Довідка

Запитай бібліотекаря

Бібліографічна довідка

«Бібліографічна довідка» – безкоштовний інформаційний сервіс бібліотеки.

Черговий оператор допоможе Вам знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси, а також підібрати список літератури за конкретною темою.

Щоб скористатися довідкою:

 1. напишіть своє запитання на наш Email: youthlib.bibliograph@gmail.com
 2. бібліограф надішле відповідь на Ваш Email

*Ми збережемо конфіденційність Ваших даних

Правила користування

Ваші права

1. Право на обслуговування у Бібліотеці мають громадяни України незалежно від статі, національності, соціального стану, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також юридичні особи – підприємства, установи, організації.

2. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

3. Бібліотечне обслуговування юридичних осіб здійснюється на основі відповідних договорів.

4. Бібліотечне обслуговування неповнолітніх здійснюється на загальних умовах.

5. Користувачі з вадами зору мають право на одержання документів на спеціальних носіях інформації.

6. Обслуговування користувачів у Бібліотеці здійснюється через:

 • відділ міського абонемента
 • відділ читальних залів
 • науково-методичний відділ
 • інформаційно-бібліографічний відділ
 • сектор періодики
 • сектор мистецтв
 • сектор обслуговування дітей
 • сектор документів іноземними мовами
 • сектор інтернет-центр

7. Користувачі, які не можуть відвідувати Бібліотеку через певні обставини (інваліди 1 та 2-ї груп) мають право на нестаціонарне обслуговування (книгоношення, аудіокнигоношення).

8. Користувачі Бібліотеки мають право безоплатно:

8.1. користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат Бібліотеки, в т. ч. електронний каталог, бази даних, віртуальні довідки, що розміщені на офіційному веб-сайті Бібліотеки;

8.2. користуватися електронними інформаційними ресурсами, доступ до яких надає Бібліотека;

8.3. отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів Бібліотеки;

8.4. брати участь у соціокультурних заходах, майстер-класах за участю фахівців, які проводяться Бібліотекою;

8.5. отримувати у тимчасове користування документи із фондів Бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності Бібліотеки;

8.6. отримувати у тимчасове користування документи із фонду німецького культурного центру Гете-інститут в Україні через послугу «Заочний абонемент»;

8.7. займатися у клубах за інтересами, що діють при Бібліотеці;

8.8. пройти навчання з комп’ютерної та інтернет грамотності;

8.9. користуватись інтернет-звʼязком, в т.ч. бездротовим (WI-FI);

8.10. отримати анонімну психологічну е-консультацію кваліфікованого психолога.

9. Користувачі Бібліотеки мають право на користування іншими видами послуг, в т. ч. на платній основі, відповідно до чинного законодавства.

10. Користувачам Бібліотеки- мешканцям Тернополя, література для користування поза межами Бібліотеки видається безкоштовно.

11. При видачі документів додому користувачам Бібліотеки із тимчасовою реєстрацією, іногороднім студентам, мешканцям районів області визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів.

12. Користувачі з тимчасовою реєстрацією, іногородні студенти, мешканці районів області користуються літературою безкоштовно тільки у читальному залі бібліотеки.

13. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово до п’яти друкованих видань терміном до 30 діб, після реєстрації їх у читацькому формулярі.

14. Термін користування документами може бути продовжений, при відсутності на них попиту з боку інших користувачів.

15. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 5–15 днів.

16. Рідкісні та цінні документи, єдині примірники книг, довідкових видань, періодика видаються лише у читальному залі. Кількість бібліотечних документів, що видається у читальному залі, не обмежується.

Витяг із «Правил користування
Тернопільською обласною бібліотекою для молоді»