“Він був світлий ієрей і єпископ для свого розсипаного і мученого стада”. Такі слова звучали на адресу нашого земляка – українського церковного діяча, Патріарха, Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької церкви, кардинала Йосифа Сліпого.

Народився Йосиф Сліпий-Коберницький-Дичковський 17 лютого 1892 р. в с. Заздрість, нині Теребовлянського району, в багатодітній родині Івана та Анастасії Сліпих. Після закінчення Тернопільської гімназії 1912 р. вступив до Львівської Духовної семінарії та студіював у Львівському університеті на богословському факультеті. Помітивши здібності молодого семінариста, Митрополит А. Шептицький послав його продовжити навчання на філософсько-богословських студіях у Інсбруцькому університеті. Після захисту докторської праці, 30 вересня 1917 р., митрополит А. Шептицький висвятив Й. Сліпого у сан священика. У 1918 – 22 рр. Й. Сліпий продовжив богословську освіту в римських інститутах Грегоріаніум, Анжелікум та Орієнтальному. Здобув ступінь магістра з догматики. Володів кількома іноземними мовами. Влітку 1922 р. повернувся до Львова і став професором Духовної семінарії, де викладав курс догматики впродовж перших 3-х років навчання. Співзасновник Богословського Наукового Товариства. Від 1926 р. ? ректор Львівської Духовної семінарії, яку реорганізував у 1928 р. в Греко-Католицьку Богословську Академію. Йосиф Сліпий був редактором та керівником низки видань, серед яких: “Видання богословії”, “Праці Греко-Католицької Академії”, “Аспетична бібліотека Греко-Католицької Духовної Семінарії”, “Дзвони”, “Нива”.

Брав участь у наукових з’їздах, конференціях. Створив Музей церковних мистецтв при Богословській Академії. У 1930 р. обраний дійсним членом Наукового Товариства імені Шевченка. Від 1926 р. – член-куратор Українського Національного Музею у Львові, з 1931 – заступник голови Українського Католицького Союзу. Згодом (1935) митрополит А. Шептицький призначив його соборовим крилошанином Архікатедрального собору св. Юра й архідияконом Львівської митрополичої капітули. Після початку Другої світової війни (1939 р.) призначений коад’ютором (помічником з правом наступництва) митрополита А. Шептицького. 1 листопада 1944 р., після смерті А. Шептицького, Й. Сліпий став митрополитом. Він мав тверді переконання, що державність України необхідно будувати на національних і вселенських основах. Він був присутній при проголошенні Української державності в будинку львівської “Просвіти”.

У грудні 1944 р. Кир Йосиф направив до Москви делегацію для визнання УГКЦ нарівні з іншими церквами. Але невдовзі було закрито Духовну семінарію, почалися арешти духовенства і, зрештою, 11 квітня 1945 р., майже за місяць до закінчення війни, ввечері арештували Митрополита Й. Сліпого. З цього часу починався 18-річний каторжний шлях по тюрмах і ГУЛагах. Після річного слідства у київській тюрмі НКДБ військовий трибунал засудив його на 8 років табірних робіт (Новосибірськ – Маріїнськ – Печора – Інта та інші міста). Після 8-літнього “строку”, в квітні 1953 р. Митрополита перевели спочатку до Москви, а в серпні 1957 р. заслали у Маклаковський будинок інвалідів (Красноярський край), де він перебував до 19 червня 1958 р. В червні 1959 р. Верховний суд УРСР засудив його на 7 років покарання за “активну роботу, спрямовану на відродження уніатської церкви, підпорядкованої Ватикану, та ліквідацію соціалістичного ладу на Україні”. 27 вересня 1962 р. колегія Верховного суду УРСР визнала Й. Сліпого “особливо небезпечним рецидивістом”. Таким чином 70-літнього Кир Йосифа було запроторено в ГУЛаги Мордовії та Сибіру. У 1963 р. під тиском світової громадськості, стараннями Ватикану, за вказівкою М. Хрущова Митрополита Йосифа звільнено з умовою “безповоротного вигнання з батьківщини”. 9 лютого 1963 р. Йосиф Сліпий прибув до Рима, де його визнано Верховним Архієпископом. 25 січня 1965 р. Папа Римський Павло VI надав йому титул кардинала.

