Гнатюк Володимир (1871 – 1926)


Володимир Гнатюк – український фольклорист, етнограф, літературознавець і громадсько-культурний діяч, член-кореспондент Петербурзької академії наук з 1902 р., академік Академії наук УРС з 1924 р.

Прогресивний світогляд, широта наукових інтересів і виняткова працьовитість Володимира Гнатюка забезпечили видатні досягнення вченого в галузі народознавства, передусім на ниві української фольклористики та етнології.

Проживши лише п’ятдесят п’ять літ, вчений залишив після себе велику спадщину. Він був збирачем, укладачем і видавцем збірників українських пісень, анекдотів, легенд, казок, голосінь, коломийок, похоронних обрядів, колядок і щедрівок, байок.

Володимир Гнатюк народився 9 травня 1871 р. в с. Велеснів, нинішнього Монастириського району. Навчався у Бучацькій та Станіславській гімназіях, Львівському університеті (закінчив у 1898 р). З цього ж року – секретар НТШ у Львові.

Згодом – секретар і один із редакторів “Українсько-руської видавничої спілки”, один із редакторів “Літературно-наукового вісника” й “Етнографічного збірника”. Друг і соратник І. Франка.

За 30 років невтомної дослідницької, видавничої і популяризаторської діяльності В. Гнатюк опублікував майже тисячу праць різних жанрів з найрізноманітніших галузей суспільно-культурного життя. Такі його капітальні видання, як “Етнографічні матеріали з Угорської Русі” (Т. 1 – 6, 1897 – 1911), “Галицько-руські анекдоти” (1899), “Галицько-руські народні легенди” (Т. 1 – 2, 1902 – 03), “Знадоби до галицько-руської демонології” (Т. 1 – 2, 1904 – 12), “Колядки і щедрівки” (Т. 1. 2, 1904 – 14), “Коломийки” (Т. 1 – 3, 1905 – 07), “Гаївки” (1909), “Похоронні звичаї та обряди” та ін. – золотий фонд не лише української чи слов’янської етнології, а й світової.

Володимир Гнатюк досліджував жанри і сюжети українського фольклору, духовну і матеріальну культуру західних українців (“Руські оселі в Бачці”, 1898; “Словацький Опришок Яношік в народній поезії”, 1899; “Деякі уваги над байкою”, 1916; “Українська народна словесність”, 1917, та ін. ). Автор численних статей та рецензій з актуальних питань розвитку літератури і журналістики. Йому належать біографічно-критичні нариси про І. Котляревського, Марка Вовчка, С. Руданського, Л. Глібова, С. Воробкевича, М. Старицького та інших. Зусиллями нашого земляка видано чимало творів українських письменників (І. Нечуя – Левицького, М. Коцюбинського, І. Франка, Лесі Українки, В. Стефаника та ін.), українських перекладів із світової літератури (Данте, В. Шекспіра, Дж. Байрона, Е. Золя, Г. Гейне, Мопасана, Л. Толстого, А. Чехова та ін. ), до багатьох з них він написав передмови.

Помер В. Гнатюк 6 жовтня 1926 р. у Львові. З 1969 р. в с. Велеснів працює меморіальний музей ученого. Перед будинком музею споруджено пам’ятник (1971 р., скульптор Л. Біганич). Ім’я В. Гнатюка присвоєно Тернопільському державному педагогічному університету.

 

ЛІТЕРАТУРА:

ТВОРИ

Автобіографія та список праць Володимира Гнатюка, складені для товариства “Просвіта” у Львові [Текст] : документи і матеріали // Русалка Дністрова. – 1996. – №. 10.

Гнатюк В. Вибрані статті про народну творчість [Текст] = Selected Essays on Folklore : на 110-річчя народж.1871-1981 / В. Гнатюк. – Нью-Йорк : [б. в.], 1981. – 287 с. – (Записки наукового товариства ім. Шевченка).

Гнатюк В. Етнографічні матеряли з Угорської Руси [Текст] : байки, леґенди, істор. перекази, новелї, анекдоти з Бачки: Интеґральне виданє “Етнографічного збірника”, том ХХХ Наукового Товариства ім. Шевченка, Львов 1911 р. – “Руске слово” Нови Сад, 1986. – Т. 2. – 355 с.

