Тернопільщина – країна замків і легенд


Гірські пасма, каньйони, десятки водоспадів, унікальні навіть за світовими мірками геологічні стінки, заповідна рослинність, наявність практично всіх видів мінеральних лікувальних вод, клімат близький до субтропічного, середземноморського – все це Тернопільщина…

Древній край, овіяний легендами і славою, або, як ще називають – “країна старих замків”. В одній з найменших областей України збереглося більше третини всіх українських замків і палаців, більше сотні дерев’яних церков різних епох, десятки унікальних кам’яних храмів і костьолів. Свого часу ці споруди відігравали значущу роль в обороні краю. Пов’язані з людськими долями, цілими родинами, підживлені легендами, вони дарують нам відчуття романтики, малюють в уяві образи минулого.

На території області, до якої належать історичні землі Південно-Західної Волині і Східної Галичини, було понад 150 середньовічних замків і фортець – третина фортифікаційних споруд України. Вражає своєю неприступністю замкова гора Бона у Кременці. Чекають своїх господарів та інвесторів, які перетворили б їх у туристські комплекси, замки та вежі у Кривчому та Скалі-Подільській Борщівського району, Бережанах, Золотому Потоці і Язлівці, Скалаті, Теребовлі, Микулинцях, Чорткові та інші.

Мета цієї виставки – привернути увагу молоді до історії краю, зацікавити виданнями історико-краєзначої тематики, дослідженнями, легендами прадавніх твердинь краю.

Матеріал згруповано за розділами:

  1. Видання із фондів Тернопільської обласної бібліотеки для молоді
  2. Радимо прочитати
  3. Радимо переглянути
Видання із фондів Тернопільської обласної бібліотеки для молоді

1Державний реєстр національного культурного надбання [Текст]: (пам’ятки містобудування і архітектури України) : затв. наказом від 2.06.1999 № 128 / відповід. ред. В.В.Вечерський ; Держбуд України // Пам’ятки України: історія та культура. – 1999. – № 2-3. – С. 135-146.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 року № 466 затверджено Положення про Державний реєстр національного культурного надбання, куди вносяться унікальні цінності матеріальної і духовної культури, культурні цінності, що мають виняткове історичне значення для формування національної свідомості українського народу.

Серед 180 зареєстрованих пам’яток Тернопільської області – замки у Тернополі, Бережанах, Бучачі, збаражі, Кременці, Скалі-Подільській, Висічці, Кудринцях та багато інших.

12Бойко В. Замки Тернопілля [Текст] = Castles of Ternopil region = Zamki Tarnopolszczyzny : путівник / В. Бойко, О. Гаврилюк ; вступ. сл. Д. Павличко ; ред. Я. Буяк. – 2-е вид., змін. і допов. – Т. : Новий колір, 2010. – 83 с. : іл. – Текст укр., англ. , пол. мовами.

В яскраво ілюстрованій книзі виствітлено історичні передумови спорудження на Тернопіллі середньовічних замків, інших давніх фортифікаційних споруд. Подано грунтовні описи твердинь, що збереглися до наших днів й узяті на державний облік. Архівні матеріали ілюстровані численними світлинами, репродукціями картин і малюнків.

На території області в різні часи понад 170 середньовічних замків і фортець – третина фортифікаційних споруд України На жаль, до наших днів їх залишилось лише кілька десятків. Власне історія цих 30 замків і висвітлюється авторами путівника.

Книга буде корисною науковцям, викладачам, студентам, учням і тим, хто планує вкладати кошти у розвиток туристичної галузі Тернопілля.

3Замки та фортеці [Текст] = Castles and fortreses : альбом / вступ. ст., комент. та упорядкув. Л. Прибєга. – К. : Мистецтво, 2007. – С. 208 – 277 : іл. – (Архітектурні перлини України). – Текст укр., англ. мовами.

На сторінках альбому, видання якого за програмою “Українська книга” рекомендовано Президією Української академії архітектури, висвітлюються основні етапи розвитку будівництва замків і фортець на українських землях.

Тернопільщина представлена замками в Тернополі, Бержанах, Бучачі, Збаражі, Кременці, Скалаті, Теребовлі, Чорткові, смт. Залізцях, Микулинцях, Скалі-Подільській, селах – Висічка, Золотий Потік, Кривче, Підзамочок, Яблунівка, Сидорів, Токи. До кожної пам’ятки подається розгорнутий науково-популярний нарис про історію її будівництва, формування, реконструкції, про видатних особистостей та знаменні події, пов’язані з цією спорудою.