Перебуваючи в Римі, кардинал Йосиф багато уваги приділяв поліпшенню організаційної структури УГКЦ. Восени 1975 р. йому надано титул Патріарха. Й. Сліпий – активний учасник міжнародних євхаристійних конгресів. У Римі заснував Український Католицький Університет, монастир оо. Студитів біля Рима, Собор св. Софії. З його ініціативи придбано і відновлено храм Жировицької Божої Матері, при якому створено музей і лічницю. У 1961 – 84 рр. опубліковано 13 томів праць Й. Сліпого. За наукову роботу Патріарха обрано почесним членом НТШ (1964), дійсним членом Тіберійської академії в Римі (1965), членом Папської академії св. Томи (1981), почесним доктором Українського Вільного Університету та ряду інших університетів Канади і США.

Помер Патріарх Й. Сліпий на 93-у році життя – 7 вересня 1984 р. в Римі й похований спочатку в соборі св. Софії. Згідно з його заповітом, тіло 28 серпня 1992 р. перевезено в Україну і перепоховано у соборі св. Юри у Львові.
Минатимуть століття, але в пам’яті людській Й. Сліпий завжди буде велетнем, великим гуманістом і просвітителем українського народу, вірним сином і проповідником Греко-Католицької Церкви.

ЛІТЕРАТУРА:

Мир і благословення. Послання Патріярха Йосифа укр. Народові про поєднання в Христі. Спомини Патріярха Йосифа. Заповіт Патріярха Йосифа Сліпого [Текст] // Теребовлянщина. – Львів, 1999. – Вип. 1. – С. 18–30.
Патріарх і кардинал про себе [Текст] : благодарне слово Блаженнішого Йосифа 17 лютого 1972 р. в храмі Жировицької Матері Божої і святих мучеників Сергія і Вакха // Свобода. – 1992. – 15 лют. – С. 2.
Сліпий Й. Заповіт [Текст] / Й. Сліпий. – Тернопіль : [б. в.], 2012. – 47 с.
Сліпий Й. Спомини [Текст] / Й. Сліпий ; Укр. Катол. Ун-т, Ін-т св. Климента Папи, Ін-т екуменічних студій ; за ред . о. І. Дацька, М. Горячої. – вид. 2-ге. – Львів ; Рим : Вид-во УКУ, 2014. – 607 с. : іл.
Твори Кард. Йосифа Верховного Архиєпископа [Текст] = Opera Omnia Card. Josephi (Slipyj – Kobernyckyj – Dyckovskyj) Archiepiscopi Maioris. Т. 1 / Укр. Катол. Ун-т ім. св. Климентія Папи ; зібрали о. Іван Хома, о. Іван Яцків. – Рим : Укр. Катол. Ун-т ім. св. Климентія Папи, 1968. – 423 с.
“… Щоб ви не зневірилися…” [Текст] : Заповіт Блаженнішого Патріарха Йосифа. Послання Патріарха Йосифа про поєднання в Христі. – Тернопіль : [б. в.], 2010. – 40 с.

* * *

Андреотті Д. Архієпископ Сліпий [Текст] / Д. Адреотті // Тернопіль вечірній. – 1990. – № 21. – С. 5.
Бармак М. Велет землі Теребовлянської [Текст] / М. Бармак // Свобода. – 2002. – 13 лип. – С. 3.
Бармак М. Йосиф Сліпий – шлях богослова, науковця, педагога [Текст] / М. Бармак // Наукові записки ТДПУ. – Тернопіль, 1998. – Вип. 7. – С. 318–337. – (Історія. Вип. 7).

