Андрей Шептицький – Мойсей українського духу

 

"Був він Великим Українцем,
вченим,мистецтвознавцем,
покірним богомольцем і Митрополитом..."

Патріярх Йосиф Сліпий

Ім'я Андрея Шептицького вже давно стало символом української Церкви, національного та духовного єднання народу. Цей шляхетний серцем і сильний духом чоловік став духовним Батьком та Провідником не одного покоління. Його пам’ятають і наслідують.

Віртуальна виставка «Андрей Шептицький – Мойсей українського духу» знайомить з творами Митрополита, працями про його життя і діяльність. Ці книги стануть своєрідним щоденним порадником на різні випадки життя, адже кожне слово А. Шептицького, попри простоту його викладу,- актуальне, а кожна думка – влучна і доречна.

Батій, Я. Андрей Шептицький [Текст] / Я. Батій. - Харків : Фоліо, 2016. - 120 с.

Праведник віри — таким знають митрополита Шептицького в усьому світі, адже під час Другої світової війни він власними зусиллями врятував від неминучої смерті сотні єврейських родин. А для української церкви митрополит Андрей — одна з найвеличніших постатей. Його вчинками завжди керували любов та правда, і, мабуть, саме тому Андрей Шептицький здобув загальну повагу. У 36-річному віці він очолив Українську грекеко-католицьку церкву і був її спільником до кінця свого життя. Митрополит Андрей першим із ієрархів почав використовувати у спілкуванні з вірянами народну мову, першим почав правити богослужіння українською. І можна стверджувати беззастережно: Андрей Шептицький був людиною великої сили волі, патріотом своєї країни, який заповідав своїм нащадкам: «Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою й невтомною працею любіть Україну…»


Волошин, Л. Митрополит Андрей Шептицький у творчих долях українських художників [Текст]. Ч. 1 / Л. Волошин ; Нац. музей у Львові ім. А. Шептицького. - Львів : Артклас, 2016. - 278 с. : іл. - (Мойсей українського Духа ; т. 3).

Пропонована увазі читача монографічна праця висвітлює одну з важливих і яскравих сторінок щедрої благодійної діяльності великого ієрарха Української греко-католицької Церкви митрополита Андрея Шептицького у сфері української образотворчої культури. Ідеться про участь Владики у творчих долях дослівно кількох поколінь українських художників, котрі завдяки його фінансовій і моральній підтримці отримали змогу навчатись у найбільших художніх центрах Західної Європи.

Сподіваємося, що багато ілюстроване – люксусове за ілюстративністю – видання цієї праці успішно пропагуватиме коштовні мистецькі здобутки України серед світової громадськості.


Лаба, В. Митрополит Андрей Шептицький: його життя і заслуги [Текст] / В. Лаба, отець. - Люблін : Свічадо, 1990. - 63 с.

Досі появилося кілька життєписів Митрополита Андрея. Автори життєписів Шептицького, здебільша «самовидці», намагалися зберегти події з життя Митрополита , заки ще живуть ті, що їх пам’ятають.

Така спонука приневолила теж мене, одного зі самовидців, скласти короткий життєпис Великого Митрополита, мого Виховника, Святителя і довголітнього Ієрарха. Записати найголовніші події з життя Митрополита і так немов тільки ткаю канву, на якій інші будуть мережати чесноти, ідеали і діла Великого Митрополита та увічнювати його у вдячній пам’яті українського народу.


Маринович, М. Митрополит Андрей Шептицький і принцип "позитивної суми" [Текст] / М. Маринович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 246 с.

Книга містить ґрунтовний аналіз проповідницької спадщини Митрополита Андрея Шептицького з точки зору її відповідності (чи невідповідності) методологічному принципу, що в нинішній час отримав назву «позитивної суми», або «win-win». Генезу цього способу думання Митрополит виводив із богослов’я, а приклади його застосування самим Митрополитом автор знаходить у посланнях Кир Андрея у сфері економічних стосунків, національних взаємин, державного будівництва, міжконфесійних та міжрелігійних відносин. Цю наукову розвідку автор доповнив своїм власним баченням того, яку роль принцип «позитивної суми» та формули Митрополита Андрея можуть відіграти в найближчому майбутньому України та світу.


Мойсей українського Духа [Текст] / авт.-упоряд. О. Д. Михайлюк. - Львів : Артклас, 2015. - 561 с. : іл.

Автор-упорядник підготувала та зібрала, представлені священнослужителями, дослідниками, істориками та мистецтвознавцями науково-історичні та мистецькі, монографічні матеріали й документи про унікальну Особистість, одну з найвизначніших в історії українського народу XX століття - Вселенську постать Князя Української Церкви, Велетня Церковника, видатного українця Митрополита Андрея Шептицького.

Наш священний обов’язок пізнавати й поширювати дороговкази Митрополита Андрея, його Пастирські листи, послання, місійні діяння та харитативний спадок, які є вельми актуальними для нинішних і прийдешніх поколінь українців.


Небесняк, Є. Митрополит Андрей [Текст] : обширне попул. вид. про галицького митрополита Слугу Божого Андрея Шептицького (1865-1944) / Є. Небесняк, о ; пер. о. Р. Тереховського. - Рим ; Львів : Салвид, 2003. - 346 с.

Монахам чину Святого Василія Великого, - священикам та братам, що їх називають також і «Василіянами», -які геройською цілопальною посвятою свого власного життя святому апостольському служінню підтримували Українську Греко-Католицьку Церкву на житті впродовж довгого періоду кривавого та жорстокого її переслідування з боку комуністичного безбожницького режиму колишнього Радянського Союзу, присвячується ця книга.


