• У нас є один основний принцип,
  • одна головна мета – Суверенна
  • Соборна Українська Держава.
  • С. Бандера

Степан Бандера – видатна постать ХХ сторіччя, ім’я якої увійшло до історії нашого народу. Своє життя, талант і працю він повністю присвятив ідеалам боротьби за визволення України.

Віртуальна виставка літератури з фонду Тернопільської обласної бібліотеки для молоді висвітлює життєвий та героїчний шлях Степана Бандери, його значний особистий внесок у національно-визвольний рух українського народу за незалежність, значення його політичної спадщини та ролі у відродженні Української держави.

Бандера, С. Перспективи Української Революції [Текст] / С. Бандера. - Дрогобич : Відродження, 1998. - 656 с.

З іменем Степана Бандери нерозривно пов'язаний найяскравіший період боротьби українського народу за свою свободу і національну державу. У цій книзі вміщено вибрані праці Степана Бандери з проблем теорії націоналізму, організованого націоналістичного руху, завдань і форм національно-визвольної революції.


Степан Бандера: в одній особі образ покоління : зб. метод, матеріалів для вшанування пам’яті славетного сина України / упоряд. О. Г. Ліскова ; ред. О. М. Раскіна. - Т., 2009. - 76 с.

У новітній українській історії навряд чи є постать так широко відома в Україні та й у всьому світі, як Степан Бандера. Видатний політичний діяч українського національно-визвольного руху, голова Революційного Проводу Організації українських націоналістів і як невмирущий, світлий Символ боротьби за Українську Самостійну Соборну Державу.

Пропонуємо читачам збірник методичних матеріалів для глибшого ознайомлення із діяльністю творця та будівничого Української держави.


Степан Бандера у документах радянських органів державної безпеки [Текст] : у 3 т. : 1939-1959. Т. 1 / ред. В. Сергійчук. - Київ : Сергійчук М. І., 2009. - 680 с.

У пропонованій збірці документів з колишніх таємних архівів розповідається про життя і діяльність Голови Революційного Проводу Організації Українських Націоналістів Степана Бандери, сто років від дня народження якого виповнилося 1 січня 2009 року.

Видання розраховане на всіх, хто цікавиться постаттю Степана Бандери та історією українського національно-визвольного руху XX століття.


Гордасевич, Г. Л. Степан Бандера: людина і міф [Текст] / Г. Л. Гордасевич. - Львів : Піраміда, 2001. - 207 с.

Книга знайомить з біографією видатного провідника українського націоналістичного руху Степана Бандери на підставі зібраних й опрацьованих автором документів і джерел.

Розраховано на широке коло читачів.


Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали [Текст] / ред. і упоряд. М. Посівнич. - Тернопіль : Астон, 2008. - 444 с.

Пропоноване видання присвячене життю та діяльності Провідника українського визвольного руху Степана Бандери в 1920-х — 1950-х роках. На основі спогадів та документів у книзі висвітлено боротьбу Організації Українських Націоналістів, показано роль ОУН та її лідера у тогочасних суспільно-політичних процесах в Україні. Крім того, тут читач зможе довідатися про родинне, шкільне, студентське оточення, в якому формувався майбутній Голова проводу ОУН.

Опубліковано ряд важливих матеріалів і документів про життя і діяльність Степана Бандери на еміграції та на чолі Проводу ОУН.


Мірчук, П. Степан Бандера - символ революційної безкомпромісовости [Текст] / П. Мірчук. - репр. відтворення вид. 1961. - Хмельницький : Поділля, 1992. - 144 с.

Провідне місце в легіоні новітніх «каменярів» займав усе своє життя, як активний революціонер, і займатиме завжди в пам’яті українських патріотів як зразок незламного борця – Степан Бандера. Той, чиїм ім’ям вороги й свої охрестили саму ідею безкомпромісності, принциповості й незламності в революційному змаганні за визволення українського народу.