Гнатюк В. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси [Текст] : І. Західні угорсько-руські комітати; ІІ Бач-Бодрогський комітат: Интеґральне виданє “Етнографічного збірника” Наукового товариства ім. Шевченка, т. ІХ, видатого у Львове 1900 року / В. Гнатюк. – “Руске слово” Нови Сад,1986. – Т. ІV. – 283 с.

Гнатюк В. Етнографічні матеріяли з Угорської Руси [Текст] : казки з Бачки: Интеґральне виданє “Етнографічного збірника” Наукового товариства ім. Шевченка, т. ХХІХ, видатого у Львове 1910 року / В. Гнатюк. – “Руске слово” Нови Сад, 1986. – Т. ІІІ. – 318 с.

Гнатюк В. І ми в Європі [Текст] : протест галицьких русинів проти мадярського тисячоліття / В. Гнатюк, І. Франко // Форум. – 1996. – № 2. – С. 22 – 27.

Гнатюк В. Із розділу “Чорти” [Текст] / В. Гнатюк // Русалка Дністрова. – 1998. – № 2.

Гнатюк В. Казки Закарпаття [Текст] / В. Гнатюк. – Ужгород : Карпати, 2001. – 388 с.

Гнатюк В. Нарис української міфології [Текст] / В. Гнатюк. – Львів: Ін-т Народознавства Нац. Академії Наук. України, 2000. – 263 с.

Гнатюк В. М. Останки перед християнського релігійного світогляду наших предків [Текст] / В. М. Гнатюк // Українці: народні вірування, повір’я, деманологія. – Київ, 1991. – С. 183–184.

Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка [Текст] / упоряд. М. Яценко. – Київ : Муз. Україна, 1971. – 323 с.

 

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

 

Визначний дослідник давньої української літератури [Текст] // Мишанич О. Крізь віки / О. Мишанич. – Київ, 1996. – С. 210–228.

800 перлин у скарбниці [Текст] : матеріали особистого архіву В. Гнатюка у Львів. Науковій біб-ці ім. В. Стефаника // Русалка Дністрова. – 1996. – №. 10.

Володимир Гнатюк: Документи і матеріали [Текст] : 1871-1989. – Львів : Наукове т-во ім. Шевченка, 1998. – 465 с.

Володимир Гнатюк – знавець душі народної [Текст] // Народні перлини: Учителю народознавства. – Тернопіль, 1992. – С. 56–60.

Володимир Гнатюк (1871 – 1926) – укр. фольклорист, етнограф [Текст] // Лупій Г. Львівський історико-культурний музей-заповідник “Личаківський цвинтар”: путівник / Г. Лупій. – Львів, 1996. – С. 190–191.

Гнатюк Володимир Михайлович (1871–1926) : фольклорист, етнограф // Онопрієнко В. Історія української науки ХIX – XX ст. [Текст] / В. Онопрієнко. – Київ, 1998. – С. 267–268.

Гнатюк В. М. [Текст] : (фольклорист, етнограф, громадсько-політичний діяч) // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – Київ, 1992. – С. 614–618.

Ґерета І. Він знайшов червону руту [Текст] : (до 120-річчя з дня народження нашого земляка В. Гнатюка) / І. Ґерета // Ровесник. – 1991. – № 23. – С. З.

Ґерета І. Володимир Гнатюк: сім етюдів про вченого на його 125-річчя [Текст] / І. Ґерета // Тернопілля’96: регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С. 101–107.

Ґерета І. Знавець душі народної [Текст] : (120 років від дня народження В. Гнатюка) / І. Ґерета // Тернопіль вечірній. – 1991. – № 25. – С. 4.

Ґерета І. Феноменально щасливий збирач [Текст] : сім етюдів до 125-річчя від дня народження В. Гнатюка / І. Ґерета // Русалка Дністрова. – 1996. – № 10.

Даниленко О. В. Гнатюк Володимир Михайлович: публіцист, історик, літературознавець, член-кореспондент Петербурзької Академії наук, акадамік Всеукраїнської Академії наук, дійсний член Чеського і австрійського наукових товариств [Текст] / О. В. Даниленко // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – Київ, 2007. – С. 105-108.

Дичко Б. Володимир Гнатюк: людина з легенди [Текст] / Б. Дичко // Свобода. – 2007. – 13 січ. – С.

