. Фама. Рекламна фірма Романа Шухевича. – Львів: Вид-во МС, 2006р. – 104с.

Ця книга – несподіваний погляд на Романа Шухевича. У пропонованому спогаді головний командир УПА постає як успішний бізнесмен. Мабуть, не багато хто знає, що Роман Шухевич був засновником першої в Галичині української рекламної фірми “Фама”.

Про його діяльність у цій фірмі, цікаві перипетії з життя українського бізнесу 30 років ХХ століття розповідає компаньйон Шухевича Богдан Чайківський.

7Командир-провідник // Степан Бандера. Перспективи української революції. – Дрогобич: Вид. фірма Відродження, 1998. – С. 292-310

У книзі вибраних праць Степана Бандери з проблем теорії націоналізму, організовоного націоналістичного руху, завдань і форм національно-визволеної революції подано статтю “Командир – провідник (Слідами славної пам’яті Романа Шухевича)” Вперше ця стаття була надрукована у тижневику “Шлях перемоги” Мюнхені 1954р.

8Стасів Б. Роман Шухевич і українська дивізія Галичина // Вісті комбатанта. – Торонто – Нью-Йорк. – 2001. – 3. – С. 55-61.

Періодичне видання Головної Управи Об’єднання бувших Вояків Українців в Америці та Головної Управи Братства колишніх вояків 1-ої УД УНА «Вісті комбатанта» друкує багато статей з питань національно-визвольної боротьби українського народу.

Третій номер за 2001р. подає статтю Богдана Стасіва “Роман Шухевич і українська дивізія “Галичина””, в якій автор аналізує умови, засади створення дивізії “Галичина” та позицію Романа Шухевича, щодо створення та діяльності дивізії.

Рохманний Р. Роздуми про Україну: вибрані ессе та статті 1945-1990. – К.: Вид-во Тов. Просвіта. 1997. – 690с.

Книга репрезентує доробок визначного публіциста, лауреата Шевченківської премії Романа Рахманного. Серед вибраних праць науковця – матеріали об’єднані в окремий розділ «Люди визвольного руху». В переліку статей цього розділу стаття «Генерал Тарас Чупринка і проблеми самопожертви».

10Полянський Олег. Історичні силуети. – Тернопіль: Лілея, 1998. – 128с.

Книга “Історичні силуети” присвячена творцям української нації і будівничим української держави XVII –XX ст. Матеріал про Романа Шухевича висвітлений в книзі під назвою: “Роман Шухевич: людина-символ”.

11Літопис УПА. Нова серія/ Упоряд. О. Вовк та інш. – Київ-Торонто, 1995р. – 480с.

У книзі зібрані періодичні та військові публікації Головного Командування УПА. Документи висвітлюють маловідомі героїчні сторінки боротьби українських повстанців проти німецьких загарбників та радянської влади.

Сергійчук В. Український здвиг: Волинь. 1939-1955рр. – К.: Українська видавнича слілка. 2005. – 840с.

Книга “Видання документів і матеріалів про український національний рух українців-волинян, які поряд із жертовним відродженням українства на теренах історичної Волині у 1939-1940 рр. готували плацдарм для розгортання національно-визвольної боротьби на великій Україні.

Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни: нові документи і матеріали. – К.: Дніпро 1996р. – 492с.

У книгу увійшли упорядковані та прокоментовані відомим істориком В. Сергійчуком маловідомі, а здебільшого зовсім невідомі читачеві матеріали, раніше надійно сховані в архівах під грифом “Цілком таємно”, що стосується діяльності ОУН-УПА в роки Другої Світової війни і свідчать про те, що українські націоналісти воювали за відродження й утвердження незалежної української держави на етнічних землях власного народу, борючись на два фронти: проти гітлерівського та сталінського тоталітарних режимів.

14В.К. Баран, В.М. Даниленко. Україна в Другій Світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). – К.: Вид. дім Альтернативи, 1999. – Т.12. – 336 с.

15-ти томне видання Національної академії наук України та Інституту історії України НАН України під загальною редакцією В.А. Смолія. Кожен том присвячений певному періоду історії України. Величезний фактичний матеріал, осмислення якого дозволить читачу скласти власне, близьке до істини уявлення про історичний шлях нашої Вітчизни. 12-й том висвітлює діяльність ОУН-УПА.

15Тисяча років української суспільно політичної думки/ Під ред. проф. Т. Гунчака – К.: Дніпро, 2001. – Т.VIII: 40-ві – 80-ті рр. ХХ ст. – 398 с.

Дане 9-ти томне видання документів та матеріалів вперше в історії України репрезентує тисячолітній процес (X-XXст.) зародження, становлення і розвитку національної суспільно-політичної думки, представляє історію національних, інтелектуальних, духовних пошуків та роздумів у різні часи та епохи.

У 5-му томі видання опубліковані такі матеріали, як: “Постанова, прийнята на III Надзвичайному Великому Зборі ОУН за підписом Проводу ОУН”,”За що бореться УПА: короткий виклад програми УПА”, “Матеряли 1-ї конференції поневолених народів сходу Європи і Азії” – конференція, яка відбулася з ініціативи ОУН – УПА в листопаді 1943р. та інші документи.

16Політична історія України ХХ ст.: У 6 т. Україна у Другій світовій війні (1939-1945)/ Редкоп.: І.Ф. Курас та ін. – К.: Генеза. 2002-2003. – Т.4. – 581 с.

Спираючись на унікальний архівний матеріал, праці сучасної історіографії, автори прагнуть переосмислити питання про роль і місце України у контексті передвоєнного партнерства, а згодом воєнного протистояння двох диктатур. У томі висвітлено внесок українців у розгром нацизму, вузлові моменти боротьби ОУН-УПА.

Мірчук П. Українська повстанська армія: 1942-1952. – Мюнхен. – 1953р. – 313 с.

Начерк історії УПА 1942-1952 рр. – перша спроба дати систематичний огляд діяльності УПА за перші 10 літ її існування та діяльності. На основі матеріалів та документів.

18У боротьбі за волю – під бойовим прапором УПА: передрук крайового видання. – Авзгбург: 1949. – 192 с.

Збірка – повний передрук однойменного нелегального видання 1946 р., революційної ОУН на Україні. Видання доповнене фотографіями, що їх із конспіративних причин не було змоги включити в збірку на Україні. У книгу ввійшли репортажі, спомини, звіти, протоколи з боротьби УПА проти німецьких та більшовицьких окупантів 1943-1946 рр.

19Лебедь М. УПА. Українська повстанська армія, її генеза, ріст і дії у ви-звольній боротьбі українського народу за Українську Самостійну Соборну Державу. І частина. Німецька окупація України: Репринтне вид. – Дрогобич: Відродження, 1993. – 208с.

Книга одного з провідних членів Організації українських націоналістів, революційного діяча та невтомного організатора визвольного революційного руху на Україні Миколи Лебедя.

20Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Вид. дім Альтернативи. 2001. – 736с.

У матеріалах книги – стаття “Міжнародні аспекти боротьби ОУН-УПА”

21Організація український націоналістів і Українська повстанська армія: Фаховий внесок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА. – К.: Наукова думка, 2005. – 69с.

У виданні наводяться підсумкові тези, напрацьовані групою істориків, утвореною при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН-УПА, що висвітлюють найбільш дискусійні аспекти історії цих організацій.

22Содоль Петро. Українська повстанська армія, 1943-49. Довідник. – Нью-Йорк: Вид-во пролог. 1994. – 199с.

У матеріалах книги – стаття “Міжнародні аспекти боротьби ОУН-УПА”