Бендик М. Як бачив помісність Української Церкви Патріарх Йосиф Сліпий [Текст] / М. Бендик // Берестя – 1596 в історичній долі українства / матеріали Всеукраїнської науково-богословської конференції. – Тернопіль, 1996. – С. 1-3.
Бистрицька Е. Проблеми міжконфесійного порозуміння в теоретичній спадщині Йосифа Сліпого [Текст] / Е. Бистрицька // Україна на шляху до незалежності і демократії. – Тернопіль, 1996. – С. 246–249.
Біланюк П. Митрополит Йосиф Сліпий [Текст] / П. Біланюк // Юнак. – 1965. – № 1. – С. 2–3.
Блаженніший Кир Йосиф Сліпий в обороні переслідуваних [Текст] // Авангард. – 1975. – Ч. 1. – С. 11–14.
Бойцух Л. Патріарх Йосиф Сліпий як ісповідник ідеї національної церкви [Текст] / Л. Бойцух // Ідея національної церкви в Україні. – Тернопіль, 1996. – С. 10–13.
Бридун Є. “Належати до родини Патріарха Йосифа Сліпого до недавнього часу означало нести хрест поневірянь і переслідувань…” [Текст] / Є. Бридун // Тернопіль вечірній. – 1991. – 28 серп.
Бубній П. “Мені важливо, щоб нарід мій жив…” [Текст] / П. Бубній // Вільне життя. – 2002. – 15 черв. – С. 5.
Бухбіндер Й. Співкамерник [Текст] : [спогад письменника про знайомство з Й. Сліпим] / Й. Бухбіндер // Літ. Україна. – 1992. – 23 лип. – С. 6.
Бучинський М. Батько церкви та народу [Текст] / М. Бучинський // Київ. – 1994. – № 1. – С. 103–104.
Він гідно проніс свій мученицький хрест [Текст] // Свобода. – 1992. – 20 лют.
Волошин Ю. В. Ліквідація української Греко-Католицької Церкви [Текст] / Ю. В. Волошин // Визвольний шлях. – 1996. – № 3. – С. 335–349.
Гайсинський А. Ісповідник совісті [Текст] : [патріарх Й. Сліпий] / Ф. Гайсинський // Історичний календар, 2000. – К., 1999. – Вип. 6. – С. 19–20.

Гайсинський А. Патріарх Й. Сліпий у єднанні українського духовенства [Текст] / А. Гайсинський // Укр. світ. – 1994. – Січ. – лют. – С. 33.
Герман О. Дорога Йосифа Сліпого. Вона стелилася через терня науки, праці, ув’язнення [Текст] / О. Герман // Свобода. – 2002. – 16 лют. – С. 4.
Голіят Р. Історія заслання митрополита Й. Сліпого [Текст] / Р. Голіят // Світло. – 1994. – Черв. – С. 231–233.
Головин Б. П. Мученики та ісповідники Української церкви ХХ ст. [Текст] : нариси, статті, дослідження / Б. П. Головин. – Тернопіль : Просвіта, 2000. – С. 59–64.
Грабер Ф. Зустріч з митрополитом Сліпим у Сибірі [Текст] / Ф. Грабер // Русалка Дністрова. – 1997. – Ч. 3. – С. 2.
Гринів О. І. Йосиф Сліпий як історик, філософ, педагог [Текст] / О. І. Гринів. – Львів : Місіонер, 1994. – 159 с.
Гулько Я. Хресний шлях Патріарха [Текст] / Я. Гулько // Вільне життя. – 1992. – 15 лют. – С. 3.
Дмитренко Н. Давид породив Соломона, а заздрість породила мудрість [Текст] / Н. Дмитренко // Україна молода. – 2002. – 8 серп. – С. 10.
Єленський В. Спадщина Патріарха [Текст] / В. Єленський // Молодь України. – 1994. – 20 верес. – С.4; Самостійна Україна. – 1994. – 4–10 жовт. – С. 7.
Жила В. Ісповідник віри – Йосиф Сліпий [Текст] / В. Жила // Визвольний шлях. – 1996. – № 2. – С. 249–253.
Завіщання Блаженнішого Патріарха Йосифа Сліпого [Текст] //Людина і світ. – 1992. – № 11 – 12. – С. 4–8; 1993. – № 1. – С. 22–27.
Іваненко Л. Портрет Йосифа Сліпого [Текст] / Л. Іваненко // Культура і життя. – 1996. – 11 верес. – С.2.
Іванкович І. Патріярх Йосиф Сліпий [Текст]. Т. 1 / І. Іванкович. – Львів : АРТОС, 2016. – 231 с.
Йосип Сліпий [Текст] : (1892-1984) церковний, культурний та громадський діяч // 100 найвідоміших українців / під. заг. ред. Ю. Павленка. – Київ : ОСМА, 2015. – С. 534-537.
Кардинал Йосиф Сліпий [Текст] // Народна газета. – 1994. – № 23. – С. 6.
Козачинський М. Він страждав за себе і за нас [Текст] / М. Козачинський // Свобода. – 2000. – 19 лют. – С. 4.
Козачинський М. “В’язень Христа” Йосиф Сліпий [Текст] / М. Козачинський // Вільне життя. – 2001. – 17 лют. – С. 4.
Козачинський М. Найбільший мученик сучасності [Текст] / М. козачинський // Вільне життя. – 2002. – 19 лют. – С. 4.
Крив’як Б. Патріарх Йосип Сліпий – науковець-богослов [Текст] / Б. Кривʼяк // Наука і суспільство. – 1998. – № 11–12. – С. 21 – 22.
Крізь терни [Текст] // Людина і світ. – 1999. – № 9. – С. 31–32.
Кушнір Б. …Повертається правда і справедливість [Текст] : [про перезаховання Й. Сліпого] / Б. Кушнір, Ю. Бондар // Молодь Украни. – 1992. – 1 верес. – С. 1.
Лабунський В. Заповіт Патріарха Й. Сліпого [Текст] / В. Лабунський // Голос України. – 1992. – 26 верес. – С. 12–13.
Маньовська В. Одна з найкращих біографій [Текст] : [патріарх Йосиф Сліпий] / В. Маньовська // Вільне життя. – 2015. – 23 жовт. – С. 6.
Маслій М. Заповіт Патріарха [Текст] : [про Йосифа Сліпого] / М. Маслій // Нова Тернопільська газета. – 2013. – 9-15 жовт. – С. 5.
Мороз В. Йосиф Сліпий про Тернопіль [Текст] / В. Мороз // RIA +. – 2015. – 30 верес. – С. 19.
Мороз В. Сліпий вчився у нас [Текст] : [Йосиф Сліпий] / В. Мороз // RIA +. – 2013. – 18 груд. – С. 19.
Музиченко Я. Князь Церкви… [Текст] / Я. Музиченко // Україна молода. – 2002. – 16 лют. – С. 2.