Пропонуємо і даємо в руки українського читача короткий життєпис українського патріота, націоналіста-революціонера, провідника ОУН Степана Бандери.


Нагірняк, В. Во Славу Золотого Тризуба [Текст] / В. Нагірняк. - Івано-Франківськ : Лік, 2008. - 150 с.

Книга Василя Нагірняка «Во Славу Золотого Тризуба» розповідає про життя і діяльність видатного політичного і громадського діяча XX століття. Провідника Організації Українських Націоналістів Степана Бандеру та його боротьбу за Вільну і Незалежну Самостійну Українську Державу.

Перед читачем постають події дитинства, юності, шкільні та студентські роки майбутнього Героя України, розгортаються драматичні Львівський і Варшавський процеси над нескореним Провідником української нації та його бойовими побратимами. Ув'язнення в польських та німецьких тюрмах і концтаборах не спинило його боротьби за волю України.

Книга розрахована на широке коло читачів.


Посівнич, М. Степан Бандера [Текст] / М. Посівнич. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. - 255 с. - (Українці. Історія нескорених)

Степан Бандера. Хто він? Герой? Зрадник? Символ? Дискусії навколо цієї яскравої та суперечливої особистості не вщухатимуть ще довго.

Що ж робить цього не дуже високого і зовсім не кремезного чоловіка символом, прапором, ім'ям? Чому з одних трибун його називають ворогом, а з інших — Провідником і героєм? Щоб зрозуміти це, варто почати з подолання стереотипів, які утвердилися в суспільстві. Базуючись на архівних документах, цікавих і невідомих широкому загалу матеріалах, автор розповідає про життєпис лідера ОУН без штучно створених міфів: які погляди він мав, якими ідеалами керувався і, зрештою, якою він був людиною.


Сватко, Я. Місія Бандери [Текст] / Я. Сватко. - вид. четверте, допов. і випр. - Львів : Галицька вид. спілка, 2008. - 64 с. : іл.

У книзі описано життя і діяльність Степана Бендери - лідера та ідейного натхненника революційної ОУН, ім'я якого стало символом боротьби за незалежність України в середині XX століття. Наведені непубліковані в інших виданнях спогади про Степана Бандеру керівника розвідки ОУН Степана Мудрика-«Мечника».

У книзі використані матеріали польських, німецьких та радянських архівів, спогади учасників підпілля ОУН та працівників радянських спецслужб.


Страсті за Бандерою [Текст] : ст. та есеї / упоряд. Т. С. Амар. - Київ : Грані-Т, 2011. - 397 с. - (De profundis)

Жодна фігура в українській історії так глибоко й та* безкомпромісно не розділяє сучасну Україну, як Степан Бандера. Ба більше: жодна українська історична постать не викликає такої бурі почуттів у найближчих сусідів України - Польщі, Росії таї меншою мірою, Ізраїлю й Німеччини; а також у тих країнах, де є: чисельна українська діаспора, - у Канаді й США.

У цій книжці зібрані матеріали трьох фахових дискусій про феномен Бандери, які в останні роки провадили українські та іноземні історики й есеїсти. Важливо те, що упорядники не надавали тут переваги жодному з численних поглядів на місце й роль провідника ОУН в українській та європейській історії, а всі матеріали дискусій подали максимально повно. Тож яка позиція кому буде ближча - вирішувати самому читачеві.


Фаріон, І. Степан Бандера - практик, теоретик, містик націоналістичного руху [Текст] / І. Фаріон. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2009. - 31 с.

«Степан Бандера - практик, теоретик, містик націоналістичного руху» - лекція Ірини Фаріон, яку вона виголосила у численних містах України й Америки з нагоди столітнього ювілею Провідника. Це перший аналіз теоретичних праць Степана Бандери як яскравого представника філософії революційного ідеалізму. Прочитання теоретичної спадщини С. Бандери здійснено за його визначальними концептами сприйняття світу: Бог, Душа, Духовність, Ідея - чотири головні опори мислення та дії Провідника.