Розповідаючи про залишки давнього оборонного зодчества – замки, фортеці, палаци та укріплені монастирі, автор закликає сучасників шанувати традиції наших предків, зберігати й охороняти пам’ятки фортифікаційного будівництва – свідків славного минулого українського народу.

4Замки Тернопілля [Текст] / відповід. за вип. А. Маціпура ; ред.: І.Мельник, О.Шишка // Галицька брама : незал. часопис / ГО “Ін-т Львова” ; вид-во “Центр Європи”. – 2007. – № 5 – 6 (149 – 150). – 48 с.

Спецвипуск незалежного львівського часопису “Галицька брама”, присвячений національній культурній спадщині Тернопільської області, підготовлено до друку працівниками Національного заповідника «Замки Тернопілля спільно з громадською організацією «Інститут Львова» та львівським видавництвом «Центр Європи».

В часописі поміщена грунтовна стаття «Збереження об’єктів культурної спадщини», в якій на прикладі заповідника «Замки Тернопілля» аналізують можливі шляхи і досвід вирішення пам’яткоохоронних проблем в регіоні (автори Т.Майстерчук, Т.Грабар).

У статті «120 фортець Тернопільщини», яка займає більшу частину друкованої площі журналу, описано оборонні споруди Тернопільського краю. Укріплення, міста, фортеці, оборонні двори, монастирі, храми, городища – всі ці споруди ввійшли до реєстру, який публікується в часописі (автор І.Мельник).

Статті знайомлять читачів з історією пізньосередньовічних замчищ в басейні річки Золота Липа, з долями замку-палацу в Червоногороді та Вишневецької резиденції, концепції відтворення Скалатського замку. Але чи не найбільшою цінністю даного видання є переклад праці др. Александра Чоловського про таємничий Червоногород.

Журнал містить низку фотографій, карт, креслень, багато з яких ніколи не публікувалися.

5Мороз В. Замки Тернопілля [Текст] / В. Мороз ; дизайн обкл. та худож. оформл. О. Соколюк, О. Корнєєвої ; ред. Т. Дунаєвська. – Т.: Підручники і посібники, 2009. – 176 с.

Хто і коли збудував замки на історичних землях Поділля, Волині, Галичини та Опілля, які тепер об’єднує Тернопільська область? Хто і чому їх руйнував? Які скарби і таємниці ховали міцні мури фортець? Скільки замків витримали штурм людей і часу? Про найкраще збережені твердині краю розповідає тернопільський журналіст Володимир Мороз на сторінках цієї книги.

Історія замків подана у формі нарисів. Ще у давніх руських літописах є згадки про твердиню у Кременці, захисники якої зуміли відбити штурм орди хана Батия взимку 1241 року.

Їх стіни пам’ятають королів, князів, гетьманів, полководців, письменників, поетів, композиторів…, але мовчать, полишені на забуття. Тому, цей путівник замками Тернопільщини задумувався автором “не як виклад їх повної історії,а передусім як спроба привернути увагу до забутих і занедбаних фортець, повернути пам’ять про них”.

6Мунін Г. Б. Визначні пам’ятки Західної України [Текст] = The Famjus Sights of Western Ukraine / Г. Б. Мунін, Х. Й. Роглєв, О. О. Гаца ; пер. на англ. Д.В.Кушніра. – К.: Книга, 2008. – С. 106 – 147 : іл.

Тернопільщина – скарбниця історико-культурних цінностей і подекуди в містах чи містечках мало не кожна будівля є пам’ятником архітектури.

У книзі, виданій за програмою “Українська книга”, подається коротка історія Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Чернівецької, Хмельницької та Тернопільської областей України.

Тернопільщина представлена замками у Кременці, Борщові, Бережанах, Чорткові, Тернополі, Заліщиках, Збаражі, Вишнівці, Теребовлі, Микулинцях. Видання яскраво проілюстроване фотографіями замків, фортець, портретами власників, гербами, географічними картами, різноманітними малюнками на історичну тематику (зброя, мечі, щити, медалі).

