Любив Вкраїну він душею
І зрадником не був для неї…
Він серцем біль народу чув…

В. Сосюра

Іван Степанович Мазепа є однією з найяскравіших, найвидатніших і найсуперечливіших постатей української історії. Завдяки своїм природним здібностям, здобутій освіті, військовому вишколу гетьман Іван Мазепа став великим державотворцем, полководцем, дипломатом і культурним діячем, який створив нову ранньомодерну Україну. Його образ посідає таке ж вагоме місце і в художній літературі, живописі, музиці.

З нагоди 380-ї річниці з дня народження бібліотека пропонує віртуальну виставку книг про життя та діяльність гетьмана України Івана Мазепи. Всі книги находяться у фондах бібліотеки.

I. Іван Мазепа – гетьман України

Журавльов, Д. Мазепа [Текст] : людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. - Харків : Фоліо, 2007. - 382 с. - (Історичне досьє)

Іван Мазепа — одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки як фахових істориків, так і аматорів, а також людей, взагалі далеких від історичних перипетій. Політичний діяч, військовий, дипломат, меценат... Мало кому випала така цікава й непроста доля за життя та після смерті. То хто, зрештою, такий Іван Степанович Мазепа? Приятель царя Петра, один із перших кавалерів найвищого російського ордену Андрія Первозванного — і борець за інтереси Української козацької держави; будівничий величних соборів, що дотепер є окрасою багатьох українських міст, — і «Юда», відлучений від церкви, підданий анафемі, що нерідко виголошувалася з амвонів тих самих соборів; зазвичай неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор — і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою, програла найризикованішу й найголовнішу гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного XVII століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів...


Іван Мазепа і Москва [Текст] : іст. розвідки і ст. / ред. Л. Бондаренко. - Київ : Рада, 1994. - 174 с.

Збірник містить низку досі невідомих в Україні статей, присвячених одній з найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії нашої держави, видатному полководцю, політичному діячу — гетьманові І. Мазепі. Серед авторів цього видання такі відомі вчені й дослідники з українського зарубіжжя, як Од. Оглоблин, Т. Мацьків, Ол. Вінтоняк, М. Небелюк, Т. Залєський, а також Д. Донцов.


Крупницький, Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба [Текст] / Б. Д. Крупницький. - Київ : Україна, 2003. - 238 с.

У книзі розкривається життя і діяльність Івана Мазепи на фоні бурхливих політичних подій кінця XVII — початку XVIII ст. У додатках вміщено листи гетьмана до різних осіб, його універсала, донесення російському царю тощо.


Мазепа [Текст] / упоряд. Ю. О. Іванченко. - Київ : Мистецтво, 1993. - 239 с.

Мазепа — герой чи Мазепа — зрадник українського народу? Відповідь на ці питання читач знайде в збірнику, присвяченому життю одного з найосвіченіших діячів української історії, видатного державця, гетьмана України, який у світовій галереї політиків посідає одне з найпочесніших місць. Книга ілюстрована репродукціями з творів давнього українського, російського та західноєвропейського мистецтва.


Оглоблин, О. Гетьман Іван Мазепа та його доба [Текст] = Hetman Ivan Mazepa and His Era : друге допов. вид. / О. Оглоблин ; ред. Л. Винар. - Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто : Місіонер, 2001. - 461 с.

У збірці праць видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина вміщені одна з найкращих монографій про гетьмана Івана Мазепу, доповнена пізнішими примітками автора, а також статті, присвячені Мазепинській добі. Написані у кін. 20-х - 60-і роки XX століття, вони не втратили свого наукового значення і сьогодні. Крім того, до книги включено бібліографію праць різних авторів про Мазепу, опублікованих після 1960 року та сучасні описуваним подіям мани.


Павленко, С. Іван Мазепа [Текст] / С. Павленко. - Київ : Альтернативи, 2003. - 415 с. - (Особистість і доба)

Книга С. Павленка присвячена одній із найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику — гетьманові Івану Мазепі (1639—1709). На основі маловідомих архівних, мемуарних та епістолярних документів XVII — початку XVIII ст. автор по-новому трактує його вчинки, діяль-ність, спростовує численні історичні фальсифікації, вигадки, пов’язані з цією неординарною постаттю.


Павленко, С. Іван Мазепа як будівничий української культури [Текст] / С. Павленко. - Київ : Києво- Могилянська академія, 2005. - 304 с.