Демонологія очима В. Гнатюка [Текст] // Русалка Дністрова. – 1998. – №. 2.

“Дорогий друже…” [Текст] : творчі взаємини Володимира Гнатюка з Іваном Франком // Вільне життя. – 1990. – 22 груд.

Залюблений у народну творчість [Текст] // Український історичний календар’96. – Київ, 1995. – С. 150–151 ; Все для вчителя. – 2001. – № 13. – С. 23.

Качан В. Обшир його таланту [Текст] : (Володимир Гнатюк у світлі нових матеріалів) / В. Качкан // Вітчизна. – 1994. – № 1–2. – С. 127–136.

Качан В. Творець золотого фонду етнології  [Текст] / В. Качкан // Просвіт. – 1995. – № 2. – С. 40–45.

Клим’юк М. Академік Гнатюк завжди з нами [Текст] : [Володимир Гнатюк] / М. Клим’юк // Вільне життя. – 2013. – 4 жовт. – С. 5.

Купчинський О. Українознавчі студії Володимира Гнатюка [Текст] / О. Купчинський // Київська старовина. – 1999. – № 2. – С. 72–81.

Луньо Є. Ринзівки [Текст] : (календарно-обрядові пісні, дослідження їх В. Гнатюком) / Є. Луньо // Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 3. – С. 47–53.

Мариніна Ю. Третє прозріння [Текст] : (політичні погляди В. Гнатюка) / Ю. Мариніна // Молодь України. – 1991. – 25 лип.

Мороз В. Мріяв стати місіонером [Текст] : [В. Гнатюк] / В. Мороз // RIA +. – 2014. – 22 жовт. – С. 19.

Мушинка М. Взаємини Михайла Коцюбинського з Володимиром Гнатюком [Текст] / М. Мушинка // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 4. – С. 11–19.

Мушинка М. І. Володимир Гнатюк [Текст] : життя та його діяльн. в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. І. Мушинка. – вид. друге, допов. та переробл. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2012. – 384 с.

Мушинка М. Володимир Гнатюк – дослідник фольклору Закарпаття [Текст] : Праці Історично-Філософічної Секції М. Мушинка. – Париж – Мюнхен, 1975. – 118 с. – (Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Т. 190).

Мушинка М. Найвизначніший фольклорний збірник русинів-українців Закарпаття [Текст] / М. Мушинка // Берегиня. – 1998. – № 3–4. – С. 4–8.

Мушинка М. Рід Володимира Гнатюка живе [Текст] : (про нащадків) / М. Мушинка // Тернопіль вечірній. – 1991. – 29 трав. – С. 4.

Осадчий В. Зоря Володимира Гнатюка [Текст] / В. Осадчий // Слово Просвіти. – 2001. – № 6 – С. 10.

Піснянська О. Дещо про батька [Текст] : (спогади доньки В. Гнатюка) / О. Піснянська // Тернопіль. – 1991. – № 3. – С. 55–57.

Роль Володимира Гнатюка у розвитку української національної культури [Текст] : тези доповідей і повідомлень наукової конференції , присвяченій 120-річчю від дня народження В. Гнатюка. – Тернопіль : [б. в.], 1991. – 258 с.

Романів О. Володимир Гнатюк і Наукове Товариство ім. Шевченка [Текст] // / О. Романів // Форум. – 1996. – № 2. – С. 10–12.

Савків Л. Феномен Володимира Гнатюка [Текст] / Л. Савків // Свобода. – 2001. – 8 трав.

Скільський Д. Треба “піднести українське шкільництво…” [Текст] : (питання народної освіти у працях В. Гнатюка) / Д. Скільський // Вільне життя. – 1991. – 1 трав.

Славетні українці [Текст] : Володимир Гнатюк // Позакласний час. – 1997. – № 1. – С. 18–19.

Сокіл Б. М. Великий вчений Надзбруччя [Текст] : до 125-річчя від дня народження В М. Гнатюка // Початкова школа. – 1996. – № 5. – С. 50–52.

135 років від джня народження Володимира Гнатюка (9. 05. 1871-6. 10. 1926) – українського фольклориста, етнографа, літературознавця, акадаміка АН України [Текст] // Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2006 рік: бібліогр. покажч. – Тернопіль, 2005. – С. 51−55.