7Україна – Польща: спадщина століть [Образотворчий матеріал] : альбом / фото : О.Крушинська, М. Іващенко, Г. Шевцова, А. Корчак ; ред. О. Крушинська. – К.: Грані-Т, 2007. – С. 100 ; 103 ; 104 ; 108 ; 115 ; 116 ; 122 ; 133.

Україна і Польща – держави, пов’язані спільною історією, територією, битвами, перемогами і поразками. Минали роки, змінювались кордони, час вносив свої корективи.

Доказом сплетіння двох народів була і залишається культурна і духовна спадщина. Храмові портали чи брами маєтків шляхти, церкви або костьоли – свідчення минулої плідної співпраці. До альбому із серії «Грані світу», відзначеної дипломом IX Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» у номінації «За кращу видавничу серію – 2007» увійшли фотографії споруд, які є свідками важливих для двох народів подій.

З-поміж культурної спадщини краю представлені фотографії замків Тернополя, Вишнівця, Чорткова, Скалата, Язлівця, Микулинців, Бучача, Скали-Подільської, залишків Чорвоногородського замку.

І, як стверджують автори: “Сьогодні не важливо, хто збудував прекрасні храми, поляки чи українці, – спадок спільний і неподільний. І ніхто не має права залишатися байдужими до історії двох народів”.

8Тернопільщина. Земля любові нашої [Образотворчий матеріал] : фотоальбом міста та області / І. Флешар ; ред. Л. Бойцун. – Вип. 2. – Т., 2005.- 72 с.: іл.

Перлина Західного Поділля Тернопільщина символізує соборність українських земель, поєднавши в собі розмаїття пагорбів Галичини, правічних лісів Волині і видноколів золотого Поділля.

“Тернопільщина – один з найбільших у світі музеїв під відкритим небом, музеїв, створених самим Богом”, – стверджують видавці, знайомлячи читача з історичними, природними пам’ятками, визначними місцями Тернополя, Теребовлі, Кременця, Бережан, Бучача, Чорткова, Язлівця тощо.

9Бойцун Л. Старий і Новий замки [Текст]: оборонна твердиня й осередок культури. Початки виборних змагань / Л. Бойцун // Тернопіль у плині літ: іст.-краєзн. замальовки / Л. Бойцун ; ред. Р. Крамар. – Т.: Джура, 2003.- С. 22 – 33: іл.

Серед фундаментальних дослідницьких видань з історії краю одноосібно виділяються історико-краєзнавчі замальовки тернопільського ркаєзнавця Любомири Бойцун “Тернопіль у плині літ”.

Книга розповідає про майже втрачений давній Тернопіль крізь призму історії вулиць і визначних будівель, в тому числі й старовинної твердині на березі ставу – Тернопільського замку. Видання ілюстроване старими поштовими листівками і світлинами, а також знімками острівків минулого у сьогоденні міста.

Книга розрахована на широке коло читачів, не байдужих до історії малої батьківщини.

10Земля Тернопільська [Текст] : турист. путівник / авт. проекту М. Лисевич; концеп., упоряд., ред.: І. Дуда, Б. Мельничук. – Т.: Джура, 2003. – 367 с. : іл.

Тернопільський край багатої історії та неповторної природи пам’ятає Василька Теребовельського і Данила Галицького, славні Червен та Данилів-град, Богдана Хмельницького і Олексу Довбуша.

Ця земля – батьківщина першого гетьмана України Дмитра Вишневецького-Байди, гетьмана Северина Наливайка, письменника Богдана Лепкого і польського поета Юліуша Словацького, маляра-монументаліста Михайла Бойчука і скульптора Михайла Паращука, графіка Якова Гніздовського, академіків Казимира Айдукевича, Володимира Гнатюка, Івана Горбачевського, фізика Івана Пулюя та багатьох інших.

Автори путівника запрошують до подорожі 12 основними туристськими маршрутами Тернопільщини, які ведуть до найцікавіших пам’яток історії, культури, мистецтва та природи краю – Бережанського, Збаразького, Теребовлянського, Микулинецького, залишків Червоногородського, Тернопільського Старого замку та багатьох інших кам’яних свідків буремних історичних подій.

11Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні [Текст]: географія пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження : навч. посіб. / М. Й. Рутинський ; ЛНУ імені І.Франка. – К.: Центр учбової літ-ри, 2007. – С. 430 с.

Пропонований навчальний посібник – спроба ознайомити читача з багатством і розмаїттям замків, фортець і оборонних монастирів України.

