Кордуба Мирон

Мирон Кордуба – український історик, письменник, літературознавець, публіцист.
Народився 2 березня 1876 р. у с. Острів, нині Тернопільського району. Навчався у Львівському (1893 – 1895) і Віденському (1895 – 1897) університетах.

У жовтні 1894 р. в родині Олександра Барвінського юний Мирон Кордуба зустрівся з Михайлом Грушевським, і ця зустріч стала визначальною у подальшій долі нашого земляка. 18 квітня 1898 р. М. Кордуба здобув у Віденському університеті звання доктора філософії. З 1903 р. – член НТШ.

В 1920 р. йому присвоєно звання почесного професора Українського державного університету в Кам’янці-Подільському. У 1921 – 1922 рр. – проф. Всесвітньої історії Львівського таємного університету.

Професор Варшавського університету (1929 – 1939), з 1944 р. – професор і завідувач кафедри історії південних і західних слов’ян Львівського університету, старший науковий співробітник Львівського відділу Інституту історії АН УРСР.

Мирон Кордуба – автор багатьох історичних праць, серед них “Молдавсько-польська границя на Покуттю по смерті Стефана Великого” (1906), “Ілюстрована історія Буковини” (1906), “Венецьке посольство до Хмельницького” (1907), “Західне пограниччя Галицької держави між Карпатами та долішнім Сяном” (1925), “Що кажуть назви осель” (1938), ”Українська і польська історична література про українську еміграцію”.

Опублікував збірку документів “Акти до Хмельниччини” (1911). Свої твори М. Кордуба друкував також у газетах, журналах, альманахах: “Про історичну повість” (1922), “Шевченко як краєзнавець і археолог” (1935). У рукопису залишилася фундаментальна праця дослідника (більше 55 тисяч назв) – “Бібліографія історії України”.

Помер М. Кордуба 2 травня 1947 р. у Львові.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Безбах В. На шляху служіння народові [Текст] : до 140-річчя від дня народження доктора філософії Мирона Кордуби / В. Безбах, О. Гаврилюк // Вільне життя. – 2016. – 4 берез. – С. 3.

Головин Б. Мирон Кордуба – вчений, публіцист, бібліограф, політичний і громадський діяч [Текст] : (до 125-ліття від дня народження) / Б. Головин // Мандрівець. – 2000. – № 3–4. – С. 25–30.
Головин Б. Мирон Кордуба: найважливіші віхи життя і наукової діяльності. [Текст] / Б. Головин // Тернопілля’ 96: регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 109–110.
З-під преса ідеологічного терору [Текст] : воскресіння Мирона Кордуби // Качкан В. Хай святиться ім’я твоє: історія української літератури і культури в персоналіях (XIX – перша половина XX cт.) / В. Качкан. – Івано-Франківськ, 2000. – Кн. 4. – С. 100–114.
Качкан В. Воскресіння Мирона Кордуби [Текст] / В. Качкан // Іст. календар. 2001. – Київ, 2001. – С. 165–167.
Кордуба Мирон (1876 –1947) [Текст] // Нарис історії “Просвіти”. – Львів – Краків – Париж, 1993. – С. 142.
Мирон Кордуба (1876 – 1947) [Текст] // Український календар: 1966. – Варшава,1966. – С. 155–156.
Мельничук Б. Кордуба Мирон [Текст] / Б. Мельничук // Тернопіль. – 1993. – № 3. – С. 36.
Ольшанська С. Мій батько: Мирон Кордуба [Текст] / С. Ольшанська // Тернопілля’96: регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 110–111.
Пісковий С. М. Кордуба та його “Бібліографія історії України [Текст] // Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР. – 1963. – № 6.
Пріцак О. Мирон Кордуба і його життя [Текст] / О. Пріцак // Дзвін. – 1990. – № 7. – С. 144–146.
Пріцак О. Мирон Кордуба: історик, публіцист [Текст] / О. Пріцак // Тернопілля’96: регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 107–109.
Серкіз Я. Плугатар національної історії [Текст] / Я. Серкіз // За вільну Україну. – 1994. – 10 лют.

Соломончук О. Його ім’я у пам’яті нащадків [Текст] / О. Соломончук // За вільну Україну. – 1997. – 6 трав.; Тернопіль. – 1993. – № 3. – С. 36.
Ярема С. Мирон Кордуба [Текст] / С. Ярема // Ювілейна книга української гімназії у Тернополі 1898–1998. – Тернопіль-Львів, 1998. – С. 662–663.

* * *

Кордуба Мирон (1876-1947) [Текст] // Енциклопедія українознавства: словникова частина. – Львів, 1994. – Т. 3. – С. 1131–1132.
Кордуба Мирон Михайлович (1876 – 1947) [Текст] // УЛЕ. – Київ, 1990. – Т. 2. – С. 564.
Кордуба Мирон Михайлович (1876 – 1947) [Текст] // УРЕ. – 2-е вид. – Київ, 1980. – Т. 5. – С. 398.

* * *

Славко Б. Увічнили пам’ять про Мирона Кордубу [Текст] : (відкрито меморіальну дошку вченому-історику) / Б. Славко // Русалка Дністрова. – 1996. – № 5.