28 червня 1996 року Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, прийняла Основний Закон України — Конституцію. Конституція – це основний державний документ, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування органів влади, виборчу систему, права й обов’язки держави, суспільства та громадян.

На віртуальній виставці «Конституція – оберіг нашої державності» представлена правознавча і науково-популярна література, в якій висвітлено процес утворення нашої держави, її розвиток та особливість прийняття Основного Закону України.

Конституція України [Текст] : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 5 лют. 2016 р. : офіц. текст. - Київ : Паливода А. В., 2016. - 62 с.

Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 5 лютого 2016 року.


Конституція незалежної України [Текст] : у 3 кн. Кн. 3 : Стенограми. Документи. Ч.19 / ред. Головатий С. - Київ : Укр. правнича фундація, 2006. - 482 с.

Частина XIX книги 3-ї багатотомного видання «Конституція незалежної України» розпочинає публікацію стенограм пленарних засідань 5 сесії Верховної Ради України II скликання, присвячених розгляду питання про прийняття нової Конституції України (що відбулося 28 червня 1996 року).

До цього тому ввійшли стенограми пленарних засідань Верховної Ради — зі сто четвертого (25 червня 1996 р.) по сто сьоме (27 червня 1996 р.)


Конституція та державні символи України [Текст] : зб. норм. док. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 107 с.

До збірки ввійшли текст Конституції України (зі змінами станом на 1 березня 2018 року), а також інші нормативні документи нашої держави.


Символи Батьківщини [Текст] : матеріали для проведення заходів з ознайомлення учн. молоді з історією виникнення та розвитку держ. символіки / І. С. Ігнатова. - Тернопіль : Астон, 2001. - 52 с.

Національні символи в усіх народів і в усі часи були відображенням високого духу народу, його духовних поривань, своєрідним генетичним кодом нації, його унікальністю. Зацікавленість громадянина країни історією виникнення символіки держави, вивчення її розвитку завжди свідчило про вірність обраного шляху формування громадянських рис особистості, патріотизму, національної свідомості, активної життєвої позиції.

У наш час гостро постає проблема становлення людини-патріота. І тому саме вивчення учнями історії символіки, виховання поваги до неї по- слугуватиме формуванню ідейно переконаного громадянина, справжнього патріота України.


Історія української Конституції [Текст] / упоряд. А. Слюсаренко, М. Томенко. - Київ : Право, 1997. - 442 с.

У книзі зібрано та проаналізовано конституційно-державні акти України з найдавніших часів до сьогодення. Переконливо доводиться, що Конституцію Пилипа Орлика (1710 р.), «Начерки Конституції» Георгія Андрузького (1850 р.), Основний закон «Самостійної України» (1905 р.). Конституцію УНР (1918 р.), Конституцію Отто Ейхельмана (1920—1921 рр.), Конституцію України (прийняту 28 червня 1996 р.) єднає ідея демократичної незалежної України.

Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей стане в нагоді у процесі пошуків шляхів розбудови України як держави правової, демократичної.


Конституційний Акт, прийнятий 5 квітня 1710 року під керівництвом Гетьмана Пилипа Орлика [Текст]. - Львів : Професійна ліга, 2010. - 32 с.

“Уклад прав і вольностей Війська Запорозького та угоди, укладені поміж ясновельможним паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорозького, і генеральною старшиною, полковниками, в рівно і самим Військом Запорозьким, схвалені обома сторонами і скріплені найяснішим гетьманом на вільних виборах відповідною присягою року божого 1710 квітня п’ятого дня у Бендерах”


Гетьман, В. П. Як приймалась Конституція України [Текст] / В. П. Гетьман. - Київ : Янко, 1996. - 126 с.

Рідкий за жанром політичної публіцистики нарис В.П.Гетьмана — відомого фінансиста, політичного і державного діяча, народного депутата України — присвячений великій події в сучасній історії нашої молодої незалежної держави — прийняттю 28 червня ц.р. її Конституції. Книга цікава багатьма маловідомими фактами й свідченнями одного з активних учасників змальованих в ній подій. Зі сторінок нариса постає драматична картина напруженої боротьби патріотичних сил українського парламенту за створення справді демократичного Основного Закону України.


Я і Конституція [Текст] / Л. Денисенко, О. Ільков, А. Стельмащук, А. Шуліма. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 85 с. : іл.

Чи знаєш ти, що таке Конституція України? І як в одній книзі може поміститися все наше життя і життя всієї країни? Адже Конституція - це не просто набір правил про державу, про вибори, права і обов’язки суспільства та кожного громадянина. Це найвищий закон, який встановлює та визначає державний устрій, контролює владу, нагадує про повагу і який, наче компас, дозволяє тобі почуватися у безпеці та здійснювати усі свої мрії.

Конституція як компас? Так! Бо у ній про те, хто ти як особистість і хто ми як народ на карті світу, яка наша точка відліку і який керунок маємо обрати, щоб іти у правильному напрямку.

Тож рушаймо!


Бібік, Н. М. Зростаймо громадянами [Текст] : розповідь про Конституцію України : навч. посіб. / Н. М. Бібік, М. М. Ілляш. - Київ : Веселка, 2000. - 85 с.

Цей посібник створено для курсу «Ознайомлення з навколишнім світом», що входить до навчального плану початкової школи. У ньому розглядаються загальні питання (що таке держава, демократія, громадянський обов’язок і права людини, нація й національні меншини, закон і державні символи тощо) й конкретні статті Конституції України, передбачені для вивчення молодшими школярами.


Конституційне право України [Текст] / за ред. В. Ф. Погорілка. - вид. 3-тє. - Київ : Наук. думка, 2002. - 732 с.

Пропонований навчальний посібник підготовлено відповідно до програми курсу «Конституційне право України» для вищих юридичних закладів освіти і юридичних факультетів. Викладено основи конституційної доктрини, розглянуто засади конституційного ладу України, зроблено акцент на пріоритеті прав і свобод людини і громадянина. Аналізуються зміни конституційного законодавства України.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.

Вивчення історії створення та прийняття конституційних документів, а також розв’язання в них проблем форми правління й устрою держави, місця особистості, нації та суспільства в системі етичних цінностей стане в нагоді у процесі пошуків шляхів розбудови України як держави правової, демократичної.