Опалко, Н. Митрополит Андрей: меценат, просвітитель [Текст] / Н. Опалко. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 1999. - 64 с.

У книзі йдеться про одну з найяскравіших постатей у релігійному та культурному житті українського народу — Митрополита Андрея Шептицького, зокрема, висвітлюється його велика і багатогранна діяльність як мецената і просвітителя. В основі дослідження — маловідомі широкому загалові архівні матеріали, богословські видання, праці, опубліковані у західній діаспорі.

Книга розрахована на священнослужителів, шанувальників національної культури й освіти, учителів, студентську та учнівську молодь, віруючих, усіх тих, кому дороге ім'я цього Мойсея українського народу.


Покликаний [Текст] : антологія літ. творів, присвяч. Митрополитови Андреєви Шептицькому (1865-1944) / упоряд. Л. Рудницький, І. Іванкович. - Львів : АРТОС, 2015. - 246 с.

Антологія "Покликаний" - це вже друге видання про визначного очільника Української Греко-Католицької Церкви ХХ століття. Першою того роду працею була антологія поетичних творів "Серця живе джерело", присвячених патріарху Йосифові Сліпому (1892-1984), щоїї упорядкували академік Леонід Рудницький та проф. Степан Хороб і яка побачила світ вже тричі. Як зазначили у передмові до видання Л. Рудницький та І. Іванкович, митрополит Андрей та патріарх Йосиф "присвятили життя своїй Церкві та своєму народу, обидва терпіли муки заслання, обидва мужньо та з великою стійкістю переживали зруйнування їхньої Церкви та спустошення їхньої батьківщини, обидва не зламалися під жорстоким тиском фізичних і психічних тортур. Обидва ввійшли в історію нашої Церкви, нашого народу, як і в історію Вселенської Церкви. Факт, що діла і терпіння цих двох мужів Церкви знайшли відгук серед поетів і прозаїків - не тільки українських, але теж й інших народів, - чи не найбільш яскраво висвітлює їхню велич, їхню святість. Від митців слова довідуємося рівно ж про дух екуменізму, який був притаманний митрополиту Андреєві та патріарху Йосифові.


150 думок Митрополита Андрея Шептицького [Текст] : 150 років із дня народження / упоряд. Т. Ференц. - Львів : Свічадо, 2015. - 140 с.

«150 думок Митрополита Андрея Шептицького» - це збірка богословських роздумів Отця і Глави Української Греко- Католицької Церкви (1900-1944 рр.) на церковно-суспільну тематику. Ці роздуми - фрагменти з його пастирських послань, декретів, проповідей і наукових праць.

Вони стануть своєрідним щоденним порадником на різні випадки життя. їх можна читати цілісно або вибірково. Без перебільшення, кожне слово Митрополита, попри простоту його викладу, - актуальне, кожна думка - влучна і доречна на всілякі потреби і проблемні питання.


Шептицький від А до Я [Текст] : тексти: Г. Терещук, О. Думанська ; графіч. опрац.: Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 71 с. : іл.

"Шептицький від А до Я" - своєрідна абетка, яка відкриває читачам головні віхи життя великого митрополита, оповідає про його рід, формування його як людини і духовного наставника сучасників. Читачі дізнаються, де митрополит Андрей народився і навчався, як пішов за покликанням серця, як служив Богу і людям, допомагаючи сиротам і знедоленим, рятуючи від переслідувань євреїв.

Інтелектуал і жартівник, добрий Тато і приклад для багатьох - різні іпостасі митрополита відкриваються в цій непересічній абетці-енциклопедії.


Шептицький, А. Наша державність [Текст] / А. Шептицький. - Львів : Місіонер, 2015. - 79 с.

Книга містить три пастирські послання Слуги Божого Кир Андрей Шептицького (1865-1944) які описують суспільну модель держави закорінену у вірі Христовій. Кир Андрей засудив Голодомор і тоталітарний режим комуністів і нацистів і у час II світової війни оберігав вірних Церкви від войовничої агітації і виховував у вірних почуття толеранції і пошани до людської гідності. Вступним словом є Послання Блаженішого Святослава з нагоди ювілею 150-ліття від дня народження Кир Андрея. Книга адресована для читачів усіх християнських конфесій.


Шептицький, А. Отче наш [Текст] / А. Шептицький. - Львів : Свічадо, 1998. - 64 с

Молитва “Отче наш” ... Так добре завчені нами її слова, так часто нами повторювані. Застановімся, чи не загубили ми у своїй щоденній молитовній практиці глибокої ваги кожного слова “Господньої молитви”, чи зможемо у молитві впевнено повторити разом з Христом: “І остави нам довги наші, як і ми оставляємо...”

Тим, хто хоче вдосконалити внутрішню людину через подвиг молитви, хто творить молитву, хто живе молитвою, адресоване повчання Митрополита Андрея.


Шептицький, А. Як будувати рідну хату [Текст] / А. Шептицький. - Тернопіль : [б. в.], 2012. - 48 с.

Думки й поучення Митрополита Андрея у посланні «Як будувати Рідну Хату», мабуть, більш актуальні сьогодні, аніж тоді, коли він їх вперше писав. Документ подає вказівки як вийти із важкого становища, як морально оздоровити жителів України. Можна знайти там розв’язки й ліки на різні проблеми й труднощі, що їх на даний момент має Україна. Отож, видаємо у формі окремої брошури цей корисний твір, щоб був він для всіх доступним та весь народ міг з нього користати.