Смакула Олександр

Олександр Смакула, один з найвидатніших українських фізиків XX століття, отримав перший у світі патент на виготовлення просвітленої техніки. Видали цей документ вченому в Німеччині 1 листопада 1935 р.

Народився О. Смакула 9 вересня 1900 р. в с. Доброводи, нині – Збаразького району. Закінчив 2 класи Збаразької гімназії, потім (1922) – Тернопільську з блискучими показниками.

Насамперед юного гімназиста цікавили природничі науки, до яких він виявив великі здібності. Одночасно, будучи національно свідомим українцем, у 1918 р. взяв активну участь у становленні влади Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Протягом 1918-1920 рр. О. Смакула воював в УГА.

Після закінчення гімназії вивчав математично-природничі науки в м. Геттінген (Німеччина), де й здобув 1927 р. ступінь доктора філософії з відзнакою.

У 1928 р. О. Смакула – професор фізики Одеського університету, але через деякий час повернувся до Німеччини і плідно працював, досліджуючи оптичні й електричні властивості твердих тіл. Тут він і відкрив метод підрахунку електронів, пійманих у пастку під час взаємодії радіації з кристалами, виразивши його відомим науці у цілому світі і названим його іменем – Смакулевим рівнянням, або формулою Смакули. Науковці назвали це винаходом сторіччя в галузі оптики.
Професор О. Смакула, ще будучи у Німеччині, всіляко сприяв розвитку знань в Україні.

У львівській пресі він видрукував деякі свої праці (“Земля і радіоактивність”, “Відшукування металевих руд при помочі коротких електричних хвиль”, “Антирахітний вітамін” та ін. ). Знаменним є те, що він, проживаючи на чужині, 1 грудня 1930 р. став дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові.

3 1946 р. вчений працював у США, далі вивчаючи кристали.

Із 1951 р. О. Смакула – надзвичайний професор Массачусетського інституту і заступник директора лабораторії для дослідів ізоляції. Тут він заснував фізичну лабораторію кристалів, якою керував до 1975 р. Сьогодні його лабораторія відома дослідженнями з найактуальніших проблем електроніки твердих тіл.
Помер О. Смакула 17 травня 1983 р.

У нас в Україні ім’я талановитого вченого О. Смакули за певних історичних обставин замовчували, а його діяльність не висвітлювали. Нині настав час повернути історії і народу це ім’я.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Смакула О. Наукові праці [Текст] : у 3-х т. Т. 1 / О. Смакула. – Тернопіль : Фонд Олександра Смакули, 2000. – 404 с.

 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

Ветрихівський М. У науку – з любов’ю. До України [Текст] : (укр. фізику О. Смакулі – 100 років) / М. Ветрихівський // Україна молода. – 2000. – 7 верес. – С. 10.
Головач Ю. В. Фізики – дійсні члени Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові [Текст] : (про вченого фізика, хіміка, математика О. Смакулу) / Ю. Головач // Аксіоми для нащадків. – Львів, 1992. – С. 69, 71.
Грещук Г. Наукова слава світового рівня [Текст] : (до 100-річчя від дня народження О. Смакули) / Г. Грещук // Свобода. – 2000. – 22 лип.
Довгий Я. Знав світ, не знали земляки : Олександр Смакула – винахідник способу просвітлення оптики [Текст] / Я. Довгий // Вільне життя. -1992. – 3 черв.
Довгий Я. Формула Смакули [Текст] / Я. Довгий // Аксіоми для нащадків. – Львів,1992. – С. 69, 247-251; Відродження. – 1991. – 23 лют.
Зозуляк Є. Зірка його долі [Текст] / Є. Зозуляк // Вільне життя. – 2000. – 9 верес.

Капанюк В. Винаходами тернополянина користується весь світ [Текст] / В. Капанюк // Захід. – 2001. – № 1. – С. 9.
Козирський В. Земля його – Збаражчина [Текст] : (вчений-оптик О.Смакула) / В. Козирський, В. Шендеровський // Історичний календар’2000 – Київ,1999. – Вип. 6. – С. 279–280.
Костюк Р. Галицьке коріння світового генія [Текст] / Р. Костюк // Тернопіль вечірній. – 2001. – 31 січ.
Ліберний О. Принесли його додому слава і лелеченьки [Текст] / О. Ліберний // Свобода. – 2000. – 14 верес. – Ювілей О. Смакули.
Мороз В. Геній фізики і Тернопіль [Текст] : [про фізика Олександра Смакулу] / В. Мороз // 20 хвилин. – 2013. – 25 груд. – С. 19.
Новосядлий Б. Світ дивував доброводівський фізик [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. – 1999. – 19 черв.
Новосядлий Б. Формула Смакули [Текст] / Б. Новосядлий // Свобода. – 1996. – 31 жовт.
Олександр Смакула [Текст] // Повернення із забуття: невідомі імена видатних фізиків і математиків, вихідців із Тернопільщини – дійсних членів НТШ. – Тернопіль,1995. – С. 46–49.
Ониськів М. Як Мстислав Келдиш підтримав Олександра Смакулу [Текст] / М. Ониськів // Вільне життя. – 2001. – 13 берез.
Пастушенко Н. Бути здібним – то ліпше, ніж бути багатим [Текст] / Н. Пастушенко // Ровесник. – 2001. – 18 січ. – С. 11.
Петрик М. З кристалами на “ти” [Текст] / М. Петрик // Свобода. – 1995. – 12 верес.
Пляцко Р. М. Забуті імена – у нові підручники [Текст] : (серед українських вчених наші земляки: О. Смакула, І. Пулюй) / Р. М. Пляцко, В. Р. Шаромова // Рідна школа. – 1992 – № 2. – С. 7–11.
Попович С. Фізик світової слави – наш земляк: (О. Смакула) //Тернопіль вечірній. – 1992. -30 трав.

Семак О. Формула Смакули [Текст] / О. Семак // Голос України. – 1996. – 14 груд. – С. 10.
Творець силіконових долин [Текст] : [видатний вчений О. Смакула] // Урядовий кур`єр. – 2015. – 5 верес. – С. 9.
Шендеровський В. Нелегкий шлях повернення великого українця [Текст] / В. Шендеровський // Укр. слово. – 2001. – Ч. 20. – С. 14.
Ярема С. Олександр Смакула [Текст] / С. Ярема // Ювілейна книга Української гімназії у Тернополі 1898 – 1998. – Тернопіль – Львів, 1998. – С. 670–671.

* * *

Лисевич М. Повернення [Текст] : (в Збаразькому р– ні відкрито меморіальну дошку вченому О. Смакулі) / М. Лисевич // Західна Україна. – 1995. – № 45.
Новосядлий Б. Оживають духовні джерела [Текст] : (про фонд Олександра Смакули у Тернополі) / Б. Новосядлий // Свобода. – 1997. – 4 берез.
Пилипчук Р. Створено фонд Олександра Смакули [Текст] / Р. Пилипчук // Тернопіль вечірній. – 1996. – 18 груд. – С. 3.
Рік Олександра Смакули [Текст] : (відзначення ювілею) // Ровесник. – 2000. – 14 верес. – С. 3.
Теодорович Б. Памʼятають нащадки [Текст] : (про вченого та роботу фонду, який носить його ім’я) / Б. Теодорович // Свобода. – 1998. – № 11. – 7 лис.