Зарицький Мирон

Мирон Зарицький – один із фундаторів української математичної культури у західноукраїнському краї.

Народився 21 травня 1889 р. в селі Стара Могильниця, нині – Теребовлянського району, в родині сільського священика.

Початкову школу закінчив в селі Кривому. Потім вчився в українських гімназіях у Бережанах, Тернополі та Перемишлі.

Із 1907 р. студіював математику та фізику у Віденському і Львівському університетах. Під впливом професора Серпінського захопився теорією множин та теорією функцій дійсної змінної. Ці студентські захоплення визначили пізніший напрямок наукової діяльності М. Зарицького.

У 1912 р. М. Зарицький закінчив університет, а через рік склав учительський іспит і отримав звання вчителя середніх шкіл з математики і фізики. Вчителював у приватних українських гімназіях Белза та Збаража, у державних гімназіях Коломиї, Тернополя, займався науковою роботою. У 1905 р. М. Зарицький переїхав до Львова, де працював у польській, а згодом у державній українській гімназії.

24 березня 1927 р. М. Зарицького обрали дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Тоді ж вийшли перші наукові праці вченого: “Метод запровадження доброго впорядкування у теорії множин”, “Деякі основні поняття аналізу положення з точки зору алгебри логіки”, за яку М. Зарицький одержав вчений ступінь доктора філософії.

До 1939 р. М. Зарицький надрукував близько 20 наукових праць. У 1939 – 1941 рр. був продеканом, а в 1945 – 1947 рр. – деканом фізико-математичного факультету, працював старшим науковим співробітником Львівської філії АН УРСР. Викладав у Львівському політехнічному інституті та в новоствореному Ужгородському університеті, де допоміг організувати математичні кафедри.

Коло зацікавлень вченого не замикалося тільки математикою. Він був добре обізнаний з природничими науками, світовою літературою, філософією, захоплювався поезією. Володів вільно польською, німецькою і російською мовами. Наука була для М. Зарицького хлібом насущним, потребою і насолодою, працею і відпочинком. Недаремно М. О. Зарицького називали “поетом формул”.

Відійшов із життя М. О. Зарицький 19 серпня 1961 р. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Возняк Г. Були знаними у всьому світі, хоч працювали без зарплати [Текст] : (великий внесок у розвиток укр. думки зробили члени Наук. т-ва ім. Т. Г. Шевченка, наші земляки: М. Зарицький, І. Пулюй, М. Чайковський, В. Левицький) / Г. Возняк // Західна Україна. – 1993. – № 20.
Возняк Г. Фундатор математичної науки [Текст] / Г. Возняк // Відродження. – 1991. – 6 лип. – (Славетні земляки).
Гумницька А. Математик Мирон Зарицький і його донька Катруся [Текст] / А. Гумницька // Теребовлянщина: краєзнавчий і літературно-мистецький альманах-календар на 2001 р. – Тернопіль, 2001. – С. 358-359.
Зарицький М. [Текст] // Приватна дівоча гімназія “Рідної школи” Українського Педагогічного Товариства імені Іллі та Іванни Кокорудзів у Львові. – Дрогобич, 1997. – С. 113.
Зарицький Мирон (23. 05. 1889 – 19. 08. 1961) – видатний вчений-математик, доктор філософії, кандидат фізико-математичних наук, професор, дійсний член НТШ [Текст] // Теребовлянщина: вони прославили рідну землю (на скрижалях історії). – Львів – Теребовля, 1999. – Вип. 1. – С. 90–91.
Зарицький Мирон Онуфрійович (1889 – 1961) – математик [Текст] // Бармак М., Бармак О. Наш край – Тернопільшина (на допомогу вчителю історії та учням) / М. Бармак, О. Бармак. – Тернопіль, 1998. – С. 155.
Методичні ідеї в працях М. Зарицького [Текст] // Маланюк М. П. Стежки до коренів істини / М. П. Маланюк, Г. М. Возняк. – Тернопіль, 1993. – С. 44–53.
Мирон Зарицький [Текст] // Повернення із забуття: невідомі імена фізиків і математиків, вихідців із Тернопільщини – дійсних членів НТШ. – Тернопіль,1998. – С. 59-64.
Ониськів М. 125 років віддня народження Мирона Зарицького [Текст] : [ученого-математика, доктора філософії, педагога] / М. Ониськів // Література до знаменних і пам`ятних дат Тернопільщини на 2014 рік : бібліогр. покажч. / Департамент культури, релігій та національностей Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка; уклад. М. Пайонк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2013. – Вип. 24. – С. 66-67.
Пташник Б. Мирон Зарицький [Текст] / Б. Пташник // Ювілейна книга української гімназії в Тернополі 1898-1998. – Тернопіль – Львів,1998. – С. 438–439.
Пташник Б. Поет математики [Текст] : (М. О. Зарицький) / Б. Пташник // Аксіоми для нащадків. – Львів, 1991. – С. 41–56.

* * *

Зарицький Мирон Онуфрійович (23. V. 1889 – 19. VІІІ. 1961) – український математик [Текст] // УРЕ. – 2-е вид. – Київ,1979. – Т. 4. – С. 213.