Твердохліб Сидір

Сидір Твердохліб народився 9 травня 1886 р. в м. Бережани. Закінчив народну школу в м. Дрогобичі та гімназію в м. Ярославі. Вищу освіту здобув у Львівському та Віденському університетах. Після повернення в Галичину працював гімназійним вчителем у Львові. Брав активну участь у літературно-мистецькому житті міста, був одним із учасників літературної групи “Молода Муза”.

Оригінальна поезія у творчій спадщині С. Твердохліба займає порівняно невелике місце, натомість він багато й плідно перекладав польською мовою твори українських письменників: Івана Франка, тоді молодих поетів і прозаїків Миколи Філенського, Олександра Козловського, Олександра Олеся, Михайла Яцківа. Так, завдяки трьом збіркам М. Яцківа, що вийшли польською мовою у його перекладі, письменник цей був не менш відомий польським читачам того часу, ніж українським. І. Франко написав розгорнуту статтю з приводу твердохлібового перекладу його вірша “Каменярі”, де назвав нашого земляка перекладачем, який добре володіє польською мовою, має широку духовну культуру і добре вироблений естетичний смак.

Перекладав С. Твердохліб також з української мови німецькою (поему Тараса Шевченка “Гайдамаки”), з польської українською.

Оригінальні поезії С. Твердохліба надрукував журнал “Світ” (1906), а 1908 р. вийшла його єдина збірка “В свічаді плеса”.

В окремих поезіях С. Твердохліба звучать соціальні мотиви. Особливо його хвилювала тяжка доля солдата цісарської армії.

Пропольські симпатії С. Твердохліба призвели до того, що після окупації Західної України Польщею він пішов на пряму співпрацю з пілсудчиками, за що поплатився життям: 16 жовтня 1922 р. був убитий на вулиці в м. Золочеві.

ЛІТЕРАТУРА:

ТВОРИ

Твердохліб С. В свічаді плеса [Текст] : вірші / С. Твердохліб // Жовтень. – 1988. – № 9. – С. 13.
Твердохліб С. Дисонанс. Ікарів плач. Бажання. Гомін гір. Як тужить трембіта. Над озером Щирбським. В свічаді плеса. Як я вибрався з журбою… Три сурми [Текст] : вірші / С. Твердохліб // Молода Муза. – Київ, 1989. – С. 192-203.
Твердохліб С. Жовнярські похорони. В свічаді плеса [Текст] : вірші / С. Твердохліб // Антологія української поезії: В 6-ти т. – Київ, 1984. – Т. 3. – С. 289-290.
Твердохліб С. Жовнярські похорони. В свічаді плеса [Текст] : вірші / С. Твердохліб // Тернопіль: Тернопільщина літературна. – Тернопіль, 1991. – Дод. 2. – С. 34-35.
Твердохліб С. Жовнярські похорони Михайлові Яцкові [Текст]: вірш / С. Твердохліб //Берег моєї любові. – Бережани,1995. – С. 53 – 56.
Твердохліб С. Зачую по ночах твій плач. Зітхання. Все золото пісень моїх. Колисанка. Царівна Іріс. Щедрівка [Текст] : вірші / С. Твердохліб // Українська хата. – Київ, 1990. – С. 198-203.
Твердохліб С. Із збірки “В свічаді плеса” [Текст] / С. Твердохліб // Розсипані перла: Поети “Молодої Музи”. – Київ, 1991. – С. 597 – 619.
Твердохліб С. Пропасть [Текст]: вірш / С. Твердохліб // Друг читача. – 1991. – 31 лип. – С. 4.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Ільницький М. Краси свічадо [Текст] : (С. Твердохліб молодомузівського періоду) / М. Ільницький // Друг читача. – 1991. – 31 лип. – С. 5.

Сидір Твердохліб [Текст] // Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : у 10 т. : підручник / Ю.Ковалів. – Київ : Академія, 2013. – Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу. – С. 461-462. – (Альма-матер).
Сидір Твердохліб [Текст] // Молода Муза. – Київ, 1989. – С. 191.
Сидір Твердохліб [Текст] // Розсипані перли: поети “Молодої Музи”. – Київ, 1991. – С. 682.
Сидір Твердохліб [Текст] // Тернопіль: Тернопільщина літературна.- Тернопіль, 1999. – Дод. 2. – С. 34.
Сидір Твердохліб [Текст] // Українська хата. – Київ, 1990. – С. 198.
Твердохліб Сидір – поет, перекладач [Текст] // Мазурак Я. Літературна Бережанщина: біогр. довідник / Я. Мазурак. – Бережани, 2000. – С. 124.
Ткачова Н. Краківський слід Сидора Твердохліба [Текст] : (листування з Владиславом Орканом) / Н. Ткачова // Тернопіль. – 1997. – № 3-4. – С. 5-8.

***

Твердохліб Сидір (1886–15. 10., за ін. відомостями – 16. 10. 1922) [Текст] // Панчук І. Тернопільщина в іменах / І. Панчук. – Тернопіль, 2006. – С. 161.