Правила користування

Права громадян на бібліотечне обслуговування

1. Громадяни України незалежно від статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента, читального залу, дистанційного обслуговування технічними засобами електронних комунікацій.

2. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

3. Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.

4. Бібліотечне обслуговування неповнолітніх здійснюється на загальних умовах.

5. Права користувачів бібліотеки

Доступ до документів та надання бібліотечних послуг користувачам бібліотеки здійснюються з додержанням вимог щодо  забезпечення зберігання її фонду, а також відповідно до статуту та правил користування бібліотекою.

Користувачі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді мають право:

5.1. безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

5.2. безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

5.3. безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фонду бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

5.4. брати участь у соціокультурних заходах, майстер-класах за участю фахівців, які проводяться Бібліотекою;

5.5. займатися у клубах за інтересами, що діють при бібліотеці;

5.6. користуватись інтернет-звʼязком, в т.ч. бездротовим (WI-FI);

5.7. користуватися іншими видами послуг, в т. ч. на платній основі.

6. Користувачі з інвалідністю 1 та 2-ї груп можуть користуватися послугами книгоношення, аудіокнигоношення.

7. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово до п’яти друкованих видань терміном до 30 діб, після реєстрації їх у читацькому формулярі.

Термін користування документами може бути продовжений, при відсутності на них попиту з боку інших користувачів.

Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 5–15 днів.

8. Рідкісні та цінні документи, єдині примірники книг, довідкових видань, періодика видаються для користування лише у читальному залі. Кількість бібліотечних документів, що видається для опрацювання в читальному залі, не обмежується.

Обов’язки користувачів бібліотеки:

  • дотримуватися правил користування бібліотекою;
  • замінювати втрачені (пошкоджені) документи, одержані з фонду бібліотеки, рівноцінними або відшкодовувати їх ринкову вартість.

 

Витяг із «Правил користування
Тернопільською обласною бібліотекою для молоді»