Доба І. Мазепи (кінець XVII — початок XVIII ст.) — це не стільки злет до певного рівня культурного життя, скільки небачений до того розквіт на теренах України творчості, духовних набутків. Актуальність дослідження активного впливу гетьмана на духовне життя в Україні періоду його правління дає можливість глибше зрозуміти як розвиток культурного життя наприкінці XVII — початку XVIII ст., так і діяльність зверхника Гетьманщини у вирішенні найголовніших проблем тогочасного буття.


Павленко, С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники [Текст] / С. Павленко. - Київ : Києво-Могилян. Акад., 2005. - 602 с.

Сергій Павленко вперше грунтовно знайомить українського читача з членами команди гетьмана І. Мазепи, його соратниками та прибічниками, показує їхню роль у контексті подій 1687—1709 рр. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.


Рендюк, Т. Г. Гетьман Іван Мазепа: українські і румунські шляхи [Текст] = Hatmanul Ivan Mazepa: caile ucrainene - romane / Т. Г. Рендюк. - Чернівці : Букрек, 2009. - 286 с.

Ілюстрований історично-документальний нарис кандидата історичних наук Т. Г. Рендюка розроблений на основі широкої джерельної бази та власних досліджень. Видана двома мовами, книга розкриває маловідомі аспекти політичних, дипломатичних та культурно-духовних взаємозв’язків між гетьманом України Іваном Мазепою та його сучасниками - господаря-ми Молдови та Валахії, наприкінці XVII - початку XVIII століть, а також роль сусідніх з Україною Румунії та Республіки Молдова у збереженні протягом 300 років пам’яті про видатного історичного діяча і блискучого борця за незалежність Української держави.


Таїрова-Яковлева, Т. Іван Мазепа і Російська імперія [Текст] / Т. Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. о. Ю. Мицика ; С.Пб. держ. ун-т, ін-т історії України НАН України. - Київ : Кліо, 2013. - 403 с.

Дослідження відомого російського історика Тетяни Таїрової-Яковлевої дає відповідь на найактуальніше питання, що стосується діяльності Івана Мазепи: був він зрадником чи ні. Використовуючи матеріали російських та українських архівів, автор розглядає обставини приходу Мазепи до влади, його стосунки з Петром І, внутрішню політику, особисті та ділові взаємини зі старшиною й оточенням російського царя, а також аналізує причини переходу Мазепи до шведів (план «випаленої землі», адміністративна реформа тощо).


Шевчук, В. Просвічений володар [Текст] : Іван Мазепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой / В. Шевчук. - Київ : Либідь, 2011. - 460 с.

В історичній розвідці перед читачем з’явиться не просто легендарний гетьман Іван Мазепа, а далеко не пізнаний, утім найцікавіший, максимально наближений до реального, образ великого гетьмана. З’ясовується його роль у розбудові Козацької держави як державотворця і володаря ренесансового типу. Мазепа постає як меценат, будівничий церков і монастирів, натхненник і творець Високого бароко в українській культурі. Виписано також процес творення літературного образу Мазепи — героя української та європейської літератури. Авторський виклад документовано історичними джерелами.


II. Образ Івана Мазепи в художній літературі

Байрон, Д. Г. Мазепа [Текст] : пер. з англ. / Д. Г. Байрон. - Харків : Фоліо, 2005. - 477 с. - (Бібліотека світової літератури)

У своїх найкращих поемах «Паломництво Чайлд-Гарольда», «Гяур», «Мазепа», «Манфред» та «Каїн» Байрон зобразив трагічні і таємничі долі, розбиті могутніми пристрастями серця, бунтарські натури, їхні духовні пориви, страждання душі, де переплелися добро і зло. І все це так нагадує пориви і страждання самого автора, великого Джорджа Гордона Байрона.


Гущак, І. В. Мазепа [Текст] : поема / І. В. Гущак. - Львів : Кобзар, 1994. - 54 с.

В поемі поет змальовує з публіцистичною пристрастю героїчну і в той же час найдраматичнішу долю Івана Мазепи — гетьмана України, видатного полководця і політика свого часу.


Лепкий, Б. Мазепа [Текст] : трилогія. Мотря : іст. повість у 2 т. / Б. Лепкий. - Львів : Каменяр, 1991. - 424 с.

Трилогія «Мазепа» відомого українського письменника (1872—1941) відображає складні історичні процеси, що відбувалися на Україні в першій чверті XVIII століття. В основі першої книги трилогії — повісті «Мотря» — кохання старого гетьмана України І. С. Мазепи й дочки генерального судді Мотрі Кочубеївни.


Лепкий, Б. Мазепа [Текст] : трилогія. Не вбивай. Батурин : іст. повісті / Б. Лепкий. - Львів : Каменяр, 1991. - 488 с.