Творець золотого фонду етнології [Текст] : до 130-річчя від дня народження В.М. Гнатюка (1871– 1926) // Календар знаменних і пам’ятних дат: 2001 II квартал. – Київ, 2001. – С. 67 – 69.

Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка [Текст] // Література рідного краю : 5-11 кл. : хрестоматія / упоряд. Н. Ю. Біловус, Л. С. Боруцька, М. М. Кондирєва. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – С. 163−177.

«Феноменально щасливий збирач» [Текст] : [Володимир Гнатюк] // На пагорбі долі / М.Шот. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 196-199.

Черемшинська Р. Великий слов’янський вчений [Текст] : [В. В. Гнатюк] / Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2016. – 3 черв. – С. 6.

Черемшинський О. А вже чверть віку [Текст] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1986. – 17 верес.

Черемшинський О. “Велика трійка”: до 100-річчя присвоєння Науковому т-ву у Львові ім. Т. Шевченка [Текст] : [в НТШ працювали М. Грушевський, І. Франко, В. Гнатюк] / О. Черемшинський // Свобода. – 1992. – 24 лист.

Черемшинський О. “Висилаю новельку “Парасочку” [Текст] : [дружні звʼязки В. Гнатюка і М. Черемшини] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1999. – 24 лип. – С. 3.

Черемшинський О. Володимир Гнатюк і Агатангел Кримський [Текст] : (дружні зв’язки) / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1991. – 4 черв.

Черемшинський О. Володимир Гнатюк про Івана Пулюя [Текст] / О. Черемшинський // Селянська доля. – 1995. – 4 лют.

Черемшинський О. До взаємин Володимира Гнатюка та Осипа Маковея [Текст] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2007. – 17 жовт. – С. 6.

Черемшинський О. Дружба академіків-земляків [Текст] : [В. Гнатюк та К. Студинський] / О. Черемшинський // Русалка Дністрова. – 1998. – № 21–22. – С. 16.

Черемшинський О. Дружба і співпраця велетнів [Текст] : В. Гнатюк і Б. Лепкий / О. Черемшинський // Творчість Б. Лепкого в контексті європ. культури ХХ ст. – Тернопіль, 1998. – С. 94–99.

Черемшинський О. Дружба і співпраця Володимира Гнатюка з Іваном Франком [Текст] / О. Черемшинський // Русалка Дністрова. – 1996. – № 19. – С. 2.

Черемшинський О. Іван Бунін і Володимир Гнатюк [Текст] / О. Черемшинський // Тернопіль вечірній. – 1999. – 29 верес.

Черемшинський О. Їх єднала дружба і наука [Текст] : [В. Гнатюк і Ф. Вовк] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1997. – 4 квіт.

Черемшинський О. ЗУНР і сім‘я Гнатюка [Текст] / О. Черемшинський // Русалка Дністрова. – 1998. – № 21–22. – С. 16.

Черемшинський О. Перекладач, редактор [Текст] : (про В. Гнатюка) / О. Черемшинський // Вільне життя. – 1990. – 20 квіт.

Черемшинський О. Повернення із забуття [Текст] : [М. Лозинський –літератор, перекладач] / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2015. – 4 верес. – С. 6.

Черемшинський О. Сто років “Етнографічним матеріалам з Угорської Руси” [Текст] : [праця В. Гнатюка] / О. Черемшинський // Тернопілля’97.: Регіон. річник. – Тернопіль, 1997. – С. 384–385.

Черемшинський О. Тарас Шевченко в житті Володимира Гнатюка [Текст] / О. Черемшинський // Четверта влада. – 2007. – 23 трав. – С. 3.

Черемшинський О. Теплота чуття [Текст] : Володимир Гнатюк та Іван Нечуй-Левицький / О. Черемшинський, Р. Черемшинська // Вільне життя. – 2014. – 7 лют. – С. 5.

Черемшинський О. Шевченкіана Володимира Гнатюка [Текст] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2014. – 7 лют. – С. 6.

Черемшинський О. Широка географія пошуку [Текст] : [наукові праці про життя та діяльн. В. Гнатюка] / О. Черемшинський // Вільне життя. – 2000. – 9 верес.

Черемшинський О. Щира дружба і співпраця [Текст] : [дружба І. Франка, В. Гнатюка та С. Крушельницької] / О. Черемшинський // Соломія. – 2006. – № 3. – С. 1.

