Скляров О. Я., Фартушок Н. В., Бондарчук Т. І. Біологічна хімія

На основі сучасних досягнень науки в підручнику викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми 2009 р. для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчаються за кредитно-модульною системою згідно з вимогами Болонського процесу за спеціальністю “Стоматологія”.

Розглянуто структуру та перетворення біомолекул — білків, амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин. Висвітлено питання з біохімії крові, нервової та сполучної тканин, м’язів, печінки, нирок. Значну увагу приділено регуляції метаболічних та імунних процесів, їх порушень при поширених патологічних станах ендокринних органів, печінки, нирок, серцево-судинної системи, канцерогенезі, спадкових захворюваннях. З метою полегшення засвоєння матеріалу в підручник введено питання з різних розділів біохімії і тестові завдання для самоконтролю з відповідями.

Підручник може бути корисним для студентів-медиків, а також лікарів, біологів та спеціалістів, які цікавляться біохімічними процесами в живому організмі. (Подарунок видавництва «Укрмедкнига»)