Опалко Н. Йосиф Сліпий. Мученик за Христа й Україну: 105 років від дня народження [Текст] / Н. Опалко // Тернопілля’ 97: реґіон. річник. – Тернопіль, 1997. – С. 16–172.
Опалко Н. Хресний шлях Йосифа Сліпого [Текст] / Н. Опалко. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2002. – 46 с.
Павлів Б. Шлях до храму [Текст] / Б. Павлів // Освіта. – 1999. – 8 – 15 груд.
Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки. 1939−1987 [Текст] : в 2 т. Т. 1. – Київ : Сергійчук М.І., 2012. – 656 с.
Патріот, учений, ієрарх [Текст] = Patriot, Scholar, Hierarch : Пієтизм блаженнішого Архиєпископа і Митрополита Кардинала Йосифа у відношенні до о. М. Шашкевича – М. Тершаковець / за ред. М. Г. Марунчак. – Вінніпег : [б. в.], 1968. – 36 с. – (Бібліотека Шашкевичіяни ; ч. 1). – Вступ англ. мовою. Пелікан Я. Ісповідник між Сходом і Заходом [Текст] : портрет укр. Кардинала Йосифа Сліпого / Я. Пелікан ; пер. з англ. І. Іванкович. – Львів : АРТОС, 2015. – 275 с.
Перець В. Вічно живе слово Патріарха [Текст] / В. Перець // Свобода. – 2002. – 16 лют. – С. 4.
Петришина О. Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект [Текст] : монографія / О. Петришина. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2014. – 223 с.
Послання Патріарха Йосифа про поєднання в Христі [Текст] // Літ. Україна. – 1992. – 23 лип. – С. 6.
Рокицький Я. Моїм ректором був Й. Сліпий [Текст] : спогади / Я. Рокицький // Тернопіль. – 1992. – № 2. – С. 11–13.
Романець Д. В’язень Христа і України [Текст] / Д. Романець // Україна молода. – 1997. – 19 лют. – С. 5.
Рудко І. І хресний шлях – у полум’ї свічі, вінку терновім і вогні калини [Текст] : [перепохоронення] / І. Рудко // Молода Галичина. – 1992. – 29 серп. – С. 1.