Трилогія «Мазепа» відомого українського письменника (1872— 1941) відображає складні історичні процеси, що відбувалися на Україні в першій четверті XVIII століття. В другій та третій частинах трилогії, що ввійшли в дану книгу, розповідається про останні роки життя гетьмана України Івана Мазепи, про його вболівання за долю України, її державність.


Кралюк, П. Справжній Мазепа [Текст] / П. Кралюк. - Київ : Довженко БУКС, 2018. - 219 с.

Петро Кралюк (нар. 1958 р.) — доктор філософських наук, професор, перший проректор Національного університету «Острозька академія». Автор понад 150 наукових праць з історії, філософії, релігієзнавства, політології, літературознавства, а також шести історико-інтелектуальних художніх книжок, в яких він подає власні версії історичних подій та біографій видатних людей минулого. Серед них «Козацька міфологія України: творці та епігони» та «Богдан Хмельницький: легенда і людина» та інші.

В основі сюжету «Справжнього Мазепи» — святкування у провінційному містечку двох ювілеїв Миколи Гоголя та «українсько-шведського союзу». Автор оселив нащадків гоголівських персонажів у сучасній психлікарні. Божевільний Едічка пише роман «Гетьман», а молодий лікар-психіатр Левко (він же — оповідач) контролює цей процес. Петро Кралюк обігрує не лише сюжети та епізоди «Тараса Бульби», «Вія», а й біографію Гоголя, Пушкіна, Шевченка, Івана Мазепи. Героями роману, як і в гоголівських творах, стають сміх, загальна гра, гротеск.


Скавроник, В. Гетьман Іван Мазепа [Текст] : іст. оповідь / В. Скавроник. - Тернопіль : Джура, 2000. - 116 с.

Історична оповідь Віктора Скавроника «Гетьман Іван Мазепа» — це спроба висвітлити постать славетного гетьмана України з позиції збереження достовірних фактів. Іван Мазепа у творі — талановитий політичний діяч, цікава непересічна людина, щирий вболівальник за долю Вітчизни.

Він пристрасний та вірний у коханні, обережний та виважений у вирішенні державних справ. Загалом — це жива людина з усіма недоліками та чеснотами, котрій ми співпереживаємо і котру шануємо як національного героя.

Автор долучив до книги додаток: поеми Дж.Байрона і В.Гюго «Мазепа» та поему О.Пушкіна «Полтава» в чудових перекладах українською мовою.


Сосюра, В. Мазепа . Поема . Лірика [Текст] / В. Сосюра. - Київ : Дніпро, 2001. - 222 с. - (Бібліотека школяра)

Поема В. Сосюри «Мазепа» - один із кращих творів, де змальовано трагічний образ борця за незалежну Україну, гетьмана Івана Мазепи. Поет всупереч офіційній імперській історіографії показав гетьмана Мазепу не як зрадника, а як палкого патріота України, захисника її свободи й суверенності.


Старицкий, М. П. Молодость Мазепы. Руина [Текст] / М. П. Старицкий. - Киев : Укр. центр духовної культури, 1998. - 981 с.

Книга є першою публікацією невідомих творів українського письменника-класика Михайла Старицького “Молодость Мазепы” і “Руина”, писаних російською мовою. Під пером зачинателя жанру історико-пригодницького роману в Україні оживають картини далекого минулого, важливі сторінки історії. Перипетії пригодницького твору, романтична любовна інтрига, захоплюючий сюжет разом із своєрідною мовною тканиною, інкрустованою ніжно-співучим українським словом, створюють для читача неповторну атмосферу чару старовини і романтики, утверджують перемогу Віри і Надії, перемогу Любові. Головна дійова особа дилогії - майбутній гетьман Лівобережної України Іван Мазепа.


Чемерис, В. Трагедія гетьмана Мазепи [Текст] : роман-есе / В. Чемерис. - Харків : Фоліо, 2015. - 475 с. - (Історія України в романах)

У новому романі В. Чемериса описуються ті часи, коли європейці називали Україну — з подивом і пошаною — країною гордих козаків, а гетьмана Мазепу — їхнім вождем. Ця людина — одна із найцікавіших знакових постатей української історії. Борець за інтереси України, майстер дипломатичних ігор, він поставив на карту все і програв найголовнішу гру свого життя та помер на чужині. А ще ця книжка про романтичні пригоди Мазепи, улюбленця жіноцтва і чи не єдиного справді обдарованого поета і музиканта серед українських гетьманів, про його кохану — юну Мотрю (Мотрононьку) Кочубей, яку він називав «моя остання любов, але перша справжня».