Сверстюк Є. Гоголь і українська ніч

Інший Гоголь постає перед читачем цієї книги. Наш час лю­бить розважальні сюжети з Гоголем на Сорочинському ярмарку. Насправді Гоголь уже у своїй першій книзі «Вечори на хуторі біля Диканьки» зазирав у таємничі глибини душі, і це стане основною його темою.

Тут зібрано твори, писані протягом трьох десятиліть – про Гоголя-романтика й гумориста, про сатирика і про релігійного мис­лителя, який узяв на себе непосильну місію – повернути Русь об­личчям до Христа і поставити на дорогу правди й закону.

Трагічна постать, роздвоєний дух, мученик перехресть, він за­пліднив ниву української літератури й започаткував ту російську літературу, що вийшла на світовий обшир. Його печальний дар гостро відчувати метафізичне зло в банальній пошлості буднів був провісним, як Хлєстаков для епохи большевизму і Чичиков для посткомуністичної пори.

Але під серпанком вибачливої усмішки Гоголя впізнають у всі часи і люблять як гумориста – поета і чарівника.