Савків Л. Готовий радше вмерти, ніж зрадити [Текст] / Л. Савків // Свобода. – 2001. – 17 лют. – С. 1.
Сидір О. Блаженніший Патріярх Йосиф Сліпий та образотворче мистецтво [Текст] / О. Сидір // Богословія. – Рим : Укр. Богослов. Наук. Т-во, 1993. – Т. 57, Кн. 1-4. – С. 89-142.
Скрипник С. ”Я буду далі кликати…” [Текст] / С. Скрипник // Тернопіль. – 1991. – № 1. – С. 13.
Сливка П. Ісповідник за Христа й Україну [Текст] / П. Сливка // Тернопіль вечірній. – 1997. – 19 лют. – С. 3.
Сливка П. “Коли я молюся чужою мовою, то уста мої моляться, а душа спить” [Текст] / П. Сливка // Свобода. – 2002. – 19 берез. – С. 4.
Сливка П. Хресний хід Патріарха [Текст] / П. Сливка // Тернопіль вечірній. – 2002. – 11 верес. – С. 4.
Сліпий Йосиф (Коберницький-Дичковський) [Текст] // Теребовлянщина. – Львів, 1999. – Вип. 1. – С. 12–33.
Сорока П. “Лише великого бажати повинен той, хто прагне перемог…” [Текст] : історія дружби поетеси Зої Когут і Й. Сліпого / П. Сорока // Русалка Дністрова. – 1996. – Ч. 18. – С. 4.
Степовик Д. Кардинал [Текст] : до 100-річчя з дня народж. Й. Сліпого / Д. Степовик // Літ. Україна. – 1992. – 20 лют. – С. 7.
Струсівські зустрічі [Текст] : [Й. Сліпий] // Городянський Л. Мандрівка по Теребовлі і Теребовлянщині / Л. Городинський, І. Зінчишин. – Львів, 1998. – С. 237–243.
Терешко Р. Йосиф Сліпий – Патріарх від Бога [Текст] : 17 лютого минули чергові роковини від дня народження Патріарха Української Греко-католицької церкви Йосифа Сліпого / Р. Терешко // Номер один. – 2015. – 18 лют. (№ 7). – С. 15.
Федів Л. Бог любив його і дав йому таланти [Текст] / Л. Федів // Високий замок. – 2002. – 20 лют. – С. 1.
Федів Л. У Заздрість – на батьківщину Патріарха [Текст] / Л. Федів // Високий замок. – 2002. – 27 квіт. – С. 1.
Хвилини духовного піднесення [Текст] : відвідини Блаженнішого Патріярха Йосифа в Австралії 1968 і 1973 рр. та Блаженнішого Патріярха Мирослава Івана в 1986 р. / уклад. І. Шевців. – Львів : Вільна Україна, 1996. – 232 с.
Церква в Галичині [Текст] : [митрополит Йосиф Сліпий, митрополит А. Шептицький] // Панас К. Історія Української церкви / К. Панас. – Львів, 1992. – С. 132–140.
Цимбалюк М. Наш неоціненний скарб [Текст] : [Й. Сліпий – видатний релігійний і громадський діяч] / М. Цимбалюк // “… Щоб ви не зневірилися…” : Заповіт Блаженнішого Патріарха Йосифа. Послання Патріарха Йосифа про поєднання в Христі. – Тернопіль : [б. в.], 2010. – С. 3−5.
Шлях у безсмертя [Текст] : до 30-річчя відходу у вічність Блаженнішого Патріярха Йосифа Сліпого (1892-1984) : матеріяли про смерть та похорон / упоряд. І. Іванкович, о. Марко Ярослав Семеген. – Львів : АРТОС, 2014. – 119 с.
Шот М. Подвижник Духу і Віри [Текст] / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2002. – 11 трав. – С. 8.
Шпак В. Глава катакомбної церкви [Текст] : 125 років з дня народження Йосифа Сліпого / В. Шпак // Урядовий кур`єр. – 2017. – 11 лют. – С. 11.
Шпак В. Хресна дорога мученика віри [Текст] : [глава Укр. греко-католицької церкви Йосиф Сліпий] / В. Шпак // Урядовий кур`єр. – 2015. – 17 січ.(№ 8). – С. 11.
“Щоб ви любили один одного …” [Текст] : [із заповіту Йосифа Сліпого] // Історичний календар’99. – Київ, 1998. – С. 257.
Я з вами по всі дні і до кінця віку” : Блаженніший Патріарх Кардинал Йосип Сліпий 17. 02. 1892 – 7. 09. 1984 [Текст] : бібіліогр. покажч. / уклад. А. О. Ленчишин. – Тернопіль : [б. в.], 1997. – 63 с.