Чорнопиский М. Діяльність Володимира Гнатюка в контексті політичного пробудження України кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / М. Чернопиский // Форум. – 1996. – № 2. – С. 5–9.

Чорнопиский М. Подвиг Володимира Гнатюка [Текст] / М. Чернопиский // Відродження. – 1991. – 9 трав.

Шумадан Н. Коломийка у дослідженнях Володимира Гнатюка [Текст] / Н. Шумадан // Народна творчість та етнографія. – 1992. – № 2. – С. 21–25.

Шумська В. Дослідник фольклорних скарбів українців [Текст] : 145 років від дня народження та 90 років з дня смерті відомого етнографа, фольклориста, журналіста, перекладача, літературознавця та громадсько-політичного діяча, академіка Володимира Гнатюка / В. Шумська, О. Гаврилюк // Вільне життя. – 2016. – 6 трав.

Якель Р. “Володимиру Гнатюку не дорівнявся ніхто” [Текст] / Р. Якель // Дзеркало тижня. – 2001. – 26 трав. – С. 18.

Яценко М. Т. Володимир Гнатюк [Текст] : набутки й уроки : (вклад вченого в укр. мову) / М. Т. Яценко // Слово і час. – 1991. – № 5. – С. 31–36.

 

***

Гнатюк Володимир (9. 05. 1871-6. 10. 1926) [Текст] // Панчук І. Тернопільщина в іменах: довід. / І. Панчук. – Тернопіль, 2006. – С. 44.

Гнатюк Володимир (1871 – 1926) – визначний етнограф [Текст] // Енциклопедія українознавства: словникова частина / за ред. В. Кубійовича. – Львів, 1993. – Т. 1. – С. 390.

***

Білявич Н. Сюди приїжджав академік [Текст] : (в Тернополі відкрито меморіал. дошку В. М. Гнатюку) / Н. Білявич // Ровесник. – 1989. – № 45. – С. 2.

Борцеві за Україну [Текст] : (урочини з нагоди 120-річчя від дня народження В. Гнатюка) // Відродження. – 1991. – 1, 4, 6 черв.

Брюгген В. Поет академічної праці [Текст] / В. Брюгген // Київ. – 2007. – № 2. – С. 173−176.

Бурдяк М. Світова слава Володимира Гнатюка [Текст] : святкування 120-ї річниці видатного етнографа, фольклориста / М. Бурдяк // Голос народу. – 1991. – 11 черв.

В. Гнатюк і національна культура [Текст] : (в Терноп. пед. ін-ті проходить наукова конф. “Роль Володимира Гнатюка у розвитку національної культури”) // Вільне життя. – 1991. – 31 трав.

Ґерета І. Пам’яті академіка В. Гнатюка [Текст] : перша міжнародна наук. конференція у Тернополі / І. Ґерета // Тернопіль. – 1992. – № 3–4. – С. 38–39.

Ґерета І. П. Етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у Велесневі [Текст] : нарис-путівник / І. П. Ґерета, О. С. Черемшинський – 3-тє вид., доп. – Львів: Каменяр, 1991. – 95 с.

Про премію ім. В. Гнатюка [Текст] // Культура і життя. – 2007. – 6 черв. – С. 1.

Смолінський І. Імені нашого земляка [Текст] : (затвержено положення про премію ім. В. Гнатюка кращому збирачу фольклору) / І. Смолінський // Вільне життя. – 1988. – 10 січ.

Черемшинський О. І. На честь академіка Володимира Гнатюка [Текст] : (в Тернополі відкрито меморіал. дошку) / О. І. Черемшинський // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 4. – С. 89.

Черемшинський О.“…Нові й нові сили з‘являються…” [Текст] : 125-річчя від дня народження В. Гнатюка і М. Вороного / О. Черемшинський // Русалка Дністрова. – 1996. – № 24.

Черемшинський О. Так було 35 років тому: перше вшанування великого земляка [Текст] : [В. Гнатюка] / О. Черемшинський // Русалка Дністрова – 1998. – № 21 – 22. – С. 17.

Черемшинський О. У вінок шани видатному українському народознавцю [Текст] :  [покажчик праць Володимира Гнатюка і матеріалів про нього] // Народна творчість та етнографія. – 1995. – № 1. – С. 84–86.