Каплуновська О. Україна – моя Батьківщина

Посібник створено до парціальної програми національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку “Україна – моя Батьківщина”. Він враховує особливості нового Державного стандарту дошкільної освіти та потреби держави, суспільства, родини, визначає основний зміст освітньої роботи з дітьми на основі Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти та науки України від 16. 06. 2015 № 641 і Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо її реалізації; спрямований на забезпечення національно-патріотичного виховання із врахуванням особливостей їх розвитку та вікових сприймальних можливостей.

Зміст, виклад і розміщення матеріалу в конспектах занять сприятимуть організації національно-патріотичного виховання дітей середнього та старшого дошкільного віку в контексті духовного розвитку особистості.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, студентів, батьків вихованців.