* * *

Бойко Т. Йосиф Сліпий – не самотній. З ним – його паства…[Текст] : [театралізовано-художнє дійство ”Ісповідник віри”] / Т. Бойко // Свобода. – 2002. – 21 берез. – С. 5.
Буяк Я. “Я буду настільки великим, наскільки великим буде мій народ…” [Текст] : [святкування ювілею Й. Сліпого на Тернопільщині] / Я. Буяк // Тернопіль вечірній. – 1992. – 19 лют. – С. 1.
Вітер В. Вшановуємо пам’ять Кардинала [Текст] / В. Вітер // Вільне життя. – 2002. – 22 січ. – С. 1.; Вільне життя. – 2002. – 16 лют. – С. 1.
Глубіш О. Благословенна земля, що породила такого сина [Текст] : [урочини у Теребовлянському р-ні до 100-річчя Й. Сліпого] / О. Глубіш // Свобода. – 1992. – 18 лют.
Горбаль М. Прем’єра “Патріарха” [Текст] : [фільм “Патріарх” про життя Й. Сліпого] / М. Горбаль // Укр. слово. – 2002. – Ч. 28. – С. 11.
Грещук Г. “Я пішов за христом, моя мамо” [Текст] : [Тернопіль широко відзначив 110-річчя з дня народж. Патріарха Йосифа Сліпого] / Г. Грещук // Свобода. – 2002. – 21 лют. – С. 3.
Козак В. Музей-меморіальний комплекс імені патріарха Йосифа Сліпого у с. Заздрість Теребовлянського району на Тернопільщині [Текст] / . Козак В. о // Збірник праць / Терноп. оосередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; ред. Е. Бистрицька. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – Т. 8 : Музеї Тернопільщини. – С. 328-338.
Миколаєнко Г. Така воля Кардинала [Текст] : [відкриття погруддя Й. Сліпого в Теребовлянському р-ні] / Г. Миколаєнко // Свобода. – 1998. – 19 верес. – С. 3.
Островський І. Патріарх. “До зірок…” Йосиф Сліпий не дожив п’ять років [Текст] : [у столичному “Кінопалаці” відбулася презентація докум. фільму “Крізь терни до зірок”, присвяч. Й. Сліпому] // День. – 2002. – 26 черв. – С. 2.

Про підготовку та відзначення в області 110-ї річниці від дня народження Патріарха Йосифа Сліпого [Текст] : розпорядження // Свобода. – 2002. – 31 січ. – С. 2.
Сиротюк Ю. Дорога Правди, Життя й Любові [Текст] : [всеукраїнська проща в Зарваниці (13–14 лип. 2002 р.), присвяч. 110-річчю від дня народж. Патріарха Й. Сліпого] / Ю. Сиротюк // Укр. слово. – 2002. – Ч. 30. – С. 3.
Україна там, де б’ється серце Українця [Текст] : [ у с. Заздрість Тернопільської області пройшли дні пам’яті Патріарха Йосифа Сліпого] // На пагорбі долі / М.Шот. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 222−224.

* * *

Гаєцький З. Левко Різник “Містерія непокори Патріярха Йосифа Сліпого” [Текст] : [рец. на новий роман] / З. Гаєцький // Слово Просвіти. – 2016. – 9-15 червня. – С. 6-7.
Ісповідник віри [Текст] : ода пошани і вдячності, театралізовано-худож. дійство / А. Нечай. – Тернопіль : [б. в.], 2006. – 58 с.
“Сидячи на санях” [Текст] : антол. літ. творів, присвяч. патріярхові Йосифу Сліпому. Т. 2. – Львів : АРТОС, 2016. – 238 с. + 1 CD-ROM. – Міститься у конволюті з кн. Іванкович І. Патріярх Йосиф Сліпий.