Джиджора Іван

Іван Джиджора – відомий український історик. Народився 9 лютого 1880 р. В с. Заставцях Підгаєцького повіту (тепер – Монастириського району) в сім’ї бідного селянина. Рано втратив батька і ріс під опікою матері.
У школі був здібним учнем. Згодом на кошти громади блискуче закінчив школу українських ченців-василіан у Бучачі.

Навчання продовжив на філософському факультеті Львівського університету. Привернув до себе увагу як дослідник історії, а стараннями, насамперед, М. Грушевського отримав змогу професійно займатися наукою. Після закінчення університету І. Джиджора залишився працювати у Львові в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка. Починаючи з 1907 р., він часто перебував у наукових відрядженнях, працював в архівах Києва, Харкова, Москви.

Результатом цієї праці, що тривала до початку Першої світової війни, стала докторська дисертація “Економічна політика російського уряду проти України в 1710 – 1730 рр. ”, яку блискуче захистив 1910 р. й опублікував у 4-х томах “Записок НТШ” 1910 – 1911 рр., а також написав розвідку “До історії Генеральної військової канцелярії”, що була першою роботою в українській історіографії про центральну установу гетьманської адміністрації. Одночасно молодий учений підготував збірку документів – актів гетьманського правління, та через війну вона не була опублікована, а потім взагалі згубилася.

У лютому 1913 р. Івана Джиджору обрали дійсним членом НТШ, працював у його історично-філософській секції. У листопаді 1918 р. постала ЗУНР, і доктор філософії І. Джиджора став одним із її будівничих: служив військовим комендантом містечка Рава-Руська. Та працювати для свого народу вже не мав ні сил, ні здоров’я.

Помер учений 22 квітня 1919 р в селі Голгочах Підгаєцького району. Це сталося на сороковому році життя.

 

ЛІТЕРАТУРА:

Гуцал П. Учень і приятель М. Грушевського [Текст] / П. Гуцал, М. Ткачук // Історичний календар’ 99. – Київ, 1998. – С. 129.
Забутий історик [Текст] // Український історичний календар’95. – Київ, 1994. – С. 30.
Пришляк В. “…Визначна була се людина” [Текст] / В. Пришляк // Тернопіль. – 1992. – № 2. – С. 38–44.

***

Джиджора Іван (1880-1919) [Текст] // Енциклопедія українознавства: словникова частина. – Львів, 1993. – Т. 2. – С. 507.