Його автор намагався охарактеризувати національну історико-фортифікаційну спадщину й разом з читачем замислитись над станом її використання й збереженості для майбутніх поколінь. Знайомство з навколишнім світом розпочинається з пізнання пам’яток історії і культури рідного краю.

Західне Поділля, складовою частиною якого є Тернопільщина – багатовіковий форпост Речі Посполитої супроти турецької експансії й татарських навал. Саме тут представлена найщільніша мережа родових оборонних фортець.

Серед них – замки в Бережанах, Бучачі, Вишнівці, Збаражі, Кременці, Кривчому, Микулинцях, Підзамочку, Сидорові, Скалі-Подільській, Теребовлі, Тернополі, Чорткові та інші.

Радимо прочитати

Андріїшин В. Привиди проживають без адреси [Текст] : [Микулинецький замок] / В. Андріїшин // Високий замок. – 2002. – 10 жовт.

Бевз М. Причинки до ранньо-середньовічної історії Бережанського замку [Текст] / М. Бевз // Пам’ятки України. – 2006. – № 1-2. – С. 46-51.

Бурма В. Вежі при трьох скелях. Хто їм допоможе? [Текст] : [Скалат.замок] / В. Бурма // Вільне життя. – 2000. – 25 січ.

Вандзеляк Г. Романтичний подих Біл Криниці [Текст] : [Білокриницький замок] / Г.Вандзеляк // Свобода. – 2006. – 28 черв. – С. 4.

Вандзеляк Г. Цей романтичний Білокриницький замок… [Текст] / Г.Вандзеляк // Свобода. – 2007. – 26 верес. – С. 11.

Вільшаненко М. Бережанський замок [Текст]: відгомін майже п’яти століть / М. Вільшаненко // Медична академія. – 2009. – 9 груд. – С. 11.

Власенко С. Великі пригоди за два дні [Текст] : [стан архітект. пам. Зах. України] / І. Пустиннікова // Сучасність. – 2009. – № 12. – С. 210 – 224.

Гаврилюк О. Із 70 замків Тернопільщини може не лишитись жодного [Текст] / О. Гаврилюк, Ж. Попович // Захід. – 2002. – 22 берез. – С. 14.

Головенко М. Хто не цінує своєї історії, не гідний майбутнього [Текст] : Вишнівецький замок / М. Головенко // Тернопільський оглядач. – 2008. – № 35. – С. 11.

Звідки башти у Скалаті [Текст] : [Скалатський замок] // Нова Терноп. газета. – 2006. – 5-11 квіт. – С. 13.

Мельник Н. Країна замків [Текст]: Тернопільщина може стати могутнім центром історико-культурного туризму / Н. Мельник // День. – 2003. – 24 січ. – С. 22-23.

Мичко С. Привиди також плачуть [Текст] : [замки Тернопільщини] / С.Мичко // Україна молода. – 2001. – 10 січ. – С. 13.

Мичко С. Прощання з привидами [Текст]: Тернопільщина – край фортець і замків / С.Мичко // Тернопільська газета. – 2000. – 20 груд. – С. 4.

Мороз В. Замок нерозкритих підземель [Текст] : [Тернопільський замок] / В. Мороз // 20 хвилин – 2007. – 21 груд. – С. 12.

Мороз В. Тут жили друзі Галілея [Текст] : [Збаразький замок] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2006. – 28 квіт. – С. 12.

Пам’ятки архітектури Збаразького району [Текст] // Рада. – 2007. – № 7-8. – С. 38-39.

Парацій В. Бережанський замок – визначна пам’ятка фортифікаційного мистецтва [Текст] / В. Парацій // Пам’ятки України. – 2006. – № 1-2. – С. 46-51.

Перець Е. Як відроджували Збаразьку фортецю [Текст] : [Збаразький замок] / Е. Перець // Русалка Дністрова. – 1997. – № 3. – С. 2.

Пустиннікова І. Тиха гуманітарна катастрофа [Текст] : [стан архітект. пам. Зах. України] / І. Пустиннікова // Сучасність. – 2009. – № 12. – С. 210 – 224.

Твердиня “Волинської Швейцарії” [Текст] : [Кременецький замок] // Свобода. – 1999. – 16 серп.

Шот М. “Розкішний замок у красі предивній” [Текст] : [Бережанський замок] / М. Шот // Урядовий кур’єр. – 2009. – 7 листоп. – С. 8-9.

Якель Р. Замки з привидами [Текст] / Р.Якель // Молодь України. – 2000. – 12 верес. – С. 3.

Радимо переглянути

Архітектурні та природні пам’ятки України. Тернопільська область [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові та граф. дані. – К., 2010. – Режим доступу: http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/19/ternopil.php, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 14 травня 2010 р. 11:04:55. – Перевірено: 20.05.2010.

Замки та фортеці [Електронний ресурс] // Україна інкогніта / Центр еколог. моніторингу України ; Р.Маленков, О. Година, М.Мельников та ін. – Електрон. текстові та граф. дані. – К.,2009-2010. – Режим доступу: http://ukrainaincognita.com/rozdily/pamyatky/zamky-ta-fortetsi, вільний. – Текст на екрані: укр., рос. мовами. – Опис основано на версії, датованій: 14 травня 2010 р. 11:02:12. – Перевірено: 20.05.2010.

Замки Тернопілля [Електронний ресурс] / ТТМ “Відродження” ; В. Воробйов. – Електрон. текстові та граф. дані. – Т., 2005-2009. – Режим доступу: http://www.zamky.te.ua, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 14 квітня 2009 р. 11:18:08. – Перевірено: 20.05.2010.

Замки України [Електронний ресурс] : вікі-проект // Вікіпедія. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна?], 2009- . – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 9 травня 2010 р. 16:12:54. – Перевірено: 20.05.2010.

Збаразький замок [Електронний ресурс] // Збараж. – Електрон. текстові та граф. дані. – Збараж, 2010. – Режим доступу: http://www.zbarazh.ucoz.com/index/0-4, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 1 травня 2010 р. 8:20:02. – Перевірено: 20.05.2010.

Історико-культурні заповідники України. Тернопільська область [Електронний ресурс] : довідник // Спадщина : офіц. інформ. ресурс / НДІ пам’яткоохорон. дослідж. – Електрон. текстові та граф. дані. – К., 2007 – 2010. – Режим доступу: http://www.spadshina.com.ua/index.php?sID=14#16, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 14 травня 2010 р. 9:28:08. – Перевірено: 20.05.2010.

Каталог пам’яток Західної України. Тернопільська область [Електронний ресурс] // Каталог пам’яток Західної України. – Електрон. текст. і граф. дані. – [Україна?], 2009 – . – Режим доступу: http://spadok.org/katalog/ternopilska-obl, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 15 травня 2010 р. 15:44:12. – Перевірено: 20.05.2010.

Князья Вышневецкие. Замок [Електронний ресурс] // Князья Корибут-Вышневецкие : портал рода Вышневецких. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна?], 2007 – 2008. – Режим доступу: http://wishnewez.org.ua/html/zamok.html, вільний. – Текст на екрані: укр., рос. мовами. – Опис основано на версії, датованій: 6 листопада 2008 р. 19:48:21. – Перевірено: 20.05.2010.

Мандрівка Україною. Тернопільська область [Електронний ресурс] / Владислав Філь. – Електрон. текстові та граф. дані. – К., 2007- . – Режим доступу: http://www.travelua.com.ua/ternopilska.html, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 17 квітня 2010 р. 18:30:38. – Перевірено: 20.05.2010.

Мандруємо Україною. Тернопільська область [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові та граф. дані. – [Україна?], 2010. – Режим доступу: http://www.ukrmandry.com.ua/index.php?id=23, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 14 квітня 2010 р. 11:31:39. – Перевірено: 20.05.2010.

Тернопілля [Електронний ресурс] // Замки та храми України / Ірина Пустиннікова. – Електрон. текстові та граф. дані. – Кам’янець-Подільський, 2001-2010. – Режим доступу: http://www.castles.com.ua/ternopilla.html, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 4 травня 2010 р. 10:08:34. – Перевірено: 20.05.2010.

Тернопільщина туристична [Електронний ресурс] / Управл. з питань туризму Терноп. ОДА. – Електрон. текстові та граф. дані. – Т., 2010. – Режим доступу: http://www.ternotour.com.ua/index.php, вільний. – Текст на екрані: укр. мовою. – Опис основано на версії, датованій: 24 квітня 2010 р. 11:35:20. – Перевірено: 20.05.2010.

 

Укладач: С. Воробель